Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter Globalt serviceteam - Verktygslåda

Globalt serviceteam - Verktygslåda

Det globala serviceteamet (GST) hjälper klubbarna att finna resurser och att använda bästa arbetssätt, för att förbättra sina projekt och sin påverkan samt att rekrytera fler medlemmar. Serviceprojekt av hög kvalitet ökar medlemmarnas tillfredsställelse och attraherar nya medlemmar som vill hjälpa. GST är mästare på serviceprogram, resurser och anslag från LCI och LCIF, vilka stärker Lions och Leos runtom i världen att öka påverkan för sina hjälpinsatser.

Lions Clubs Internationals globala frågor

Under de senaste 100 åren har vänlighet från Lions och Leos mångfaldigats över landsgränser, oceaner och kontinenter. Med över 1,4 miljoner medlemmar har vi nu möjlighet att verkligen förändra vår värld. Det är därför vi förenar våra globala hjälpinsatser kring fem angelägna områden. Dessa globala frågor utgör en betydande utmaning för mänskligheten, men vi anser att det är vår tur att tillgodose dem.

Lär dig mer

Resan i hjälpinsatser, verktygslåda och panel om hjälpinsatser

Resan i hjälpinsatser har inriktningen att leva väl och hjälpa till på ett bra sätt. Att göra verklig skillnad som människor kan se och känna. Den omfattar fyra enkla faser: Lära, upptäcka, agera och fira. Vi älskar dessa ord, för de överträffar organisationens former. De har inga gränser. De är själva kärnan för Lions och Leos.

Lär dig mer

Serviceprogram, projektplanerare och projektidéer

Lions Clubs International har ett antal olika möjligheter till serviceprojekt. Gör som Lions medlemmar runtom i världen och delta i hjälpinsatser om våra globala frågor. Lär dig mer om Lions Clubs Internationals serviceprogram och få tillgång till resurser som hjälper till att planera projekten.

Lär dig mer

Att främja

Lions medlemmar lyssnar till behoven i samhället och är röster som skapar förändring. Att främja organisationen är olika sätt på vilka du kan informera om Lions Clubs International, Lions Clubs International Foundation och de frågor du bryr dig om. Du kan främja på flera olika sätt genom att använda din röst, till exempel information och utbildning för allmänheten, engagemang i lagstiftning och lokala regler samt i evenemang och partnerskap. Som ledare i samhället kan Lions och Leos tala på vägnar av dem som behöver höras inför dem som behöver höra dem.

Lär dig mer

Hjälpinsatser vid Lions internationella kongress

Kongressens serviceprojekt gör det möjligt för Lions och Leos som deltar i kongressen att delta och med egna ögon se hur Lions medlemmar i staden hjälper människor i nöd. Projekten genomförs i kongresscentret och på andra ställen runtom i värdstaden.

Lär dig mer

Frivilliga insatser tillsammans med Anthem

LCI och LCIF har samarbetat med Anthem Foundation sedan 2015, för att tillhandahålla möjligheter till frivilliga insatser för anställda vid Anthem Inc. på deras respektive hemorter. Klubbar på i de marknader/städer där Anthem finns i USA skickar in projektförslag i juni varje år, för att kunna erhålla upp till USD 1 500 i anslagsmedel och därefter planera och genomföra ett serviceprojekt som engagerar anställda i Anthem samt deras vänner och familjer.

Lär dig mer

Inrapportering av hjälpinsatser

När vi delar våra berättelser om hjälpinsatser och inrapporterar dem till LCI informerar, inspirerar och bygger vi vårt humanitära arv. På vår webbsida om inrapportering av hjälpinsatser finner du fler fördelar med att inrapportera, information om hur man inrapporterar service och sätt att mäta klubbens framgångar.

Lär dig mer

Serviceutmärkelse

Denna prestigefulla utmärkelse utdelas årligen till en handfull lionklubbar och leoklubbar, för att ha genomfört enastående hjälpprojekt inom ett av våra fyra globala fokusområden. På klubbnivå är utmärkelsen en utmaning för Lions och Leos att utveckla exceptionellt innovativa och kreativa serviceprojekt med målet att efterlämna positiv påverkan i respektive samhälle.

Lär dig mer

Lions Clubs International Foundations anslag

Det finns flera olika typer av anslag som hjälper Lions medlemmar att hjälpa lokala samhällen och världen. Vi ber dig att titta närmare på de olika typerna av anslag, för att ta reda på om det finns ett anslag som passar din klubb, ditt distrikt eller ditt multipeldistrikt nu eller i framtiden.

Lär dig mer

 

Resurser

 

Global Action Team
Global Leadership Team Toolbox
Global Membership Team Toolbox