Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI)

Medlemmar som önskar inta ledarroller på högre nivå utanför klubben har nytta av detta institut där de kommer bredda sina kunskaper om vår organisation och vår stiftelse samt förfina användbara färdigheter.

Kvalifikationer

 

Kandidater till detta institut måste uppfylla alla kvalifikationer innan de ansöker.

 • Är medlem i en klubb inom det konstitutionella området.
 • Slutfört en hel ämbetsperiod som klubbpresident.
 • Ännu inte uppnått posten som första vice distriktsguvernör.*
 • Har inte deltagit i ett ALLI under de senaste fem (5) åren (internationellt eller lokalt).

*Andra vice distriktsguvernörer uppmuntras att ansöka.

Förväntningar

 

När deltagarna har godkänts att delta i institutet måste de göra följande:

 • Delta i alla sessioner under institutets tre dagar.
 • Ordna sina egna resor till och från institutet.
 • Slutföra hemuppgifterna innan ankomst till institutet.
 • Betala deltagaravgiften om USD 125.
 • Läsa igenom ALLI snabbvägledning för ytterligare information. 

Är du en Leo-Lion?  

 

Lär dig mer om ALLI Leo-Lion stipendium som kan sökas för att täcka vissa kostnader avseende institutet. 

Lär dig mer

Riktlinjer om COVID-19 för deltagande i institutet 

 

För att skydda våra medlemmar och andra människor ber vi att du följer riktlinjerna nedan.

 • Följ aktuella riktlinjer utfärdade av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet. 
 • Följ alla restriktioner avseende resor, riktlinjer avseende karantän samt krav på vaccinering som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.

ALLI-upplevelsen

 

Var med tillsammans med övriga deltagare under tre interaktiva dagar där du kommer att samarbeta, dela idéer, utforska bästa arbetssätt kring ledarskap samt att stärka dina kunskaper om Lions Clubs International och vår stiftelse! 

Dag 1

Morgon

 • Öppningssession: Träffa dina instruktörer och övriga deltagare.
 • Ledarskapets grundstenar: Identifiera effektiva ledaregenskaper och bedöm dina egna ledarfärdigheter.

Eftermiddag

 • Presentationsförberedelse: Gå igenom bästa arbetssätt när du förbereder dig inför presentationer av hög kvalitet.
 • Konfliktlösning: Lär dig att se orsaker till konflikter och riktlinjer att lösa konflikter effektivt.
 • Fokuserad diskussion: Reflektera över erfarenheter som ledare och identifiera framtida möjligheter att utveckla dina egna ledaregenskaper.
Dag 2

Morgon

 • Projektledning: Öva på färdigheter kring projektledning och arbeta i små grupper med ett praktikfall.
 • LCIF: Utforska de många olika sätt Lions medlemmar och andra kan stödja vår stiftelse samt hur stiftelsen kan stödja Lions medlemmar och andra genom anslag.

Eftermiddag

 • Resurser om resan i hjälpinsatser: Utforska resurser som utformats att stödja resan i hjälpinsatser samt hur du kan marknadsföra dem i klubbar och distrikt. 
 • Delegering: Förstå fördelarna och utmaningarna med delegering. Öva på att delegera genom att använda en modell med fem steg.
 • Fokuserad diskussion: Diskutera med övriga deltagare vilka behov, utmaningar och möjligheter som finns regionalt.
Dag 3

Morgon

 • Skapa utmärkta team: Utforska koncept och delar i utmärkta team.
 • Utveckla morgondagens ledare i Lions: Lär dig hur du kan dra nytta av egna erfarenheter som ledare samt använda strategier och resurser för att finna och utveckla Lions ledare.

Eftermiddag

 • Främja Lions image: Förstå fördelarna med att främja Lions image samt de strategier och resurser som finns tillgängliga.
 • Avslutning: Applådera varandra när ni slutför ett framgångsrikt institut och förbereder att använda det du har lärt dig när du kommer hem.

 

Redo att ansöka? Ange ditt konstitutionella område för att börja!

 

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att det endast finns ansökningsformulär på de språk som kommer att användas under utbildningen.

I & II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum:  7-9 oktober 2022
Plats:  Los Angeles, CA, USA
Ansökan:  Engelska
Sista dag att ansöka: 18 augusti 2022

III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum:  21-23 april 2023
Plats:  Guatemala City, Guatemala
Ansökan:  Spanska | Portugisiska
Sista dag att ansöka: 21 januari 2023

IV: Europa

Datum:  12-14 maj 2023
Plats:  Oslo, Norge
Ansökan:  Engelska | Finska | Franska | Italienska
Sista dag att ansöka: 11 februari 2023

V: Orienten och sydöstra Asien

Datum:  24-26 mars 2023
Plats:  Bangkok, Thailand
Ansökan:  Engelska | Japanska | Koreanska | Kinesiska, förenklad | Kinesiska, traditionell
Sista dag att ansöka: 24 december 2022

VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum:  27-29 januari 2023
Plats:  Dhaka, Bangladesh
Ansökan:  Engelska
Sista dag att ansöka: 29 oktober 2022

VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum:  4-6 november 2022
Plats:  Denpasar, Bali
Ansökan:  Engelska
Sista dag att ansöka: 8 september 2022

VIII: Afrika

Datum:  16-18 september 2022
Plats:  Marrakech, Marocko
Ansökan:  Engelska | Franska
Sista dag att ansöka: 28 juli 2022

 

Ytterligare information

ALLI är tillgängligt genom programmet för lokala institut. Om du önskar mer information skickar du e-post till oss på adress institutes@lionsclubs.org.