Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Återanvänd glasögon

Återanvänd glasögon

Användbara glasögon ger nytt liv

Synfel kan lätt korrigeras med glasögon, men ändå saknar miljoner människor i länder med låga eller måttliga inkomster tillgång till grundläggande synvård. Lions känner till det angelägna behovet av korrigerande glasögon och samlar in användbara glasögon på sina hemorter, för att stödja Lions program Recycle For Sight.

Kom igång redan i dag

Ordna insamlingsplatser med lokala partner: Bjud in partner på hemorten såsom lokala företag, skolor, bibliotek, kyrkor, kommunkontor och synvårdspersonal att ta hand om insamlingslådor för glasögon. Håll kontakt med dessa partner och schemalägg regelbundna hämtningar. 

Insamlingsresurser:
Främja klubbens insatser:
Kontakta ett Lions återvinningscenter för glasögon (LERC):

Skicka era insamlade glasögon till ett officiellt Lions återvinningscenter för glasögon (LERC) för hantering. Där sorteras glasögonen för att bestämma om de kan användas eller inte, hanteras och läggs på lager för utdelning till synresor runtom i världen. Lions hjälper till att minimera deponiavfallet genom att stödja återvinning av dyrbara metaller och onödig hantering av skadade glasögon som är oanvändbara. 

Riktlinjer för Lions återvinningscenter för glasögon (LERC):

Om du deltar i insamling av begagnade glasögon, hantering och/eller utskick på ett Lions återvinningscenter för glasögon (LERC), eller om distriktet och/eller multipeldistriktet funderar på att etablera ett nytt LERC, gå igenom LERC 425, Riktlinjer för Lions återvinningscenter för glasögon (LERC).

För mer information

Lions Clubs International
Divisionen för serviceaktiviteter
Telefon: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
eyeglasses@lionsclubs.org