Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Förbättra klubbkvalitet

Förbättra klubbkvalitet


Effektiva klubbar tillhandahåller meningsfulla hjälpinsatser, har starka och aktiva medlemmar samt utvecklar kontinuerligt nya ledare. Verktygen nedan fokuserar på dessa saker, för att hjälpa din klubb att drivas effektivt samtidigt som den tillgodoser både samhällets och medlemmarnas behov.

 

Link to Your Club, Your Way!

 

Er klubb, ert sätt!

Handboken Er klubb, ert sätt kommer hjälpa er att anpassa era klubbmöten, så att de passar medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt. Den innehåller en enkel och rolig övning som hjälper till att avgöra vilka delar i klubbens möten som bör behållas och vilka som bör förändras samt en process att fasa in förändringar!

För att beställa ett exemplar av publikationen Er klubb, ert sätt! skickar du e-post till oss på adress clubofficers@lionsclubs.org eller ringer 630-468-6890.

 

Link to Blueprint for a Stronger Club
 

Planritning för en starkare klubb 

Detta planeringsverktyg hjälper din klubb att identifiera och inleda förändring!

Den fokuserar på klubbverksamhet, hjälpinsatser, ledarutveckling och medlemskap, så Planritning för en starkare klubb tillhandahåller en process i flera steg, för att utvärdera din klubb, sätta upp mål och sammanställa en plan.

The Planeringsprocessens arbetsblad kommer hjälpa er att finna möjligheter och sätta upp mål.  Handlingsplanens arbetsblad hjälper dig att sammanställa en plan baserad på återkoppling från klubbens medlemmar.

Slutligen uppmuntras din klubb att skicka in ert formulär för målbeskrivning och erhålla ett diplom för det.

För att beställa publikationen Planritning för en starkare klubb kontaktar du oss via e-post clubofficers@lionsclubs.org eller telefon 630-468-6890.

 

Link to Club Quality Initiative

 

Program för klubbkvalitet

Program för klubbkvalitet är ett strategiskt planeringsverktyg som hjälper klubben att finna möjligheter till förbättringar. Förändring är mycket viktigt för varje klubb. Genom att förstå vår nuvarande verksamhet, finna områden som kan förbättras och ta mätbara steg för att uppnå våra mål kan varje klubb bli ännu bättre!  

Efter genomförande av Program för klubbkvalitet skickar du in Slutrapport och återkoppling.

För att beställa publikationen Program för klubbkvalitet kontaktar du oss via e-post clubqualityinitiatives@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6810.

 

Club Excellence Award Pin

 

Klubbens excellensutmärkelse

Strävar er klubb efter att avsluta året med positiv medlemstillväxt? Kommer er klubb att delta i minst tre hjälpprojekt? Marknadsför ni klubbens evenemang och aktiviteter i samhället? Om du har svarat ja på dessa frågor kan klubben vara kvalificerad till klubbens excellensutmärkelse.

Klubbens excellensutmärkelse är mer än en utmärkelse...den är bevis för att klubben är STARK!

För frågor eller att skicka in ansökan om klubbens excellensutmärkelse kontaktar du oss via e-post clubexcellenceaward@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6890.

Gör insatser att nå denna utmärkelse till en tradition!

 

Men vänta, det kommer mer!

När en tjänsteman eller medlem vill göra mer för klubben finns det många resurser till stöd för dig och din egen ledarutveckling!