Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Hem Resurscenter Leoklubbsrådgivare

Leoklubbsrådgivare

Leos and their advisors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ge effektiv vägledning utser sponsrande lionklubbar en lionmedlem att tjäna som leorådgivare. Denna lionmedlem skall vara en person som tycker om att samarbeta med ungdomar och engagera andra att hjälpa.

Leoklubbsrådgivare vägleder leomedlemmar att hantera klubbaktiviteter och utveckla effektiva samhällsserviceprojekt. Rådgivarna främjar också utveckling av leomedlemmarna genom att skapa en miljö för utbyte och kontakter mellan leomedlemmarna och lokala ledare.

Leoklubbsrådgivare kan vilja justera sina ledarmetoder baserat på leoklubbens inriktning. Yngre Alpha-leomedlemmar behöver normalt mer vägledning och styrning än äldre Alpha-leomedlemmar, medan Omega-leomedlemmar ofta arbetar mer självständigt.

Ansvar

  • Bevaka inriktning och kontinuerlig utveckling av leoklubbens medlemmar.
  • Främja leoklubbsaktiviteter
  • Delta i alla leoklubbs- och styrelsemöten,
  • Fungera som länk mellan sponsrande lionklubben och leoklubben,  
  • Se till att nya leomedlemmar får information och material för nya medlemmar,
  • Ge leomedlemmarna erkännande för deras framgångar,
  • Uppmuntra äldre leomedlemmar att bli lionmedlemmar.

Uppdatera din klubbinformation

Varje år måste sponsrande lionklubbar rapportera en leorådgivare och leoklubbstjänstemän för att säkerställa effektiv kommunikation med internationella huvudkontoret. Sponsrande lionklubbspresidenter, sekreterare och leorådgivare kan skicka in denna information via MyLCI.

Behöver du hjälp med att rapportera via MyLCI? Läs den stegvisa handledningen för rapportering av leoklubbens rådgivare och tjänstemän.

För distrikt som inte använder MyLCI kan klubbarna skicka in formuläret Leo-72.

Leoklubbsmaterial och rekvisita

Leos medlemskort, certifikat och handbok för nya medlemmar kan laddas ner genom MyLCI. Behöver du rekryteringsbroschyrer för leomedlemmar, affischer eller andra leorelaterade publikationer? Ladda ner detta material från avsnittet Leoklubbsresurser på LCI:s webbplats. Alla andra artiklar, såsom satser för nya leomedlemmar, kan köpas genom Lions Clubs Internationals onlinebutik.

Leo Club Program Department tar också emot beställningar av material och publikationer listade på Leoklubbsprogrammets beställningsformulär för publikationer (Leo-4). Dessa beställningar faktureras lämplig lionklubbs-, distrikts- eller multipeldistriktskonto.

Resurser