Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Om Leos Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté

Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté

leoclubadvisorypanelphotos

Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté är ett kommunikationssätt för Leos och Lions att dela med sig av idéer om leoklubbprogrammet med Lions Clubs International.

Kommitténs medlemmar representerar Leos och Lions i deras respektive konstitutionella område samt är ambassadörer för leoklubbprogrammet. Om du har idéer om leoklubbprogrammet kontaktar du tillämplig medlem i kommittén. 

Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté består av två Lions och två Leos från varje konstitutionellt område. Varje verksamhetsår väljs en lionmedlem och en leomedlem från varje område för en ämbetsperiod på två år.

Är du intresserad av att representera leoklubbprogrammet i ditt konstitutionella område? Skicka in en ansökan från en Leo eller ansökan från en Lion senast den 15 augusti 2022 för den tvåårsperiod som börjar den 1 juli 2023 och avslutas den 30 juni 2025.

Ansökan från Leo   Ansökan från Lion

Den rådgivande kommitténs resurser

Den rådgivande kommittén består av tre underkommittéer: Rekrytering, medlemsupplevelse och övergång. I dessa underkommittéer använder kommittémedlemmarna sina kombinerade kunskaper och erfarenheter, för att skapa resurser om bästa arbetssätt i leoklubbar. Titta närmare på dessa resurser nedan:

Our Global Causes

Nuvarande medlemmar i kommittén


Konstitutionellt område I

Lion Diana Grise

Connecticut, USA – Lion Diana tillför 43 år av erfarenhet som lionmedlem till kommittén, under vilka hon har haft nästan alla poster i klubben och distriktet, till exempel distriktsguvernör. Hon bidrog i hög grad till att bilda åtta nya leoklubbar i sitt distrikt och för en av dem har hon varit leorådgivare i mer än 25 år! I kommittén ser hon fram emot att lära sig mer om uppfattningen av Leos i andra länder och att dela med sig av sina erfarenheter med andra kommittémedlemmar. (Engelska) Mejla till Diana

Leo Angela Li

Kalifornien, USA – Leo Angela är charterpresident i Quantum Auxilia Leo Club och närmast föregående leodistriktspresident i distrikt 4 C4. Hon ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter av leoklubbprogrammet och är glad över att kunna samarbeta med andra erfarna Leos och Lions runtom i världen i den rådgivande kommittén. (Engelska, mandarin) Mejla Angela

Lion Pamela Graney

Illinois, USA – Lion Pam tillför stora kunskaper till leoprogrammet som tidigare distriktsguvernör och multipeldistriktets leoordförande. Hon har hjälpt till att starta 13 leoklubbar i multipeldistrikt 1 och står värd för den årliga leokonferensen i delstaten Illinois. Hon är en mycket utåtriktad person i kommittén och hon ser fram emot att öka leoklubbarnas påverkan i sitt område samt att lära sig mer om olika kulturer genom Leos och Lions runtom i världen. (Engelska) Mejla till Pam

Leo-Lion Analaura Gregorio

New York, USA – Leo-Lion Analaura är föregående president i leomultipeldistrikt 20 och tidigare president i leodistrikt 20-R1. Hon har deltagit i USA/Kanada Leo ledarskapsforum och två Lions dag med FN, där hon deltog i den internationella kvinnodagens information om Leo. Som medlem i kommittén ser hon fram emot att dela med sig av sina erfarenheter och att inspirera fler unga människor att delta i hjälpinsatser i samhället. (Engelska, portugisiska) Mejla till Analaura

Konstitutionellt område II

Lion Claude Gilbert

Quebec, Kanada – Lion Claude tillför 30 års erfarenhet i Lions till kommittén. Han är leoordförande i multipeldistrikt U och han hjälpte till att starta om leoprogrammet i Quebec efter nära 30 år utan aktiviteter. Som medlem i kommittén ser han fram emot att kunna hjälpa Lions och Leos navigera social distansering och säkra hjälpinsatser under COVID-19 samt hjälpa till med övergångsprocessen från Leo till Lion. (Franska, engelska) Mejla till Claude

Leo Javishaa Thiyagarajah

Ontario, Kanada – Leo Javishaa är en leoledare med globala kontakter med 10 års erfarenhet som leomedlem i flera länder och under 2018 tilldelades hon även erkänsla för sitt ledarskap med den internationella presidentens ledarskapsmedalj. Som medlem i kommittén ser hon fram emot att kunna dela med sig av sina erfarenheter och inspirera passionerade leomedlemmar att inta ledarroller i sina klubbar. (Engelska, tamil, singalesiska, ryska, malayalam) Mejla till Javishaa

Leo-Lion Joane Ngo

Ordförande i kommittén för medlemsupplevelse
British Columbia, Kanada – Leo-Lion Joane återvänder till den rådgivande kommittén som Lions representant i konstitutionellt område II. Hon tillskriver tiden som leoklubbpresident som den hjälp hon behövde för att bli en bättre ledare och kunna göra verklig skillnad på sin hemort. Som medlem i kommittén ser hon fram emot att skapa en mer inkluderande miljö för unga människor och vara en röst för Leos i Kanada. (Engelska) Mejla till Joane

Leo-Lion Alicia Kiri Beer

Alberta, Kanada – Leo-Lion Alicia är rådssekreterare för USA/Kanada Leo ledarskapsforum och leoklubbens charterpresident. Som medlem i kommittén ser hon fram emot att lära sig mer av leomedlemmar runtom i världen och höra nya perspektiv om hur leoprogrammet kan förbättras i hennes område. (Engelska, tyska) Mejla till Alicia

Konstitutionellt område III

Lion Guilherme Manenti

Brasilien – Lion Guilherme tillskriver sina 15 år som leomedlem att han har kunnat utveckla sina personliga färdigheter och ledaregenskaper. Han har hjälpt till att bilda 10 leoklubbar i Brasilien samt har främjat relationen mellan Leos och Lions i sitt område. Han hoppas kunna tillföra sin erfarenhet och uppmuntra unga Leos och Lions att bidra till den rådgivande kommittén. (Engelska, portugisiska) Mejla till Guilherme

Leo Hygor Nunes

Brasilien – Leo Hygor kommer från en familj med lionmedlemmar och han bildade en leoklubb 2010 där hans föräldrar var medlemmar i fadderklubben. Han hoppas kunna tillföra innovation och kreativitet till den rådgivande kommittén samt vara en bro mellan konstitutionellt område III och Lions Clubs International. (Engelska, portugisiska) Mejla till Hygor

Leo-Lion Fernando Plachicoff Rohner

Ordförande i den rådgivande kommittén
Uruguay – Leo-Lion Fernando blev leomedlem när han var 13 år och han har inte slutat med hjälpinsatser sedan dess. Som lionmedlem ser han nu fram emot att ge andra samma upplevelser han har haft samt att förbättra leoklubbprogrammet. Han talar tre språk flytande och som medlem i kommittén ser han fram emot att skapa kontakt med leomedlemmar överallt, dela med sig av erfarenheter och lära sig av andra medlemmar i kommittén. (Engelska, spanska, portugisiska) Mejla till Fernando

Leo Luis Fernando Cuevas Alvarez

Ordförande i kommittén för rekrytering
Mexiko – Leo Luis har varit leomedlem i halva sitt liv, eftersom han blev medlem 2006, och han har innehaft många ledarposter i leoklubben, distriktet och multipeldistriktet. Han ser fram emot att ta sig an utmaningar och mål tillsammans med leomedlemmar i Latinamerika och Karibiska havet samt anpassa resurser, så att de passar specifika behov i konstitutionellt område III. (Engelska, spanska) Mejla till Luis

Konstitutionellt område IV

Lion Luc Debois

Belgien – Lion Luc är tillbaka för en andra period som medlem i den rådgivande kommittén och tillför 16 år av erfarenhet från leoklubbprogrammet. Som leoordförande och tidigare medlem i kommittén hjälpte han till att genomföra det första toppmötet för Leos och Lions i Belgien och ökade deltagande av leomedlemmarna i konstitutionellt områden IV. Som medlem i kommittén hoppas han kunna dela med sig av sina erfarenheter med andra medlemmar och sprida information i sitt område. (Engelska, tyska, franska) Mejla till Luc

Leo Bruno Silva Soares

Portugal – Leo Bruno anser att leoklubbprogrammet är en utmärkt plattform att utbyta idéer och erfarenhet internationellt och hoppas kunna utöka programmet ännu mer, genom att skapa nya vägledningar och verktyg som stödjer multipeldistrikt, distrikt och klubbar. I kommittén hoppas han kunna dela med sig av sin erfarenhet och få information om framgångsrika projekt från andra medlemmar. (Engelska, portugisiska, spanska) Mejla till Bruno

Lion Berk Bulgurlu

Ordförande i kommittén för övergång
Turkiet – Lion Berk har varit distriktets leoordförande i tre år och han har hjälpt till att förbättra leorörelsen i Turkiet, genom att hans lionklubb har varit fadder för en leoklubb samt genom att delta i leoforum, möten och insamlingsaktiviteter varje år. Som medlem i kommittén kommer han fokusera på att förbättra relationen och övergången från leomedlem till lionmedlem. (Engelska, turkiska, tyska) Mejla till Berk 

Leo Massimiliano Manera

Italien –  Leo Massimiliano upptäckte successivt leomedlemmarnas internationella familj, genom att delta i olika leoevenemang. Han hoppas nu kunna göra skillnad, genom att dela med sig av enkla, användbara och relevanta åsikter. (Engelska, italienska) Mejla till Massimiliano

Konstitutionellt område V

Lion Maylyn V Enriquez

Filippinerna – Lion Maylyn började som charterpresident år 1999 och avancerade hela vägen till leomultipeldistriktspresident i MD 301, Filippinerna. Nu är hon lionmedlem och hanterar projekt för ungdomar i sin roll som leoordförande i distrikt 301-D2. Som medlem i kommittén vill hon säkerställa att leomedlemmarna har bästa möjliga upplevelse och vill visa dem styrkan i Lions. (Engelska, filipino) Mejla till Maylyn 

Leo Bernard Tang

Malaysia – Leo Bernard tillskriver leoklubbprogrammet för att ha givit honom möjlighet till ledarerfarenhet genom hjälpinsatser och mentorskap samt att ha breddat hans vyer och perspektiv. Han ser fram emot att stärka banden mellan Leos och Lions samt att vara en röst i den rådgivande kommittén för Leos i konstitutionellt område V. (Engelska, malajiska, mandarin) Mejla till Bernard

Lion Noriko Mori

Japan – Lion Noriko har samarbetat med leomedlemmar i 8 år och är en stor supporter av Lions internationella ungdomsutbyte samt har hjälpt till att skapa kontakt mellan leomedlemmar i Japan med leomedlemmar från hela världen. Hon ser fram emot att finna unika möjligheter och hjälpinsatser för leomedlemmar i konstitutionellt område V. (Engelska, japanska) Mejla till Noriko

Leo Calina Ka Lee Cheung

Hongkong – Leo Calina tillskriver leoklubbprogrammet för att ha breddat sina horisonter genom sina roller som ledare och möjligheter att delta i meningsfulla hjälpprojekt. Som medlem i kommittén ser hon fram emot att lära sig mer om olika arbetssätt och kulturer i leoklubbarna samt att utöka sitt nätverk. (Engelska, kantonesiska, mandarin) Mejla till Calina

Konstitutionellt område VI

Lion Sandeep Kasaudhan

Nepal – Lion Sandeep har deltagit i 8 internationella Leos och Lions forum under sina 12 år som leomedlem och nu lionmedlem. Han ser fram emot att träffa fler Leos och Lions i kommittén samt att dela med sig av sina erfarenheter, för att motivera och sprida hjälpinsatser runtom i världen. (Engelska, nepalesiska, hindi) Mejla till Sandeep

Leo-Lion Akshit Bagla

Rekryteringskommitténs biträdande ordförande
Indien – Leo-Lion Akshit har varit leomedlem i över ett decennium och satt under förra året med i LCI:s strategiska leokommitté, för att hjälpa till att staka ut de kommande 5 åren för leoklubbprogrammet. I kommittén ser han fram emot att öka medvetenheten om leoklubbprogrammet och att utbyta idéer med andra medlemmar i kommittén. (Engelska, hindi, bengali) Mejla till Akshit

Lion Hasitha Srimal Warnakulasuriya

Sri Lanka – Lion Hasitha var leomedlem i 10 år och var bland annat leodistriktets president innan han blev lionmedlem. Han är nu distriktets leoordförande och arbetar hårt för att skapa starka relationer mellan leomedlemmar och lionmedlemmar. Som medlem i kommittén är han glad över att kunna utveckla unga leomedlemmar och lionmedlemmar samt dela med sig av sina erfarenheter med andra medlemmar i kommittén. (Engelska, singalesiska) Mejla till Hasitha

Leo Ranjit Bhagat

Nepal – Leo Ranjit tillskriver leoprogrammet för att ha gjort honom till en bättre ledare och för att ha givit honom möjlighet att delta i hjälpinsatser. Som medlem i kommittén ser han fram emot att arbeta i team, utveckla sina färdigheter och delta i intressanta projekt. (Engelska, nepalesiska, hindi) Mejla till Ranjit

Konstitutionellt område VII

Lion John Clare

Australien – Lion John har varit en förespråkare för Leos i sitt distrikt ända sedan han chartrade sin första leoklubb 2016. Sedan dess har han hjälpt till att bilda ytterligare fyra leoklubbar och ansvarat för den första leokonferensen i sitt område. Som medlem i kommittén ser han fram emot att utöka leoklubbprogrammet och att det bidrar till att påverka unga människor runtom i världen. (Engelska) Mejla till John

Leo Katie Townsend

Vice ordförande i kommittén för medlemsupplevelse
Nya Zeeland – Leo Katie tillskriver leomedlemmarna för att ha hjälpt henne att finna syfte och självförtroende som ledare. Hon är chartermedlem i två leoklubbar i sitt distrikt och hjälpte till att bilda den första Omega leoklubben i Nya Zeeland. I kommittén ser hon fram emot att se när andra leomedlemmar visar potential och att kunna tillhandahålla möjligheter till ledarutveckling. (Engelska) Mejla till Katie

Lion Kellie Bryan

Australien – Lion Kellie började sin resa i Lions som leomedlem och ger nu tillbaka till programmet som leorådgivare, distriktets leoordförande och är även förälder till två leomedlemmar! Som medlem i kommittén ser hon fram emot att stärka programmets utveckling i sitt konstitutionella område och dela med sig av sina erfarenheter med gruppen. (Engelska) Mejla till Kellie

Leo Davin Tania

Indonesien – Leo Davin uppskattar medlemskapet, eftersom det har förbättrat hans ledaregenskaper och gjort det möjligt för honom att träffa nya vänner. Som medlem i kommittén ser han fram emot att marknadsföra leoprogrammet mer och hjälpa till att stödja den generation av leomedlemmar som är våra framtida lionmedlemmar. (Engelska, indonesiska, hokkien) Mejla till Davin

Konstitutionellt område VIII

Lion Geila L Wills

Vice ordförande i kommittén för övergång
Sydafrika – Lion Geila har under hela sin tid i Lions varit en passionerad förespråkare för leoprogrammet samt har fört med sin kärlek för programmet i sin post som leomultipeldistriktspresident och tidigare distriktsguvernör. I kommittén ser hon fram emot att öka synligheten för leomedlemmarna samt att vara mentor och rådgivare. Hon hoppas kunna inspirera andra med ett citat hon använder i Lions: ”Om en förändring behöver göras är du den förändringen. Gör skillnad. Om inget annat, gör så att någon ler.” (Engelska, afrikaans, tyska, spanska) Mejla till Geila

Leo Amine Lehna

Marocko – Leo Amine anser att leoklubbprogrammet är ett åtagande som kräver glöd och uthållighet samt erbjuder den bästa belöningen i en stor familj och en bättre värld. I kommittén vill hon representera leomedlemmar i konstitutionellt område VIII samt tillföra erfarenhet och färdigheter för att utveckla programmet och att nå ut till ännu fler unga människor i Afrika. (Engelska, franska, arabiska, spanska, ryska) Mejla till Amine 

Leo-Lion Wilson T. Chadzamira

Zimbabwe – Leo-Lion Wilson är en karismatisk representant för Lions Clubs International. Han blev leomedlem 2002 och Leo-Lion 2018. Han säger att ”Leos är en livsstil” samt att hans erfarenheter av att hjälpa till i samhället och att samarbeta med andra har gjort honom till en bättre person och ledare. Som medlem i kommittén ser han fram emot att skapa bättre resurser och relationer med andra medlemmar i kommittén och med medlemmar i konstitutionellt område VIII. (Engelska) Mejla till Wilson

 

Leo Olajide R Ogunsola

Nigeria – Leo Olajide säger att medlemskapet har hjälpt honom att bli en ansvarsfull samhällsmedborgare. Han ser fram emot att förena sig med övriga medlemmar i kommittén och att ta leoklubbprogrammet till nya höjder. Han säger att ”tillsammans kan vi genomföra bättre hjälpinsatser.” (Engelska) Mejla till Olajide