Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Ledarskap och hjälpinsatser
Stiftelsens hjälpinsatser

Ledarskap och hjälpinsatser

Lion Denis Doolan 17.03.2021
Ambassadör Luis Gallegos (Special Olympics International), Tom Goman (Special Olympics Brasilien) och Fabio de Oliveira (en lionmedlem från Brasilien)

Lions påverkan genom Special Olympics ledarskapsakademi

”Akademin har stärkt mitt beslut att obevekligen utöva allt det jag önskar göra, trots oddsen.” – Prakash Rath, områdeschef, Special Olympics Bharat-Odisha

Från en ödmjuk inledning har nu Lions Clubs International Foundation (LCIF) och Special Olympics genom sitt samarbete skapat ett prisbelönt program som uppfyller en delad vision om att bygga ledarskap genom hjälpinsatser. Special Olympics ledarskapsakademi är en serie av utbildningsseminarier som hjälper till att bygga upp färdigheter bland landsansvariga och lokala ledare för Special Olympics, vilka fångar själva kärnan i partnerskapets fokus - ”Uppdrag: Inkludering.”

Seminarierna har även genomförts under pandemin COVID-19 med introduktion av ett innovativt och virtuellt format vid namn Akademi för alla, vilket har nått ut till mer än 300 ledare under 2020. Dessförinnan var det 430 deltagare från 111 länder, inklusive 36 personer med intellektuell funktionsnedsättning, som deltog i seminarierna till och med slutet av 2019.

Akademin har stärkt mitt beslut att obevekligen utöva allt det jag önskar göra, trots oddsen.

Inspirerande tal av Lions Clubs Internationals ledare har stärkt akademins seminarier redan från allra första början. Deras ord har skapat liv i partnerskapet ”Uppdrag: Inkludering” mellan LCIF och Special Olympics för deltagarna i akademin, av vilka många är frivilliga. Resultaten har varit enastående. Under de sex år som har gått sedan det första seminariet i Delhi, Indien, har ledarna inom Special Olympics byggt upp betydande kapacitet på alla nivåer i organisationen samt har bildat 511 nya nationella eller lokala partnerskap, genom att använda det de har lärt sig i akademin.

Lions distrikt och multipeldistrikt har hjälpt till att stå värd för akademins seminarier runtom i världen i städer som Kairo, Lusaka, Kolkata, Mexico City, Rio de Janeiro och Shanghai. Seminariet i Kolkota 2018 var ett lysande exempel på ett enastående partnerskap mellan Lions multipeldistrikt 322 och Special Olympics.

Tidigare internationell direktor AP Singh, en förespråkare sedan många år för rättigheter och möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, bidrog till genomförandet av och framgångarna för akademin i Kolkota tillsammans med Special Olympics Bharat. Vid en inledande middag för att välkomna deltagarna framfördes öppningstalet av pionjären och ledaren, tidigare internationell direktor och medlem i LCIF:s förtroenderåd, Mrs. Aruna Oswal som har givit stort stöd till expansionen av partnerskapet mellan Special Olympics och LCIF i hela Indien och runtom i världen.

Ett annat utmärkt exempel var öppningstalet vid seminariet i Washington, D.C., USA, av tidigare internationell president Al Brandel, som verkligen har bidragit till expansionen av det globala partnerskapet. Han har också varit en viktig kraft vid lanseringen av Champion Lions Clubs, en modell för specialklubbar som stödjer lokala Special Olympics-organisationer och engagerar personer med intellektuell funktionsnedsättning som medlemmar.

Tidigare internationell president Al Brandel

Tidigare internationell president Al Brandel

Det finns hundratals exempel på den påverkan ledarskapsakademin har haft, vilket är tack vare partnerskapet mellan LCIF och Special Olympics. Leo Tanya Nzvengende, som deltog i ett antal seminarier i Afrika, noterade: ”Jag har kunnat skapa relationer med personer som jag trodde var helt oåtkomliga. Jag uppskattar verkligen att kunna förstå olika ledarstilar och att jag har kunnat använda mina olika ledarstilar, för att anpassa mig på lämpligt sätt. Jag har även använt detta på Leos i mitt distrikt och jag förundras över de relationer som har byggts upp så här långt.” Som ett resultat av detta utsågs Leo Nzvengende att vara en av instruktörerna vid DG Elect-seminariet vid Lions internationella kongress i Las Vegas 2018.

Leo Tanya Nzvengende, Special Olympics Afrika

Leo Tanya Nzvengende, Special Olympics Afrika

Ytterligare ett exempel är en ökning på 40 procent av det antal idrottare som deltog i sju Special Olympics-tävlingar för första gången i Brasilien. Detta hände året efter det att ett av akademins seminarier hade genomförts i Rio De Janeiro i juli 2017, där Fabio de Oliveira, en lionmedlem från Brasilien, talade och deltog i ett antal gruppdiskussioner. Styrkan i de ledare som LCIF och Lions multipeldistrikt använder i insatserna att bygga ledarskap genom hjälpinsatser i Special Olympics har aldrig varit tydligare än under det senaste året. Därför passade det utmärkt att LCIF:s ordförande Gudrun Yngvadottir lanserade det allra första seminariet på nätet vid namn Akademi för alla i oktober 2020.

LCIF:s ordförande Gudrun Yngvadottir talar vid Akademi för alla på nätet intill LCIF:s logotyp och Special Olympics logotyp

LCIF:s ordförande Gudrun Yngvadottir talar vid Akademi för alla på nätet intill LCIF:s logotyp och Special Olympics logotyp

Ordförande Gudrun sade: ”LCIF är en stolt sponsor av Special Olympics ledarskapsakademi. Faktum är att Lions Clubs International och LCIF fokuserar på lokalt ledarskap, eftersom våra klubbar och medlemmar genomför angelägna hjälpinsatser till dem som behöver den allra mest i 200 länder och geografiska områden. Kanske är det så att världen mer än någonsin behöver lokala ledare, vilket är något som Special Olympics och Lions Clubs International erbjuder, och med anledning av det är vi stolta över att kunna fortsätta stödja partnerskapet ’Uppgift: Inkludering’ i hela världen.”

LCIF:s ledare har varit oerhört viktiga i insatserna att stödja så många människor genom Special Olympics under en tid med många utmaningar. Viljan bland Lions och Leos att engagera, utbilda och skapa kontakt på nätet har verkligen hjälpt Special Olympics att driva viktiga teman, såsom uthållighet, förändring och ihärdighet.

Trots att en del utmaningar återstår råder det ingen tvekan över att Special Olympics ledarskapsakademi, med hjälp av LCIF:s stöd, engagemang, samarbete och partnerskap, kommer fortsätta att påverka i samhällen runtom i världen. Det är en påverkan som märks utöver dem med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer, vilket bevisar värdet av ledarskap genom hjälpinsatser för alla i hela samhället. Under det att LCIF fortsätter fokusera på att bygga upp morgondagens ledare förstärker det ytterligare den oerhört viktiga roll Lions Clubs International och LCIF spelar på denna nya marknad. Det har aldrig varit mer tydligt, eller angeläget: Varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem.

Lär dig mer om LCIF:s partnerskap med Special Olympics.


Lion Denis Doolan är chef för organisation vid Special Olympics International.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.