Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Utbildning för andra vice distriktsguvernör

Utbildning för andra vice distriktsguvernör

Programöversikt

Utbildningsprogrammet för andra vice distriktsguvernör är utformat att:

  • Identifiera specifika roller och ansvarsområden för andra vice distriktsguvernör
  • Gå igenom de ledaregenskaper som krävs för att vara en framgångsrik medlem i distriktsguvernörens team
  • Förbereda den andra vice distriktsguvernören på hans/hennes framtida roll som en del av distriktsguvernörens team och inom organisationen.

Programmets format

Utbildningsprogrammet för andra vice distriktsguvernör kombinerar effektivt utbildning på webbplatsen (fas 1) med en instruktörsledd utbildning (fas 2), för att maximera lärandet och tillgodose behov bland andra vice distriktsguvernörer.

Den del av programmet som genomförs i klassrum är utformad att tillhandahålla en interaktiv inlärningsupplevelse. Specifika datum, tider och platser för seminariet fastställs av det globala arbetsteamets GLT-multipeldistriktskoordinator och/eller det globala arbetsteamets områdesledare.

Fas ett: Utbildning för andra vice distriktsguvernör på webbplatsen (självstudier)

Utbildning för andra vice distriktsguvernör kommer tillhandahålla en översikt över ansvar för distriktsguvernörens team med särskilt fokus på andra vice distriktsguvernör och dess roll. Dessutom tillhandahålls en lista med resurser som kommer att vara till hjälp när den andra vice distriktsguvernören navigerar under året.

Översikt över det globala arbetsteamet ger information om strukturerna inom teamet för ledarskap, medlemskap, hjälpinsatser och LCIF. Målet är att öka kunskaperna om teamets ansvar och de resurser som finns för att stödja det.

Du kommer till onlinekurserna via Lions utbildningscenter. Instruktioner om hur du kommer till Lions utbildningscenter finns här.

Utbildning för andra vice distriktsguvernör

Globala arbetsteamet - Översikt

Fas två: Utbildning för andra vice distriktsguvernör (i klassrum)

LCI tillhandahåller instruktioner och relaterat deltagarmaterial samt material att dela ut, så att instruktörerna kan genomföra lektioner som varierar i längd från 40-90 minuter. De som väljer att leda fas 2 av programmet ombeds att genomföra de obligatoriska lektionerna och välja så många valfria sessioner som de anser lämpligt baserat på utbildningsbehovet i området. Klicka på länkarna nedan för att komma till materialet för de instruktörsledda sessionerna.

Utbildningsprogram för andra vice distriktsguvernör i klassrum

Programmets genomförande

Det finns två alternativ för genomförandet av utbildningsprogrammet för andra vice distriktsguvernör:

  • Alternativ A:  Genomförande av fas 1 av utbildningsprogrammet
  • Alternativ B*: Genomförande av fas 1 av utbildningsprogrammet följt av fas 2

*Alternativ B – genomförande av båda faserna – rekommenderas för detta program.