Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Förbättra klubbkvalitet

Förbättra klubbkvalitet


Effektiva klubbar tillhandahåller meningsfulla hjälpinsatser, har starka och aktiva medlemmar samt utvecklar kontinuerligt nya ledare. Verktygen nedan fokuserar på dessa saker, för att hjälpa din klubb att drivas effektivt samtidigt som den tillgodoser både samhällets och medlemmarnas behov.

 

Link to Your Club, Your Way!

 

Er klubb, ert sätt!

Handboken Er klubb, ert sätt kommer hjälpa er att anpassa era klubbmöten, så att de passar medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt. Den innehåller en enkel och rolig övning som hjälper till att avgöra vilka delar i klubbens möten som bör behållas och vilka som bör förändras samt en process att fasa in förändringar!

För att beställa ett exemplar av publikationen Er klubb, ert sätt! skickar du e-post till oss på adress clubofficers@lionsclubs.org eller ringer 630-468-6890.

 

Planera för din klubbs framgångar

 

Planera för din klubbs framgångar

Använd denna vägledning för att planera och denna PowerPoint för att upptäcka klubbens styrkor, sätt att förbättras och nya möjligheter, vilka kommer hjälpa din klubb att växa och blomstra! Planeringsformulär hjälper till att skapa en vision, bedöma klubbens behov och att skapa en plan för framgångsrikt genomförande.

Om du har frågor eller behöver hjälp skickar du e-post till oss på adress Eurafrican@lionsclubs.org eller ringer till oss på telefon 630-468-6948.

 

Link to Club Quality Initiative

 

Program för klubbkvalitet

Program för klubbkvalitet är ett strategiskt planeringsverktyg som hjälper klubben att finna möjligheter till förbättringar. Förändring är mycket viktigt för varje klubb. Genom att förstå vår nuvarande verksamhet, finna områden som kan förbättras och ta mätbara steg för att uppnå våra mål kan varje klubb bli ännu bättre!  

Efter genomförande av Program för klubbkvalitet skickar du in Slutrapport och återkoppling.

För att beställa publikationen Program för klubbkvalitet kontaktar du oss via e-post clubqualityinitiatives@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6810.

 

Club Excellence Award Pin

 

Klubbens excellensutmärkelse

Strävar er klubb efter att avsluta året med positiv medlemstillväxt? Kommer er klubb att delta i minst tre hjälpprojekt? Marknadsför ni klubbens evenemang och aktiviteter i samhället? Om du har svarat ja på dessa frågor kan klubben vara kvalificerad till klubbens excellensutmärkelse.

Klubbens excellensutmärkelse är mer än en utmärkelse...den är bevis för att klubben är STARK!

För frågor eller att skicka in ansökan om klubbens excellensutmärkelse kontaktar du oss via e-post clubexcellenceaward@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6890.

Gör insatser att nå denna utmärkelse till en tradition!

 

Men vänta, det kommer mer!

När en tjänsteman eller medlem vill göra mer för klubben finns det många resurser till stöd för dig och din egen ledarutveckling!