Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Presidentens tema

Vi hjälper

Erfarna människor från hela världen har lett vår enastående organisation under dess hundraåriga historia. Samtidigt som varje internationell president tillför sitt eget unika perspektiv och expertis har det funnits, och kommer alltid att finnas, en viktig sak som förenar alla medlemmar: Hjälpinsatser. Med detta som vägledning åtar sig varje president att hjälpa klubbarna att öka sina hjälpinsatser och, som ett resultat av det, påverka det lokala och globala samhället.

Vår internationella president

Som medlem i Lions i mer än 40 år föregår vår internationella president, Dr. Jung-Yul Choi, med gott exempel genom att hjälpa andra först. Hans karriär och liv har definierats av arbetsmoral och en passion för att förena människor och välkomna mångfald för allas bästa.

Förenade i vänlighet och mångfald

Lions hjälper inte bara världen. Vi representerar den. I år kommer vi att förena klubbar och samhällen runt om i världen, för vi kan endast göra världen bättre när vi arbetar tillsammans.

Vi hjälper världen på säkra sätt

President Chois program och initiativ kommer att fokusera på några huvuddelar av Lions Clubs International, vilka är mycket viktiga för vår uppgift att hjälpa.

  1. Ta itu med globala frågor genom lokala hjälpinsatser.
  2. Stödja vår globala stiftelse, LCIF.
  3. Inspirera till vänlighet genom att berätta om våra hjälpinsatser.
  4. Stärka klubbar att hjälpa på säkra sätt.