Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Miljö

Fira Earth Day

Är du en mästare på miljö? Fira Earth Day genom att dela med dig av dina kunskaper i en av våra fokusgrupper om miljön i april. Dessa språkspecifika fokusgrupper kommer hjälpa vår organisation att förstå medlemmarnas behov och tillhandahålla de verktyg och resurser som krävs för att ha en ännu större påverkan inom denna viktiga fråga. Ta del av schemat för kommande fokusgrupper i vårt center för digitala evenemang!

Miljö

Jorden bevarar mänskligt liv. Vi har sett hur vårt förvaltarskap av naturresurser kan förbättra livskvaliteten och öka engagemanget i våra lokala samhällen. Vår miljö är mer än en bakgrund: den är vårt hem. Och vi är fast beslutna att ta hand om den.

Lära

Fakta om miljö

  • >3 triljoner träd i världen
  • 30 % av världens landyta är täckt av skog
  • >15 miljarder träd avverkas varje år
  • 46 % global minskning av antal träd sedan starten av mänsklig civilisation
Upptäck

Vi har en plan

Lions och Leos genomför hjälpinsatser för att stärka relationen mellan samhället och miljön. Vi har sett hur vårt förvaltarskap av naturresurser kan förbättra livskvaliteten och öka engagemanget i våra lokala samhällen.

Vårt strategiska mål

Långsiktigt skydda och återställa vår miljö, för att därmed förbättra miljön i alla områden.

Agera

Utforska vägledningar för planering av serviceprojekt och andra resurser som har tagits fram för att hjälpa dig och din klubb att engagera er i det lokala miljöarbetet.
Fira

Vår berättelse inger hopp

Lions och Leos hjälpinsatser gör skillnad i samhällen runtom i världen.