Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Familjemedlemskap

Bjud in din familj att delta i klubbens nästa evenemang, för som en familjeenhet kan ni få rabatt på medlemsavgiften när ni utför frivilliga insatser tillsammans.

Medlemsprogrammet för familjer gäller för familjemedlemmar som är: (1) Kvalificerade för medlemskap i Lions. (2) För närvarande är medlemmar eller går med i samma klubb. (3) Lever i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmar kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat juridiskt sätt.

Familjemedlemmar i din familj som är myndiga kan bli medlemmar i din klubb och som familj kan ni dra nytta av rabatter. Familjemedlemmar betalar halv internationell medlemsavgift. Kontakta distriktet för att ta reda på om det även finns lokala rabatter.


Bjud in hela familjen att hjälpa till i samhället

Som medlem i en Lions familjeenhet kan du:

  • Öka familjens kvalitetstid
  • Vara en förebild
  • Hjälpa till i samhället

För att ingå i medlemsprogrammet för familjer måste klubbsekreteraren fylla i och skicka in certifieringsformuläret för familjer eller fylla i det på webbplatsen. För mer information om att fylla i det på webbplatsen tittar du på denna video.

Resurser

LCI delar ut ett tygmärke för familjemedlemskap till klubbar som tillför 10 eller fler familjemedlemmar när klubben bildas.

Se Familjemedlemskap - Frågor och svar.

Detaljer om lejonungeprogrammet

För att uppmuntra familjer att delta i ideella insatser tillsammans kan lionklubben skapa ett lejonungeprogram, vilket ger barn under 12 år möjlighet att delta tillsammans med lionklubben. Ett lejonungeprogram kan skapa familjevänliga klubbar och tillföra ny energi i klubben, genom att inkludera barnen i klubbens möten, aktiviteter och serviceprojekt.

Lejonungeprogrammet är indelat i tre åldersgrupper, för att säkerställa att lämpliga aktiviteter genomförs och att hänsyn tas till gruppen:

  • Nivå I: 3 år och yngre
  • Nivå II: 4-7 år
  • Nivå III: 8-12 år

Verksamheten i lejonungeprogrammet bör beslutas genom att ta hänsyn till behov både bland klubbens medlemmar och barnen.  Lions lejonungeprogram - Aktivitetshandbok och Lions lejonungeprogram - Aktiviteter är fyllda med förslag på aktiviteter för barnen. 

Lions klubbar kan beställa märken för respektive åldersgrupp, för att hjälpa dem att känna sig delaktiga i klubben och mer intresserade av att delta. Märkena är gratis, men klubben kommer att debiteras för frakten. Skicka e-post till membership@lionsclubs.org för mer information.