Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Home Resurscenter Klubbens excellensutmärkelse
Club Excellence Award
Vägen till framgång
 

Klubbens excellensutmärkelse

Under det att Lions och Leos söker efter möjligheter att lära, leda och växa erbjuder Lions Clubs International resurser som stödjer medlemmarna i deras insatser att nå sina mål under sin resa i ledarskap.

Oavsett om resan handlar om att Lära och att förbättra ledaregenskaper, till att Leda och vara mentor för andra genom att bli instruktör, till att Växa och utveckla framtida ledare finns det institut och program om ledarutveckling som fokuserar specifikt på respektive syfte. Dessa institut lär ut de färdigheter som behövs för att bli en bra ledare och att överföra dessa färdigheter till nästa generation.

Ansökningsprocess

 

Använd de kvalifikationer som beskrivs i ansökan om klubbens excellensutmärkelse, för att staka ut vägen till utmärkt verksamhet.

Ansökan måste undertecknas av distriktsguvernören. Om ansökan skickas in från distriktsguvernörens inrapporterade e-postadress kvalificerar den som distriktsguvernörens namnteckning.

Ladda ner ansökan (2021-2022)

Oss tillhanda senast: 31 augusti 2022

Skicka till: clubexcellenceaward@lionsclubs.org eller fax till 630-468-6828

Utmärkelsen skickas till: Distriktsguvernör 2022-2023

För frågor eller för att skicka in ansökan om klubbens excellensutmärkelse kontaktar du oss via e-post clubexcellenceaward@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6828.

 

Utmärkelsens kvalifikationer

 

För att kvalificera till klubbens excellensutmärkelse måste klubben uppfylla specifika krav i fyra kategorier: Medlemskap, Hjälpinsatser, Ledarskap & Utmärkt verksamhetoch Marknadskommunikation.

Lions holding letter signs

Medlemskap

 
Krav
  • Uppnå nettotillväxt eller chartra en ny lionklubb, leoklubb eller klubbfilial under innevarande verksamhetsår

Verktyg för framgång
Lions posing after service project

Hjälpinsatser

 
Krav
  • Donerat till LCIF
  • Startat ett nytt serviceprojekt Överväg en av våra globala frågor!
  • Inrapporterat minst tre serviceprojekt/evenemang till LCI
Verktyg för framgång
Professional presenting to group.

Ledarskap & Utmärkt verksamhet

 
Krav
  • Klubben har fullgjort sina skyldigheter (inte i status quo eller finansiell avstängning, distriktets avgifter betalda samt ingen obetald skuld hos LCI större än USD 50 äldre än 90 dagar eller mer)
  • Inrapporterat klubbens tjänstemän till LCI
  • Viktiga tjänstemän deltar i en eller fler av följande ledarutbildningar
  • Möjligheter till förbättringar finns i verktyg såsom Program för klubbkvalitet, Er klubb - Ert sätt! och Planera för din klubbs framgångar.
Verktyg för framgång
Typing on a laptop

Marknadskommunikation

 
Krav
  • Klubben har publicerat sina serviceaktiviteter i lokala medier och sociala medier.  
Verktyg för framgång
Resurser om varumärket finns tillgängliga för att hjälpa er att skapa marknadsföring och bästa arbetssätt om att använda sociala medier.