Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Leda din zon eller region

Leda din zon eller region

Center för zonordförande och regionordförande gör det lätt att få tillgång till information som är relevant för zonordförande och regionordförande. Följande resurser finns tillgängliga:

Regionordförande och zonordförande: Global medlemsfokusering och resurser: Definiera den globala medlemsfokuseringen som ett initiativ som stödjer medlemstillväxt i klubbar, zoner och regioner.

PowerPoint för zonmöten: En PowerPoint-mall utformad för zonmöten.

Utmärkelse för zonordförande och regionordförande

Utmärkelsen är mer än erkänsla för din insats... den är gjord för att hjälpa alla att nå framgång.

Genom att följa stegen i utmärkelsekriterierna kommer du att lära dig mer om de program som finns, hjälpa klubbarna att nå sina mål och delta i aktiviteter som kommer att förbättra dina färdigheter som lionledare.  

LCIF-anslag och ansökan

 

För mer information skickar du e-post till oss på adress zoneandregion@lionsclubs.org eller ringer på telefon 630-468-6890.