Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Home Resurscenter Återanvänd glasögon

Återanvänd glasögon

Användbara glasögon ger nytt liv

Synfel kan lätt korrigeras med glasögon, men ändå saknar miljoner människor i länder med låga eller måttliga inkomster tillgång till grundläggande synvård. Lions känner till det angelägna behovet av korrigerande glasögon och samlar in användbara glasögon på sina hemorter, för att stödja Lions program Recycle For Sight.

Kom igång redan i dag

Ordna insamlingsplatser med lokala partner: Bjud in partner på hemorten såsom lokala företag, skolor, bibliotek, kyrkor, kommunkontor och synvårdspersonal att ta hand om insamlingslådor för glasögon. Håll kontakt med dessa partner och schemalägg regelbundna hämtningar. 

Insamlingsresurser:
Främja klubbens insatser:
  • Ordförande för marknadskommunikation - Vägledning ger tips som hjälper er marknadsföra era insamlingsaktiviteter och uppmuntra till ökat deltagande på hemorten.
  • Ge erkänsla för riktigt bra insamlingsinsatser med ett diplom (IAD-405)
  • Lägg ut klubbens insamlingsplatser (IAD-404) på Hitta en klubb.
  • Rapportera klubbens insamlingsaktiviteter via MyLCI.
Kontakta ett Lions återvinningscenter för glasögon (LERC):

Skicka era insamlade glasögon till ett officiellt Lions återvinningscenter för glasögon (LERC) för hantering. Där sorteras glasögonen för att bestämma om de kan användas eller inte, hanteras och läggs på lager för utdelning till synresor runtom i världen. Lions hjälper till att minimera deponiavfallet genom att stödja återvinning av dyrbara metaller och onödig hantering av skadade glasögon som är oanvändbara. 

Riktlinjer för Lions återvinningscenter för glasögon (LERC):

Om du deltar i insamling av begagnade glasögon, hantering och/eller utskick på ett Lions återvinningscenter för glasögon (LERC), eller om distriktet och/eller multipeldistriktet funderar på att etablera ett nytt LERC, gå igenom LERC 425, Riktlinjer för Lions återvinningscenter för glasögon (LERC).

För mer information

Lions Clubs International
Divisionen för serviceaktiviteter
Telefon: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
eyeglasses@lionsclubs.org