Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI)

Medlemmar som vill inta ledarroller inom sin klubb kommer att ha nytta av ELLI där de kommer att lära sig Lions Clubs Internationals och stiftelsens historia och mål, utveckla strategier för effektivt ledarskap och samarbeta med en grupp Lions med stor mångfald.

ELLI-institutet erbjuds på lokal nivå och organiseras av regionala ledare.

Delta i ett ELLI

 

Medlemmar som är kvalificerade för ELLI:

 • Har varit framgångsrika i någon av klubbens kommittéer.
 • Har ännu inte uppnått positionen som klubbpresident.
 • Har inte deltagit i ett internationellt eller lokalt ELLI under de senaste fem (5) åren.

Klubbens första vice president rekommenderas starkt att delta.

Kontakta din GLT-koordinator för information om kommande utbildningar, kvalifikationer och hur du ansöker.

Planera ett ELLI

 

Att organisera ett ELLI i ditt område:

*Ansökningar måste ha ankommit 3-4 månader innan institutets startdatum. När ansökan har mottagits och godkänts kommer Lions Clubs International att tillhandahålla kursplan och fler stödjande resurser.

Vilken ansökan är du kvalificerad till?

 
Leadership Development Institutes

Ansök om anslag för att betala en del av kostnaderna för ett ELLI.

 • Multipeldistrikt är kvalificerade för upp till 4 500 USD. 
 • Enkeldistrikt är kvalificerade för upp till 1 800 USD.
 • Ej distriktsindelad tillfällig zon/region/distrikt är kvalificerade för upp till 750 USD.

Lär dig mer om ersättningsregler avseende anslag.

Sök nu

Leadership Development Institutes

Organisera ett ELLI som är finansierat lokalt och fristående från ekonomiskt stöd från Lions Clubs International.

Beställ en ansökan

ELLI-upplevelsen

 

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare är ett interaktivt institut på tre dagar som ger värdefulla ledarkunskaper och nödvändiga kunskaper för att bli en effektiv klubbpresident. 

ELLI:s sessioner måste genomföras enligt tillhandahållet program.
 

Dag 1

Morgon

 • Öppningssession: Träffa dina instruktörer och övriga deltagare.
 • Lions historia, nutid och framtid: Utforska förhållandet mellan Lions historia och roller för Lions ledare, och överväg framtida möjligheter.

Eftermiddag

 • Leda förändringar: Förstå skäl till att människor är motståndare till förändringar och beskriv stegen i att acceptera förändringar.
 • Stödja Lions team: Identifiera de fyra stadierna i teamets utveckling, strategier för att stödja team och hur man utvärderar teamets effektivitet.
 • LCIF ämnesförberedelse: Utveckla en gruppresentation om ett tilldelat LCIF-ämne.
Dag 2

Morgon

 • Kommunikation: Utvärdera styrkorna och begränsningarna i din egna och andras kommunikationsstil, och upptäck kännetecknen för en aktiv lyssnare. 
 • Leda effektiva möten: Känna till faserna för bra mötesledning och lära sig att hantera deltagarnas agerande.

Eftermiddag

 • Mångfald: Förstå värdet av mångfald och hur det kan gagna klubbar. 
 • Lions mentorprogram: Utnyttja processen i Lions mentorprogram för att stödja din utveckling som medlem.
Dag 3

Morgon

 • Kreativt tänkande: Använd kreativa tankeprocesser för att förbättra idéer för Lions projekt.
 • LCIF: Deltagande grupper kommer att presentera sitt tilldelade LCIF-ämne för klassen.

Eftermiddag

 • Säkerställa framgång för klubbar: Dra nytta av programmet för klubbkvalitet för att hjälpa klubbar identifiera möjligheter till förbättring. 
 • Avslutning: Återkoppling och utvärdering.

 

Frågor?

Om du har ytterligare frågor om att delta i eller planera ett ELLI skickar du e-post till oss på adress institutes@lionsclubs.org.