Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Presidentens tema

Vi hjälper

Erfarna människor från hela världen har lett vår enastående organisation under dess hundraåriga historia. Samtidigt som varje internationell president tillför sitt eget unika perspektiv och expertis har det funnits, och kommer alltid att finnas, en viktig sak som förenar alla medlemmar: Hjälpinsatser. Med detta som vägledning åtar sig varje president att hjälpa klubbarna att öka sina hjälpinsatser och, som ett resultat av det, påverka det lokala och globala samhället.

Vår internationella president

Internationella president Douglas X. Alexander har varit lionmedlem i 35 år och alltid lett med sitt hjärta. Hans karriär och liv har definierats av familj, passion för hjälpinsatser och ett engagemang för att inspirera ledarskap och vänlighet i människor runtomkring honom till förmån för samhället.

Hjälpinsatser från hjärtat

Lions är en familj som ingen annan. Och med hjärtan förenade i hjälpinsatser kommer vi lyfta upp samhällen över hela världen. För i stunder av nöd kan endast en större passion för hjälpinsatser göra världen till en bättre plats för alla.

Hjälper vår värld på säkra sätt

President Alexanders program och initiativ kommer att fokusera på fyra prioriteringar som är viktiga för Lions Clubs Internationals uppgift att hjälpa.

  1. Bygga vår kapacitet att hjälpa
  2. Stödja vår globala stiftelse, LCIF
  3. Hjälpa med våra hjärtan
  4. Kommunicera med våra samhällen och varandra