Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Distriktsguvernörer
Distriktsguvernör och team
 

Leda ditt distrikt

Distriktsguvernören (DG) är distriktets högsta administrativa chef och leder distriktsguvernörens team. 

Ny information

 

En resolution har godkänts vid Lions internationella kongress, vilken trädde i kraft den 1 juli 2022, att ändra kvalifikationerna för posten distriktsguvernör och vice distriktsguvernörer. Medlemmar som tidigare har varit distriktsguvernörer är inte kvalificerade att väljas till distriktsguvernör eller vice distriktsguvernör. För mer information skickar du e-post till oss på districtadministration@lionsclubs.org.

Utgifter

 

Finansresurser
 

 

Distriktsmöten, riksmöten och kongress

 

Att planera ett distriktsmöte
Lions internationella kongress

LCIF-anslag och ansökan

 

LCIF