Hem Ungdomar Youth Camps and Exchange

Ungdomsläger och ungdomsutbyte

Programmet för ungdomsläger och ungdomsutbyte har som mål att främja internationell fred och förståelse och ger tusentals unga människor möjlighet att uppleva andra kulturer och tillgodogöra sig större förståelse av världen, genom att resa till andra länder.

 

En värld av perspektiv  

Ungdomsläger och ungdomsutbyte omfattar inte akademiska studier eller anställning. Istället uppmuntras deltagarna att dra nytta av denna möjlighet till vistelse i ett annat land till att dela med sig av sin egen kultur och samtidigt uppleva en ny. I aktiviteterna för både utbyten och läger kan ingå besök till platser som är intressanta för sin kultur eller nationellt intressanta samt även engagemang i lokala serviceprojekt tillsammans med Lions medlemmar.

Lions ungdomsutbyte

En vistelse i värdfamilj som kan arrangeras fristående från Lions ungdomsläger. Den kan genomföras i alla länder där det finns lionklubbar och genomförs vanligen under fyra till sex veckor.

Lions ungdomsläger

Dessa pågår under en eller två veckor och lägren omfattar vanligtvis även en vistelse i värdfamilj före eller efter lägret, vilket ger unga människor möjlighet att få en ännu mer berikande vistelse i landet.

 

En värld av möjligheter

Från och med den 1 juli 2019 har ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte inte tillgång till formuläret för insändande av information eller den internationella matrikeln. Fram till dess att processen för ordförandenas insändande av information övergår till MyLion ber vi att ni finner en tillfällig lösning i augusti. Vänligen skicka e-post till youthexchange@lionsclubs.org om du har frågor. Tack!

 

Topp tio ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande 2017-2018


Ben August
Distrikt 27-D1
Wisconsin, USA
 

”Mitt bästa minne var att se när lägerdeltagarna och ledarna samarbetade för att komma på en symbol för fred. De bildade ordet PEACE, vilket representerar syftet med ungdomsläger och ungdomsutbyte, världsfred genom kulturell förståelse.”


Matti Kärnä
Distrikt 107-G
Finland

”Hans entusiasm smittar av sig och han har varit en inspiration för nya klubbar att delta i programmet. Han har en vision att främja fred och förståelse mellan människor.” – Erkki Honkala, guvernörsrådsordförande 2017-2018

 

Camilla Castiglione
Distrikt 108-IA1
Italien

”Att se ungdomar växa från främlingar till vänner inom en vecka, oavsett ålder, religion, kön eller nationalitet, övertygade mig ännu mer att ett väl genomfört ungdomsläger/ungdomsutbyte kan vara starten på en bättre förståelse mellan människor.” 

 

Margherita Muzzi
Distrikt 108-1B3
Italien

”Jag anser att Lions ska vara mycket stolta över programmet med ungdomsläger och ungdomsutbyte. Möjligheterna vi ger våra ungdomar, speciellt dem som inte har råd med en sådan upplevelse, är det bästa sättet att representera organisationen i alla länder.” 

 

Serkan Demirag
Distrikt 118-K
Turkiet

”Lions ungdomsläger och ungdomsutbyte skapar bestående vänskapsband mellan människor, bringar länder och kulturer närmare varandra.”


Kenneth Ng
Distrikt 303
Hongkong
 

”Det var minnesvärt att se hur lägerdeltagare från andra länder samt Lions, Leos och värdfamiljer från Hongkong och and Macao blev så goda vänner med varandra. Några av dem grät när de sade farväl till varandra under avslutningsfesten.” 

 

Kazuo Kanai
MD 333
Japan

”Ungdomsläger och ungdomsutbyte består av unga människor från hela världen som berör samhällen i andra länder, fördjupar sin ömsesidiga förståelse för de människor de besöker samt skapar en anda av internationellt brödraskap och samarbete.”

 

Tateo Yamauchi
MD 334
Japan

”Ungdomsaktiviteter kommer återigen att bli grundstenen i världsfred, eftersom unga människor som har växt upp i olika miljöer tillsammans försöker skapa förståelse och respekt för varandras kultur, traditioner och språk genom ungdomslägren.” 

 

Hiromu Yoshida
MD 335
Japan

”Kunskaperna tillförs inte endast genom att delta i ett läger, utan även när man upplever glädje och utmaningar när man för första gången lära känna varandra och bo tillsammans med andra deltagare. Den upplevelsen är den största tillgången när unga människor blir självständiga i samhället.” 

 

Yasutaka Nagai
MD 336
Japan

”Yasutaka hade målet att genomföra utbildning om ungdomsläger och ungdomsutbyte i varje region och starta en aktivitetsfond för ungdomsläger och ungdomsutbyte. Yasutaka var instruktör i tre regioner och alla regioner genomförde utbildningen. Aktivitetsfonden gör att klubbarna nu kan engagera sig i programmet, även när de har brist på pengar.” – Hiroshi Otani, guvernörsrådsordförande 2017-2018