Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Klubbsekreterare

Klubbsekreterare

Som klubbsekreterare ser du till att klubben drivs effektivt. Du tillhandahåller viktigt stöd avseende all klubbverksamhet inför klubbmöten och styrelsemöten, ansvarar för medlemslistan och medlemmarnas kontaktinformation samt stödjer klubbens hjälpinsatser och aktiviteter.

Klubbsekreterarens e-bok hjälper dig att hitta den information du behöver. Oavsett om det handlar om klubbens medlemslista eller att beställa klubbrekvisita gör e-boken det enklare för dig att komma åt den information, de verktyg och de resurser du använder mest.

Sträva efter utmärkta insatser

 

Program för klubbkvalitet
Klubbens excellensutmärkelse
 

Planering och utbildning

 

Lions utbildningscenter
 

Erkänsla till klubbmedlemmars

 

LCI:s butik
 

Inrapportering

 

MyLCI / MyLion