Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI)

Medlemmar som vill inta lokala ledarroller i sina hemorter kommer att ha nytta av detta institut, där de kommer att lära sig mer om klubbverksamhet, tillgängliga möjligheter och resurser på klubbnivå, och också få värdefulla ledarkunskaper och en djupare förståelse för hur man hjälper klubbarna på bästa sätt.

RLLI-institutet erbjuds på lokal nivå och organiseras av regionala ledare.

 

Delta i ett RLLI

 

Medlemmar som är kvalificerade för RLLI:

  • Alla som har fullgjort sina skyldigheter och vill ge bättre stöd till initiativ i multipeldistrikt eller distrikt.
  • Medlemmar som inte har deltagit i ett RLLI de senaste fem (5) åren. 

Kontakta din GLT-koordinator för information om kommande utbildningar, kvalifikationer och hur du ansöker.

Planera ett RLLI

 

För att organisera ett RLLI i ditt område: 

*Ansökningar måste ha ankommit 3-4 månader innan institutets startdatum.  När ansökan har mottagits och godkänts kommer Lions Clubs International att tillhandahålla kursplan och fler stödjande resurser.

Vilken ansökan är du kvalificerad till?

 
Leadership Development Institutes

Ansök om anslag för att betala en del av kostnaderna för ett RLLI.

  • Multipeldistrikt är kvalificerade för upp till 4 500 USD. 
  • Enkeldistrikt är kvalificerade för upp till 1 800 USD.
  • Ej distriktsindelad tillfällig zon/region/distrikt är kvalificerade för upp till 750 USD.

Lär dig mer om ersättningsregler avseende anslag.

Sök nu

Leadership Development Institutes

Organisera ett RLLI som är finansierat lokalt och fristående från ekonomiskt stöd från Lions Clubs International.

Beställ en ansökan

Letar du efter ett virtuellt institut?

 

RLLI kan också erbjudas som en virtuell utbildning. Det finns ytterligare krav på hur ett virtuellt RLLI ska genomföras och du bör läsa igenom följande dokument innan du skickar in din ansökan till ditt program för lokala institut eller anslagsprogram.

RLLI-upplevelsen

 

RLLI är utformat så att områdesledare har flexibiliteten att anpassa kursplanen för att bäst kunna tillgodose sina klubbars behov. Men det rekommenderade formatet är tre interaktiva dagar där deltagarna får lära sig värdefulla ledarkunskaper och strategier för att klara av hinder och skapa möjligheter.

Rekommenderat schema och sessioner finns angivna nedan.

Dag 1

Morgon

Öppningssession: Träffa dina instruktörer och deltagare.
Lions grundstenar: Förstå organisationens historia, principer och struktur samtidigt som fördelarna med att vara medlem i Lions utforskas.

Eftermiddag

Arbeta i team: Gå igenom egenskaperna hos team och hur man utvecklar effektiva team.
Mångfald Förstå värdet av mångfald och hur det kan gagna klubben.
Lokala utmaningar och möjligheter: Diskutera ämnen som baseras på deltagarnas behov eller intresse.

Dag 2

Morgon

Tala inför grupp: Utveckla ett ramverk för att förbereda tal och några riktlinjer för att leverera ett tal på ett effektivt sätt.
Tidsplanering: Gå igenom vikten av tidsplanering, identifiera hinder som kan försvåra tidsplanering och strategier för att övervinna dessa hinner.
Personlig målbeskrivning: Utveckla en personlig målbeskrivning.

Eftermiddag

Motivera medlemmar: Utforska begreppen personliga behov och personlig motivering.
Att fastställa mål: Förstå värdet av att fastställa mål och utveckla en plan för att uppnå mål.

Kväll

Förbereda tal: Använd presentationsutkastet från sessionen Tala inför grupp, Deltagare gör slutförberedelser för sina tal som hålls dag 3.

Dag 3

Morgon

Presentationer inför grupp: Deltagare håller sina förberedda tal och får återkoppling från instruktörer.
Lokala utmaningar och möjligheter: Diskutera ämnen som baseras på deltagarnas behov eller intresse.

Eftermiddag

Avslutning: Återkoppling och utvärdering.

 

Frågor?

Iom du har ytterligare frågor eller vill hålla ett virtuellt RLLI skickar du e-post till oss på adress institutes@lionsclubs.org.