Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Utmärkelsen Vänlighet har betydelse

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse

Denna prestigefyllda utmärkelse delas årligen ut till en handfull lionklubbar och leoklubbar som har genomfört utomordentliga serviceprojekt inom en av våra globala frågor. Nomineringar till utmärkelsen Vänlighet har betydelse sker på klubbnivå och är en utmaning för Lions och Leos att utveckla exceptionellt innovativa och kreativa projekt med målet att göra positiv skillnad i sina samhällen.

Utmärkelsekriterier

 

För att klubbar ska kvalificera måste de ha fullgjorda skyldigheter, genomfört ett serviceprojekt inom en av de globala frågorna under föregående verksamhetsår och inrapporterat det i MyLion® eller sitt regionala rapporteringssystem.

Använd följande kriterier för att avgöra om ett serviceprojekt bör nomineras till denna utmärkelse. 

Projektet:

 • Var till förmån för en av våra globala frågor (diabetes, miljön, syn, barncancer eller hungersnöd)
 • Demonstrerade innovation
 • Uppnådde betydande påverkan och långsiktig bärkraftighet.
 • Utvecklade lokala partnerskap
 • Använde lokala Lions/Leos eller Lions Clubs Internationals resurser

How to be nominated

 

Nominations begin at the club level with Club Service Chairpersons nominating their club for service projects that fulfill the above stated criteria. Clubs are encouraged to reach out to their District GST Coordinator and Multiple District GST Coordinator to inform them about the details of the project which they would like to be considered for the award. 

View the guide

Sista datum

 

För att klubbar ska övervägas för utmärkelsen måste följande sista datum följas. 

 • 1 juli: Nomineringar kan skickas in
 • 15 augusti: Sista datum för klubbens serviceordförande och leoklubbpresidenter att skicka in nomineringar elektroniskt till distriktet GST-koordinator.
 • 15 september: Sista datum för distriktets GST-koordinator att skicka in en nominering elektroniskt till multipeldistriktet GST-koordinator.
 • 31 oktober: Sista datum för multipeldistriktets GST-koordinator att skicka en nominering elektroniskt till Lions Clubs International.
 • Januari: Vinnare utses av den internationella styrelsens kommitté för serviceaktiviteter
 • 15 januari: Vinnande klubbar underrättas 
 • 1 mars: Vinnande klubbar erhåller utmärkelsen från Lions Clubs International

Planera och inrapportera projekt

 

För att övervägas för denna utmärkelse är det mycket viktigt att planera och inrapportera projekt! Använd resurserna nedan för att nå framgång.

Inrapportera era hjälpinsatser

Lär dig mer om betydelsen att inrapportera serviceprojekt och hur ni kan inrapportera era hjälpinsatser på ett enkelt sätt. 

Lär dig mer

Verktygslåda om hjälpinsatser

Få tillgång till många olika resurser som är särskilt utformade för att hjälpa klubbar genomföra effektiva serviceprojekt som har stor påverkan.

Lär dig mer

Vägledningar om serviceprojekt

Upptäck 20 detaljerade vägledningar som beskriver hur klubbar effektivt kan hjälpa inom en av våra globala frågor. 

Lär dig mer

Kontakta oss

Kontakta oss på serviceactivities@lionsclubs.org för mer information.

Du kan även använda vägledningen nedan.