Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI)

Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI)

 

Uppdateringar om covid-19

Lions Clubs International samarbetar med ledare för att genomföra mindre institut på platser som tillåter säkra samlingar. Datum och platser kommer att uppdateras i schemat nedan allteftersom dessa institut bekräftas. Om du redan har ansökt till ett institut kommer du att få ett e-postmeddelande som informerar om eventuella ändringar av det institut du har ansökt till.

Riktlinjer före deltagande i institut

För att ta hänsyn till trygghet och säkerhet för våra medlemmar, och andra personer utanför vår organisation vilka vi kan komma i kontakt med under resor till och deltagande i denna utbildning, ber vi att du följer nedanstående riktlinjer. Lions Clubs International kommer att återbetala hela deltagaravgiften som har betalats före deltagande i institutet i den händelse en medlem väljer att inte delta i detsamma på grund av något av följande skäl:

Innan avresa från hemmet

  • Följ de riktlinjer som har tillhandahållits av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet, till exempel Folkhälsomyndigheten eller liknande.
  • Följ alla reserestriktioner som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.
  • Följ och utvärdera fortlöpande din egen hälsa samt hälsa bland dem du lever med eller ofta kommer i kontakt med.  Om du har haft kontakt med någon person som har testat positivt för COVID-19, eller som har haft symptom inom 14 dagar före din avresa till detta evenemang, ber vi att du avstår från att delta.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Lions avancerade ledarskapsinstitut fokuserar på att bygga upp lionledarnas kunskaper för att förbereda dem inför ledarposter på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå.

Kvalificerade kandidater är lionmedlemmar som har genomfört ett klubbpresidentskap på ett framgångsrikt sätt, men ännu inte har nått positionen första vice distriktsguvernör.

Kandidater måste vara villiga att förbinda sig att delta varje dag under institutet. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till Lions avancerade ledarskapsinstitut. Ansökan kan göras upp till fyra månader före evenemanget. Om du är intresserad av att ansöka laddar du hem ansökan från listan nedan eller ber din GLT distriktskoordinator om ett ansökningsformulär. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och program. Notera att en deltagaravgift på på USD 125 kommer att krävas för att täcka dessa kostnader för alla institut. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagaren ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Lions avancerade ledarskapsinstitut   2020 - 2021

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I: USA, tillhörande länder, Bermuda och Bahamas

Datum: 14-16 maj 2021
Plats: Atlanta, Georgia, USA
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag har passerat

Konstitutionellt område  II: Kanada

Datum: 26-28 mars 2021
Plats: Barrie, Ontario, Kanada
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag har passerat
 

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Lions avancerade ledarskapsinstitut kommer inte att genomföras under 2020-2021.

Konstitutionellt område IV: Europa

Datum: 20-22 mars 2021
Plats: Paris, Frankrike
Språk: Franska
Sista ansökningsdag: 8 januari 2021
Ansökningsformulär på franska

Datum: 4-6 juni 2021
Plats: Birmingham, England
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 6 mars
Ansökningsformulär på engelska

Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 22-24 mars 2021
Plats: Taichung, Taiwan
Språk: Kinesiska, traditionell
Sista ansökningsdag: 8 januari 2021
Ansökningsformulär på kinesiska

Datum: 1-3 maj 2021
Plats: Kuala Lumpur, Malaysia
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 31 januari 2021
Ansökningsformulär på engelska

Lions avancerade ledarskapsinstitut kommer inte att tillhandahållas på japanska, koreanska eller förenklad kinesiska.

Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 30 april - 2 maj 2021
Plats: Pune, Indien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 30 januari 2021
Ansökningsformulär på engelska
 
Datum: 14-16 maj 2021
Plats: Hyderabad, Indien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 13 februari 2021
Ansökningsformulär på engelska

Konstitutionellt område VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum: 9-11 april 2021
Plats: Nelson, Nya Zeeland
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 9 januari 2021
Ansökningsformulär på engelska

Konstitutionellt område VIII: Afrika

Datum: 16-18 april 2021
Plats: Lome, Togo
Språk: Franska
Sista ansökningsdag: 16 januari 2021
Ansökningsformulär på franska

Datum: 23-25 maj 2021
Plats: Mombasa, Kenya
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 22 februari 2021
Ansökningsformulär på engelska

Ladda ner mer information om Lions avancerade ledarskapsinstitut