Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Utbildning för andra vice distriktsguvernör

Utbildning för andra vice distriktsguvernör

Förberedelser inför sessionen

 

Andra vice distriktsguvernör

Börja din utbildningsresa med utbildningsvägen speciellt för dig i Lions utbildningscenter. Där ska du ange dina inloggningsuppgifter på ditt Lion Account. Titta även närmare på följande resurser:

E-bok för distrikt
Webbsida för distriktsguvernörer

Organisatörer av och instruktörer vid utbildning

LCI tillhandahåller instruktioner och tillhörande deltagarmaterial samt material att dela ut, så att instruktörerna kan genomföra lektioner som varierar i längd från 40-90 minuter. Vid genomförande av instruktörsledd utbildning ombeds instruktören att genomföra de obligatoriska sessionerna och välja så många valfria sessioner som anses lämpligt baserat på specifika utbildningsbehov i området. Finansiering via Anslagsprogram för ledarutveckling i multipeldistrikt/distrikt kan sökas. 

Instruktörens förberedelsehandbok: Tillhandahåller utbildningstips och beskrivning av sessioner. 
Deltagarnas utvärdering

Obligatoriska sessioner

 

Valfria sessioner