Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Melvin Jones Fellowship

Melvin Jones Fellowship

Melvin Jones Fellowship (MJF) är ryggraden i vår stiftelse. Den tilldelas dem som har donerat USD 1 000 till LCIF eller till personer i vars namn en donation har gjorts av andra och den är ett enastående bidrag till mänskligheten och till arvet av vår grundare, Melvin Jones.

Melvin Jones Fellowship

  • Det finns över 476 000 MJF-mottagare i världen
  • Det finns över 100 000 PMJF-mottagare i världen
  • 100 % av alla MJF-mottagare inbjuds till den årliga lunchen vid vår internationella kongress*

*Biljett måste köpas i förväg

 

Om Melvin Jones Fellowship 

Donationer till MJF kan göras av personer (inklusive icke- lionmedlemmar) samt av klubbar och distrikt. Donationer kan ges som engångsbelopp eller med delbelopp. Melvin Jones Fellows får en särskild rockslagsnål, en plakett och ett gratulationsbrev.
 

Ansök nu
 

Det är möjligt att donera och välja MJF-mottagare vid ett senare tillfälle. Skriv ”Melvin Jones Fellow som namnges senare” på check eller inbetalning. När en enskild persons eller en grupps personliga donationer ackumulerats så att en klubb eller ett distrikt kan utse en mottagare av Melvin Jones Fellowship behöver LCIF ett skriftligt godkännande. Bifoga denna dokumentation med den ifyllda MJF-ansökan som skickas till LCIF Donor Services.

För donationer till eller frågor om Melvin Jones Fellowship kontaktar du Donor Services på telefon 630-203-3836 eller e-post DonorAssistance@lionsclubs.org

*Observera att många länder kan ta ut tullavgifter och moms för import av Melvin Jones Fellowship-plaketter. Ansvaret för dessa avgifter ligger på den person eller lokala klubb som erhåller plaketten.

 

 

Progressive Melvin Jones Fellowship

Programmet vid namn Progressive Melvin Jones Fellowship (PMJF) är ett sätt för donatorer att utöka sitt åtagande gentemot LCIF. Det finns 54 nivåer av erkänsla efter den första donationen till LCIF på USD 1000 med en unik nål på varje nivå. Efter att ha bidragit med USD 100 000 blir donatorerna Humanitära partner.

För att beställa nya MJF-nålar eller göra en donation till PMJF kontaktar du Donor Services via telefon 630-203-3836 eller via e-post DonorAssistance@lionsclubs.org. Pris för ersättningsnålar varierar beroende på nivå.

 

Kombinera det som tillgodoräknas

Om du har donerat tillräckligt mycket att använda till en MJF eller PMJF kan Du ansöka genom att klicka på knappen nedan. Om du vill ta reda på hur stort belopp dina donationer uppgår till kontaktar du Donor Services via telefon 630-203-3836 eller via e-post DonorAssistance@lionsclubs.org