Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Verktygslåda för medlemsrapporter

Verktygslåda för medlemsrapporter


  • 5-årig trendrapport: Tillhandahåller en analys av tillväxt/minskning av klubbar och medlemmar per distrikt under 5 år.
  • Bedömningar av klubb-/distriktsstatus: Följer upp medlemstillväxt, finansiell status, rapporteringstrender, vakanser, LCIF donationer och övergripande status bland distriktets klubbar.
  • Cumulative-rapport: Kumulativ sammanställning av medlemmar och klubbar hittills i år.
  • Medlemsregisterrapport: Visar klubbarnas status, antal medlemmar och när senaste medlemsrapport skickades in.
  • Sammanställning av medlemmar: Detaljerat månadsrapport över medlemstyper och kön per klubb (uppdelad i familjemedlemmar, studenter, Leo-Lion och unga vuxna medlemmar)
  • Klubbtjänstemän saknas: Månadsrapport, per distrikt, över klubbar som inte har inrapporterat tjänstemän (posterna president, sekreterare, kassör och medlemsordförande).
  • Rapport om specialkubbar: Månadsrapport över alla specialklubbar och deras inriktning.
  • Insights: En dynamisk realtidspanel som är tillgänglig via medlemmens Lion Account och som visar statistik baserad på användarens högsta titel och ansvarsområde. Information inkluderar men är inte begränsad till klubb- och medlemstrender, donationsstatistik samt hjälpinsatsernas påverkan.