Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Hem Typer av anslag Anslag till medlemsutveckling

Anslag till medlemsutveckling

Den påverkan vår organisation har är beroende av ett ökat antal medlemmar samt behållande av befintliga medlemmar. För att stödja rekrytering av nya medlemmar och tillfredsställelse bland befintliga medlemmar erbjuder Lions Clubs Internationals medlemsutvecklingskommitté anslag till medlemsutveckling. Dessa anslag finansierar många olika typer av medlemsinsatser och aktiviteter, från unik medlemsrekrytering till övningar som stärker Lions team, för att därmed rekrytera fler medlemmar och förbättra upplevelserna för befintliga medlemmar.

Typer av anslag

Det finns tre typer av anslag till medlemsutveckling. Klicka på länkarna nedan för att lära dig mer:

Ytterligare resurser

Se ytterligare resurser om anslag till medlemsutveckling:

 

Standardanslag till medlemsutveckling

 

För att säkerställa global spridning har Lions Clubs International allokerat följande belopp till respektive konstitutionellt område baserat på antal medlemmar.

Distrikt kan ansöka om standardanslag till medlemsutveckling på högst USD 5 000 och multipeldistrikt kan ansöka om högst USD 10 000. Om ditt distrikt behöver större anslag kan ni överväga att ansöka om anslag till medlemsutveckling för särskilda initiativ eller anslag till medlemsutveckling i stor skala.

Constitutional
Area

Amount Available
Each Year

KO I USD 35 000
KO II USD 12 500
KO III USD 20 000
KO IV USD 20 000
KO V USD 10 000
KO VI USD 25 000
KO VII USD 7 500
KO VIII USD 10 000

 

 

 

 

 

 

 


Klicka här för mer information kriterier för standardanslag till medlemsutveckling.
 

Ansök nu

 

 

Anslag till medlemsutveckling i stor skala

 

Om ni önskar ansöka om ett anslag i stor skala måste ansökan avseende anslag om medlemsutveckling i stor skala fyllas i och skickas in. Detta anslag löper över tre år. Maximalt belopp för beviljade anslag i stor skala uppgår till USD 15 000 per år under tre år, vilket innebär totalt USD 45 000. Anslag i stor skala kan fokusera på att behålla eller rekrytera medlemmar eller båda.

Klicka här för mer information om kriterierna för anslag till medlemsutveckling i stor skala.
 

Ansök nu

 

 

Anslag till medlemsutveckling för särskilda initiativ

 

Anslag som faller inom kategorin särskilda initiativ kan omfatta:

  • Återupprepning av tidigare framgångsrika anslag.
  • Anslaget fokuserar på klubbar med grupper där det finns potential för expansion, till exempel klubbar bara för män/kvinnor eller klubbar med färre än 15 medlemmar.
  • Anslag som överstiger det belopp som har tilldelats ett konstitutionellt område.
  • Anslag som fokuserar på särskilda initiativ/områden/klubbtyper fastställda av LCI:s styrelse.

Klicka här för mer information om kriterierna för anslag till medlemsutveckling för särskilda initiativ.
 

Ansök nu

 

Stiftelsens hjälpinsatser

Varje dag hjälper Lions Clubs International Foundation klubbarna att förbättra sina hjälpinsatser, vilket kommer att ha positiv påverkan under kommande generationer. Vill du vara en del i våra globala insatser?

Lär dig mer