Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Humanitära insatser

Humanitära insatser

Lions humanitära insatser har uppmärksammats och firats i mer än 100 år. Tillsammans identifierar Lions medlemmar världens mest angelägna behov och LCIF stödjer dem i deras humanitära insatser där de behövs allra mest.

Global statistik

 

15 % av världens befolkning har en funktionsnedsättning.

~1 av 3 barn i världen lever i fattigdom.

Många sociala kontakter = 50 % chans till ökad livslängd.

6 miljoner människor insjuknar i mässling varje år.

Källa: The World Bank Group, UNICEF, Stanford Medicine, Measles & Rubella Initiative

Humanitära

Beviljade LCIF-anslag

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF har beviljat totalt 64 anslag, som relaterar till humanitärt arbete, på ett totalt belopp om USD 3 932 485. Ta del av de anslag som stärker Lions medlemmar att tillhandahålla humanitär hjälp där det behövs som mest.

Vi hjälper mänskligheten

 

Humanitär anda är kärnan för varje medlem i Lions. Lions Clubs International Foundation (LCIF) hjälper Lions medlemmar att föra denna anda av vänlighet till deras lokala samhällen och stiftelsen är unik på så sätt att den kan bevilja anslag till klubbar och distrikt, för att skapa en friskare och gladare värld. LCIF har sedan 1968 finansierat hjälpinsatser, så att Lions medlemmar kan leverera lösningar.

Tack vare LCIF:s matchande anslag samt anslag till distrikt och klubbar som påverkar samhället kan Lions medlemmar stödja humanitära insatser inom områdena ungdom, friskvård, hälsovård och andra lokala hjälpinsatser. LCIF:s humanitära insatser finansierar även inköp av vaccin mot mässling och röda hund. Tack vare vårt partnerskap med Gavi, The Vaccine Alliance, har vi kunnat anskaffa mer än 110 miljoner doser vaccin mot mässling.

LCIF:s olika typer av anslagsprogram stärker Lions insatser att hjälpa personer i riskgrupper, utsatta grupper och samhällen runtom i världen samt genomför humanitära insatser som tillgodoser behov inom hälsovård och andra humanitära områden. LCIF stödjer Lions humanitära insatser att hjälpa människor med funktionsnedsättning att leva mer oberoende, produktiva och meningsfulla liv. Vår påverkan nedan visar information om anslag, berörande berättelser och samarbeten som förbättrar hälsa, utbildning, vår miljö och inkludering. Tack vare våra humanitära insatser hjälper vi till att förbättra det dagliga livet och emotionellt välbefinnande för människor runtom i världen.

Om matchande anslag

 

Matchande anslag är storskaliga projekt som fokuserar på behov som inte har tillgodosetts. Projektet måste hjälpa en stor grupp människor. Anslag kan beviljas på belopp mellan USD 10 000 och USD 100 000.

Matchande anslag tillhandahåller kapital, för att hjälpa till att bygga upp eller expandera Lions humanitära serviceprojekt som fokuserar på angelägna samt olika typer av humanitära och sociala behov i världen. Finansiering prioriteras till behov av utrustning och infrastruktur i sådana projekt. Humanitära serviceprojekt är ideella insatser och omfattar angelägen hälsovård och humanitära behov som inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt av myndigheter eller andra leverantörer.

Projektexempel innefattar, men är inte begränsade till:
  • Projekt som påverkar livet för ungdomar i utvecklingsländer, till exempel skolor, barnhem och center för gatubarn.
  • Projekt som påverkar livet för personer med funktionsnedsättning, till exempel fysisk rehabilitering samt anpassning av lokaler och utrustning, för att hjälpa till att tillgodose specifika behov avseende utbildning och yrkesträning.
  • Projekt som stärker tillgång till och förbättring av medicinsk vård i samhället, till exempel att bygga ut eller utrusta ideella organisationers hälsovårdskliniker.
  • Projekt som fokuserar på människor i riskzonen och utsatta grupper i samhället, till exempel expansion av vårdhem, hospice, äldreboenden, matbanker samt installation av rent vatten och sanitet i utvecklingsländer.
  • Projekt som stödjer långsiktig återuppbyggnad av viktiga byggnader och samhällsfunktioner som har skadats eller ödelagts av naturkatastrofer, efter det att all annan finansiering från LCIF har använts (till exempel större katastrofanslag och riktade katastrofanslag).

Ansökningar om matchande anslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan förtroenderådets möte inleds, vilket sker i januari, maj och augusti. Klicka här för att se sista datum för ansökan.

Kriterier och ansökan

Anslag till distrikt och klubbar som påverkar samhället

Distrikt och klubbar som kvalificerar till programmet kan använda intjänade medel för att genomföra projekt samt ansöka om dessa medel, genom att skicka in ansökan om anslag till distrikt och klubbar som påverkar samhället och använda dem som en del av lokalt matchande medel i andra ansökningar om LCIF-anslag.

Humanitarian Humanitära insatser – Flygblad


 

Utrota mässling

I samarbete med internationellt kända ideella föreningar och organisationer har LCIF kunnat hjälpa till i insatserna att bekämpa mässling i världen.

Samarbete med Special Olympics

LCIF har beviljat mer än USD 25 miljoner i anslag till Special Olympics till aktiviteter såsom Opening Eyes, forum om familjehälsa, god hörsel och inkludering i idrott.

Mänskligheten behöver dig

Varje litet bidrag hjälper till. Genom att donera i dag kan du vara en del av en verklig global kraft för goda insatser och därmed skapa positiv påverkan i oräkneliga människors liv runtom i världen.