Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Presidentens tema

Vi hjälper

Erfarna personer från hela världen har lett vår enastående organisation under dess mer än 100-åriga historia. Samtidigt som varje internationell president tillför sin egen unika passion och sitt eget unika perspektiv till Lions Clubs International har det funnits, och kommer alltid att finnas, en viktig sak som förenar alla medlemmar: Hjälpinsatser. Med detta som vägledning åtar sig varje president att hjälpa klubbarna att öka sina hjälpinsatser och, som ett resultat av det, påverka det lokala och globala samhället.

Vår internationella president

Som en del i Lions familj under fyra generationer har vår internationella president Brian Sheehan alltid haft stora idéer om hjälpinsatser. Hans liv och karriär har definierats av familj, småstadens kontakter och vänlighet samt en passion för innovation och att arbeta i team som nyckeln till att skapa ambitiösa lösningar till de utmaningar vi ställs inför.

Tillsammans kan vi

Var och en av oss kan göra många bra saker på egen hand, men tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt. För att kunna uppnå stora saker måste vi alla kavla upp ärmarna och göra vår del av arbetet. Och tillsammans kan vi göra våra samhällen, och världen, en bättre plats för alla människor.

Uppnår enastående saker tillsammans

President Sheehans program och initiativ kommer att fokusera på fyra prioriteringar som är viktiga för Lions Clubs Internationals uppgift att hjälpa.

  1. Dela glädjen att vara medlem i Lions
  2. Stödja vår globala stiftelse LCIF
  3. Tänka större när vi genomför hjälpinsatser
  4. Arbeta med lokala och globala frågor