Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter Leda ditt distrikt
Distriktsguvernörens team
 

Leda ditt distrikt

Distriktsguvernören (DG) är distriktets högsta administrativa chef och leder distriktsguvernörens team. 

Meddelanden

 

Vid den internationella kongressen godkändes en resolution att ändra kvalifikationerna för distriktsguvernörer och vice distriktsguvernörer, vilket trädde i kraft den 1 juli 2022. Medlemmar som tidigare varit distriktsguvernörer är inte kvalificerade att väljas till posten som distriktsguvernör eller vice distriktsguvernör. Om du vill veta mer kontaktar du oss på districtadministration@lionsclubs.org.

Från och med den 14 september 2022 har behörighet i MyLCI till tidigare distriktsguvernörer uppdaterats, så att ni nu har läsbehörighet och kan se.

Administrativa verktyg som kan hjälpa

 

Det är viktigt att känna till dina ansvarsområden som distriktsguverör. Dessa resurser finns här för att hjälpa dig förstå de olika aspekterna av din roll och leda dina klubbar till framgång.

Styrande dokument

Internationella styrelsens policy
Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb
Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt
Internationella stadgar och arbetsordning      
Process för konstitutionella klagomål            
Konfliktlösningsförfarande för klubbar
Konfliktlösningsförfarande för distrikt
Riktlinjer om val i distrikt

Utgifter

Finansresurser
Distriktsguvernörens reseräkning

Strukturer

Distriktsrådets struktur
Standardstruktur i klubb
Standardstruktur i multipeldistrikt
Ditt guvernörsråd

Distriktets resurser

E-bok för distriktets sekreterare/kassör
Formulär för beställning av talare
DG-Elect seminarieinformation             
Leoklubbprogrammets checklista
Global medlemsfokusering

Rapporter

MyLion/MyLCI
Bedömning av klubbstatus
Strategier för bedömning av klubbstatus

Förbättra klubbkvalitet

Beställningsformulär för material till klubbar och distrikt
Förbättra klubbarnas kvalitet - Hemsida
Förbättra klubbarnas kvalitet - Facebooksida
Guiding Lion
Guiding Lion Facebooksida
Återuppbyggnad och reaktivering av klubbar
Planera för din klubbs framgångar - Vägledning
Planera för din klubbs framgångar - PowerPoint
Er klubb, ert sätt
Felsökningsguide för klubbar

E-böcker för klubbtjänstemän

Klubbens president/första vice president
Klubbens sekreterare
Klubbens kassör
Klubbens medlemsordförande
Klubbens serviceordförande
Klubbens marknadsföringsordförande 
Klubbens LCIF-koordinator

Lions Shop

Shopping
Material till fredsaffischtävlingen

Utbildning

Certified Guiding Lion
Lions utbildningscenter
Zonordförande
Klubbtjänstemän

Årsmöten

Hur man planerar ett distriktsmöte
LCICon

Anslag

Leo ledarskapsanslag - Ansökan
Symposieprogram om nya röster - Vägledning
Seminarievägledning för nya röster
Lions service för barn - Symposieprogram och vägledning
Anslag till medlemsutveckling
Program om matchande PR-anslag 
Anslagsprogram för ledarutveckling i multipeldistrikt/distrikt
Finansiering av GAT:s framgångsberättelser

Utmärkelser

Distriktets excellensutmärkelse 
Excellensutmärkelser till klubbar
Utmärkelser för zon- och regionordförande

LCIF-anslag och ansökan

Verktygslåda om LCIF-anslag