Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Klubbens excellensutmärkelse
Club Excellence Award
Vägen till framgång
 

Klubbens excellensutmärkelse

Under det att Lions och Leos söker efter möjligheter att lära, leda och växa erbjuder Lions Clubs International resurser som stödjer medlemmarna i deras insatser att nå sina mål under sin resa i ledarskap.

Oavsett om resan handlar om att Lära och att förbättra ledaregenskaper, till att Leda och vara mentor för andra genom att bli instruktör, till att Växa och utveckla framtida ledare finns det institut och program om ledarutveckling som fokuserar specifikt på respektive syfte. Dessa institut lär ut de färdigheter som behövs för att bli en bra ledare och att överföra dessa färdigheter till nästa generation.

Ansökningsprocess

 

Använd de kvalifikationer som beskrivs i ansökan om klubbens excellensutmärkelse, för att staka ut vägen till utmärkt verksamhet.

Ansökan måste undertecknas av distriktsguvernören. Om ansökan skickas in från distriktsguvernörens inrapporterade e-postadress kvalificerar den som distriktsguvernörens namnteckning.

Ladda ner ansökan (2021-2022)

Ladda ner ansökan (2022-2023)

Ansökan 2021-2022 oss tillhanda senast: 31 augusti 2022
Ansökan 2022-2023 oss tillhanda senast: 31 augusti 2023

Skicka till: clubexcellenceaward@lionsclubs.org

Utmärkelsen 2021-2022 skickas till: Distriktsguvernör 2022-2023
Utmärkelsen 2022-2023 skickas till: Distriktsguvernör 2023-2024

För frågor eller för att skicka in ansökan om klubbens excellensutmärkelse kontaktar du oss via e-post clubexcellenceaward@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6828.

 

Utmärkelsens kvalifikationer

 

För att kvalificera till klubbens excellensutmärkelse måste klubben uppfylla specifika krav i fyra kategorier: Medlemskap, Hjälpinsatser, Ledarskap och utmärkt verksamhet samt Marknadsföring.

*Se nedan för ytterligare krav

Lions holding letter signs

Medlemskap

 
Krav
  • Upprätthållit antal medlemmar i klubben (avslutat året med samma antal medlemmar som i början av året eller uppvisar positiv medlemstillväxt)

ELLER

  • Chartrat en ny lionklubb, leoklubb eller klubbfilial under innevarande verksamhetsår

Verktyg för framgång
Lions posing after service project

Hjälpinsatser

 
Krav
  • Donerat till LCIF
  • Startat ett nytt serviceprojekt Överväg en av våra globala frågor!
  • Ange tre serviceaktiviteter som din klubb har deltagit i, vilka har inrapporterats i MyLion eller lokalt rapporteringssystem
Verktyg för framgång
Professional presenting to group.

Ledarskap och utmärkt verksamhet

 
Krav
  • Klubben har fullgjort sina skyldigheter (inte i status quo eller finansiell avstängning, distriktets avgifter betalda samt ingen obetald skuld hos LCI större än USD 50 äldre än 90 dagar eller mer)
  • Inrapporterat klubbens tjänstemän till LCI
  • Viktiga tjänstemän deltog i utbildning för klubbtjänstemän
Verktyg för framgång
Typing on a laptop

Marknadsföring

 
Krav
  • Klubben har publicerat sina serviceaktiviteter i lokala medier och sociala medier.  
Verktyg för framgång
Resurser om varumärket finns tillgängliga för att hjälpa er att skapa marknadsföring och bästa arbetssätt om att använda sociala medier.