Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Utmärkelsen Vänlighet har betydelse

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse

Denna prestigefulla utmärkelse utdelas årligen till en handfull lionklubbar och leoklubbar, för att ha genomfört enastående hjälpprojekt inom ett av våra fyra globala fokusområden. På klubbnivå är utmärkelsen en utmaning för Lions och Leos att utveckla exceptionellt innovativa och kreativa serviceprojekt med målet att efterlämna positiv påverkan i respektive samhälle. Nedan finner du mer information om några vinnande serviceprojekt 2019-2020.

Kriterier för utmärkelsen

 

För att klubbar ska vara kvalificerade måste de ha aktiv status, ha genomfört ett serviceprojekt som tillgodoser ett behov inom ett fokusområde och ha inrapporterat det i MyLion®.

 • Använd följande kriterier för att avgöra om serviceprojektet kvalificerar till denna utmärkelse. 
 • Fokuserar på en av Lions Clubs Internationals och Lions Clubs International Foundations frågor: Diabetes, miljö, syn, barncancer, hungersnöd, katastrofhjälp, ungdom, humanitära insatser
 • Uppvisar kreativitet och innovation
 • Uppnår påverkan i stor skala och långsiktig bärkraftighet
 • Stärker Lions varumärke

Programöversikt

 

Titta närmare på resurserna i programöversikten, för att lära dig mer om vad som förväntas av klubbar och GST-koordinatorer under nomineringsprocessen. Vi uppmuntrar verkligen att detta dokument läses igenom innan nomineringen skickas in!

Se programöversikt

Nomineringens tidsplan 2021-2022

 

För att klubbar ska kvalificera till utmärkelsen måste de följa denna tidsplan. Dessa är sista datum, för att stödja nomineringsprocessen på lokal nivå. Alla nomineringar som ankommer till Lions Clubs International efter den 31 oktober kommer inte att kvalificera. 

Vänligen notera att alla nomineringar ska skickas in via e-post till adress serviceactivities@lionsclubs.org. Lions Clubs International kommer inte att acceptera fysiska ansökningar.

 • 1 juli - 31 oktober: Nomineringsperioden är öppen 
 • 15 augusti: Sista datum för klubbens serviceordförande och leoklubbpresidenter att via e-post skicka en nominering till distriktets koordinator i det globala serviceteamet
 • 15 september: Sista dag för distriktets GST-koordinator att via e-post skicka en nominering till multipeldistriktets GST-koordinator
 • 31 oktober: Sista dag för multipeldistriktets GST-koordinator att via e-post skicka en nominering till Lions Clubs International
 • Januari: Vinnarna utses av kommittén för serviceaktiviteter i Lions Clubs Internationals styrelse samt vinnarna underrättas 
 • Mars: Vinnande klubbar erhåller sin utmärkelse från Lions Clubs International

Nomineringsformulär

Planera och inrapportera projekt

 

För att kvalificera till denna utmärkelse är planering och inrapportering av projekt nyckeln! Använd resurserna nedan, vilka hjälper dig till framgång.

Inrapportera era hjälpinsatser

Lär dig mer om betydelsen av att inrapportera serviceprojekt och upptäck hur du inrapporterar på ett enkelt sätt. 

Lär dig mer

Verktygslåda om hjälpinsatser

Använd de resurser som finns, vilka är specifikt utformade att hjälpa klubbar att genomföra effektiva serviceprojekt som gör verklig skillnad.

Lär dig mer

Planering av serviceprojekt

Upptäck mer än 20 projektplanerare, vilka beskriver de sätt på vilka klubbarna kan genomföra effektiva projekt inom ett av våra globala fokusområden. 

Lär dig mer

Fira vinnarna 2019-2020

Efter stort övervägande av de många innovativa serviceprojekt klubbarna har skickat in är vi mycket glada över att kunna presentera vinnarna för verksamhetsåret 2019-2020! Nedan finner du länkar till mer information om några av de vinnande klubbarna.

Kontakta oss

För mer information skickar du e-post till oss på adress serviceactivities@lionsclubs.org.