Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Utmärkelsen Vänlighet har betydelse

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse

Denna prestigefulla utmärkelse utdelas årligen till en handfull lionklubbar och leoklubbar, för att ha genomfört enastående hjälpprojekt inom ett av våra fyra globala fokusområden. På klubbnivå är utmärkelsen en utmaning för Lions och Leos att utveckla exceptionellt innovativa och kreativa serviceprojekt med målet att efterlämna positiv påverkan i respektive samhälle.

Kriterier för utmärkelsen

 

För att klubbar ska vara kvalificerade måste de ha aktiv status, ha genomfört ett serviceprojekt inom ett globalt fokusområde under föregående verksamhetsår och ha inrapporterat det i MyLion® eller lokalt system för inrapportering.

Använd följande kriterier för att avgöra om serviceprojektet kvalificerar till denna utmärkelse. 

Gjorde projektet följande:

 • Var till nytta för ett av våra fem fokusområden (diabetes, miljön, syn, barncancer eller hungersnöd)?
 • Uppvisade innovation?
 • Uppnådde påverkan i stor skala och långsiktig bärkraftighet?
 • Utvecklade lokala partnerskap?
 • Använde Lions/Leos lokala eller Lions Clubs Internationals resurser?

Hur man nominerar

 

Nomineringar börjar på klubbnivå med att klubbens serviceordförande nominerar sin klubb för serviceprojekt som uppfyller ovanstående kriterier. Klubbarna uppmuntras att kontakta distriktets GST-koordinator och multipeldistriktets GST-koordinator, för att informera dem om detaljerna i projektet, för vilket de skulle vilja bli nominerade till denna utmärkelse. 

Se vägledningen

Nomineringens tidsplan

 

För att klubbar ska kvalificera till utmärkelsen måste de följa denna tidsplan.

 • 1 juli: Nomineringsperioden öppnas
 • 15 augusti: Sista datum för klubbens serviceordförande och leoklubbpresidenter att skicka en nominering till distriktets GST-koordinator via e-post
 • 15 september: Sista dag för distriktets GST-koordinator att skicka en nominering till multipeldistriktets GST-koordinator via e-post
 • 31 oktober: Sista dag för multipeldistriktets GST-koordinator att skicka en nominering till Lions Clubs International via e-post
 • Januari: Vinnarna utses av den internationella styrelsens kommitté för serviceaktiviteter
 • 15 januari: Vinnande klubbar underrättas 
 • 1 mars: Vinnande klubbar erhåller sin utmärkelse från Lions Clubs International

Nomineringsformulär

Planera och inrapportera projekt

 

För att kvalificera till denna utmärkelse är planering och inrapportering av projekt nyckeln! Använd resurserna nedan, vilka hjälper dig till framgång.

Inrapportera era hjälpinsatser

Lär dig mer om betydelsen av att inrapportera serviceprojekt och upptäck hur du inrapporterar på ett enkelt sätt. 

Lär dig mer

Verktygslåda om hjälpinsatser

Använd de resurser som finns, vilka är specifikt utformade att hjälpa klubbar att genomföra effektiva serviceprojekt som gör verklig skillnad.

Lär dig mer

Planering av serviceprojekt

Upptäck mer än 20 projektplanerare, vilka beskriver de sätt på vilka klubbarna kan genomföra effektiva projekt inom ett av våra globala fokusområden. 

Lär dig mer

Kontakta oss

För mer information skickar du e-post till oss på adress serviceactivities@lionsclubs.org.