Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Program för specialklubbar

Program för specialklubbar


Tillgodose ett speciellt behov

 

Specialty Clubs Program Infographic

Programmet för specialklubbar är utformat för att skapa klubbar där medlemmarna delar ett gemensamt intresse eller en passion, vilket gör att de kan skapa kontakt med varandra på en djupare nivå. De kan till exempel ha ett gemensamt intresse, arbeta inom samma yrke, komma från samma kultur eller dela samma livserfarenheter.

Genom att bilda specialklubbar kan människor runtom i världen omvandla sin passion till berikande hjälpprojekt som kommer att vara till fördel för hemorten. 

Att gå med i en specialklubb är ett bra sätt för alla generationer att träffa andra människor med samma intressen samtidigt som du förbättrar dina ledarfärdigheter och hjälper behövande i samhället.

Ta reda på hur Lions medlemmar kan ansöka om att bli koordinatorer för specialklubbar för att hjälpa till att stödja distriktets mål avseende nya klubbar.

Koordinatorer för specialklubbar

 

Ta reda på hur Lions kan ansöka om att bli koordinator för specialklubbar för att stödja distriktets mål avseende nya klubbar.

Verktygslåda om specialklubbar

 

Verktygslådan om specialklubbar innehåller de resurser som behövs för att förstå och marknadsföra programmet. Det innehåller:

Utmärkelser och erkänsla

 

Upptäck hur medlemmar med gemensamma intressen gör hjälpinsatser

 

Lions specialklubbar: Översikt

Lions specialklubbar: Hjälpområde

Lions specialklubbar: Pensionärer

Lions specialklubbar: Kultur

Lions specialklubbar: Sport

Sutton Racing Lions Club

Har du en fråga?

 

Har du en fråga om specialklubbar? Skicka frågor och beställningar via e-post till specialtyclubs@lionsclubs.org.