Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Samarbete med Special Olympics

Samarbete med Special Olympics

Opening Eyes-programmet

Undersökningar har visat att bland Special Olympics-idrottare har 68 procent inge genomgått någon synundersökning under de senaste tre åren, 37 procent behöver glasögon och 18 procent bär felaktiga glasögon. Handikappade är i många fall en utsatt grupp när det gäller synvård. De förtjänar, och bör ha tillgång till, vård av hög kvalitet som är lämplig för deras särskilda behov.

Det är orsaken till att LCIF och Special Olympics inledde ett samarbete år 2001, för att tillhandahålla gratis synundersökningar vid vissa Special Olympics-evenemang i världen. Idrottarna får även diagnoser för synrelaterade problem, korrigerande och skyddande glasögon och lär sig hur man på ett bättre sätt kan ta hand om sina ögon.

Special Olympics-Lions Clubs Internationals Opening Eyes-program är en lyckad samarbetsinsats som är beroende av tusentals frivilliga medlemmar, läkare, synvårdsspecialister och instruktörer. Mer än 370 050 idrottare har undersökts och glasögon på recept har delats ut till 161 000 idrottare.

Sedan programmet inleddes har stiftelsen beviljat USD 23 miljoner i anslagsmedel.

”Syfte: Inkludering”

Det mångåriga samarbetet mellan LCIF och Special Olympics har nyligen utökats. Utöver synundersökningar och glasögon skapar det femåriga utökade samarbetet, vid namn ”Syfte: Inkludering”, ett program som stödjer människor med intellektuellt handikapp att bli accepterade i samhället

Leomedlemmarna spelar en viktig roll i det utökade samarbetet, eftersom det fokuserar på Special Olympics-programmet vid namn Unified Sports®. Leomedlemmarna föregår med gott exempel när de samarbetar med Special Olympics-idrottarna och ger dem möjlighet att träna och tävla i olika sporter. Både leomedlemmarna och Special Olympics-idrottarna förbättrar sin fysik, förbättrar sina färdigheter samt lär sig värdet av acceptans och inkludering. Målet med Unified Sports är att jämna ut skillnaderna med Special Olympics-idrottarna och deras samarbetspartner samt att främja inkludering genom träning och tävling.

Special Olympics och Lions Clubs International fortsätter att samarbeta och visar att personer med intellektuella handikapp har förutsättningar och förmåga att kunna hjälpa till i samhället. Idrottarna från Special Olympics och leomedlemmarna fortsätter sitt samarbete både på och utanför planen, för att skapa social inkludering.