Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Finansresurser

Finansresurser


Ekonomisk information

Följande länkar hjälper dig att sätta in klubbens/distriktets betalningar.

Reseräkning för nuvarande och tidigare internationella tjänstemän samt direktorer

Välj det format du vill använda.

Fyll i online och skriv ut:

Endast utskrift:

Utgiftsblanketter för distriktsguvernörer

Välj det format du vill använda för att fylla i utgiftsräkningar. Läs i blankettens instruktioner om vilka utgifter som godkänns. Läs även ersättningspolicyn för distriktsguvernörer samt i frågor och svar.

DG:s utgiftsräkningar

Ytterligare information:

Ersättningspolicy

Med undantag för distriktsguvernörer, läs igenom Allmän ersättningspolicy (Ny 2019-2020) för regler gällande alla utgiftsräkningar.

Distriktsguvernörens policy för ersättning av utgiftsräkningar finns separat i Policy för distriktsguvernörens utgiftsräkningar, Kapitel IX, Stycke B i den internationella styrelsens policy.

Frågor om den allmänna ersättningspolicyn bör ställas till följande: