Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter Ledarskap för leoklubbar

Just nu mer än 170 000

Leo Reporting Progress

Mål: 200 000 inrapporterade leomedlemmar

Leoklubbens president

 

Presidenten är en leomedlem som är vald av klubbens medlemmar att leda klubbens och styrelsens möten. Klubbpresidenten sätter upp mål för klubben och motiverar medlemmar att delta i projekt. De ger också råd till andra klubbtjänstemän kring deras ansvarsområden och ser till att beslutsprocesserna fungerar.

Tillsammans med sekreteraren ansvarar presidenten för den viktiga uppgiften att inrapportera klubbens medlemmar. Det här gör att korrekta klubbuppgifter kan upprätthållas, distrikt och multipeldistrikt får värdefull information och det skapar också många fördelar för klubbens medlemmar. Mer information finns i resursavsnittet på den här sidan.  

I början av året ska leoklubbens president fastställa mål för klubben att rekrytera nya medlemmar och stödja Leos övergång till Lions. Jobba i nära samarbete med de andra klubbtjänstemännen och leorådgivaren under året för att garantera en stark leoklubb nu och framöver.

Leoklubbens vice president

 

Klubbens vice president är en leomedlem som hjälper presidenten under året och ansvarar för att hitta möjligheter till ledarutveckling. Om klubbpresidenten inte kan slutföra sin ämbetsperiod ska vice presidenten också utföra hans/hennes åligganden. Det är mycket viktigt för vice presidenten att identifiera och uppmuntra utbildningar för medlemmarna. De ska hitta möjligheter att delta i ledarutbildningar av Lions Clubs International och andra program. Lions utbildningscenter, som medlemmar kan tillgå genom sitt Lion Account, är en jättebra plats för leomedlemmarna att utveckla sina kunskaper om ledarskap och klubbledning. Här har leoprogrammet sin egen utbildningsväg.

Foto: Lion Othmar Fetz, The LEO Book

Leoklubbens sekreterare 

 

Klubbens sekreterare är en leomedlem som upprätthåller klubbuppgifter och för mötesprotokoll. Sekreteraren hanterar uppgifter om tjänstemän, kommittétillsättningar, medlemmar, närvaro och hjälpinsatser. De ansvarar också för inrapporteringen av leoklubbens tjänstemän, medlemmar och hjälpinsatser via MyLion® – som de kan tillgå via sitt Lion Account – samt via lionklubben som är fadder.

Inrapporteringen gör det inte bara lättare att hantera förändringar bland medlemmar och ledare, det ger också medlemmarna tillgång till program och resurser som endast är tillgängliga för inrapporterade medlemmar. Mer information om inrapportering kan hittas på den här sidan.

Leoklubbens kassör

 

Kassören är en leomedlem som sköter klubbens intäkter och kostnader samt för korrekt redovisning av dem. Klubbens pengar ska hållas i ett av två konton, det administrativa kontot och aktivitetskontot, vilka måste hållas separata.