Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Återuppbygga och reaktivera klubbar

Återuppbygga och reaktivera klubbar

Lions Clubs International erbjuder flera olika typer av stöd, för att hjälpa till att stärka svaga klubbar och reaktivera klubbar som har lagts ner eller försatts i status quo. Klubbar som har lagts ner kan reaktiveras inom 12 månader efter nedläggning. För att återta en nedläggning, eller för att återföra en klubb från status quo, måste klubben och distriktet fylla i formuläret Reorganiseringsrapport för klubbar.

Använd följande steg för att hjälpa klubbar som kämpar:

Steg 1: Avregistrera medlemmar som har lämnat klubben, så att ytterligare medlemsavgifter inte debiteras. För att se klubbens status och information besöker du Bedömning av klubbstatus.

Steg 2: Utse en Guiding Lion: Distriktsguvernören kommer att fylla i och skicka in Formulär att utse Guiding Lion.

Steg 3: Utse ett team baserat på behoven i klubben. 

För att hjälpa en klubb att bli framgångsrik finns många resurser till hjälp.  

 • Bedömning av klubben: Att genomföra en bedömning av klubben hjälper till att finna områden där förbättringar kan göras, så att utbildning och stöd kan anpassas till klubbens behov. 
 • Certified Guiding Lion-programmet: Utformat att hjälpa både nya och etablerade klubbar. Certified Guiding Lions utses för en period på två år av distriktsguvernören i samarbete med fadderklubbens eller klubbens president. En Guiding Lion kan stödja högst två klubbar åt gången. 
 • Program för klubbkvalitet: Ett strategiskt planeringsverktyg som hjälper klubbarna att finna möjligheter till förbättringar. Programmet fokuserar på LCI framåt och involverar hela klubben i en spännande process för att göra den ännu bättre.   
 • Er klubb, ert sätt!: Kommer hjälpa er att anpassa era klubbmöten så att de passar medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt. Den innehåller en enkel och rolig övning som hjälper er att avgöra vilka mötesdelar ni ska behålla och vilka ni bör förändra. Den innehåller även en process om att hantera förändring!
 • Planritning för en starkare klubb: Denna vägledning fokuserar på klubbverksamhet, hjälpinsatser, ledarutveckling och medlemstillväxt samt ger tips om att utvärdera klubben och att sätta upp mål. 
 • E-böcker för klubbtjänstemän: Innehåller många olika resurser, från att planera ämbetsåret till effektiv klubbverksamhet, och detta är viktig information de behöver för att kunna utföra uppgifterna på deras poster som klubbtjänstemän. E-böcker finns för: 
 • Klubbens excellensutmärkelse: Kommer din klubb att avsluta året med positiv medlemstillväxt och delta i minst tre serviceprojekt? Marknadsför ni klubbens evenemang och aktiviteter i samhället? Om du har svarat ja på dessa frågor kan ni kvalificera till klubbens excellensutmärkelse.  

  Klubbens excellensutmärkelse är mer än bara en utmärkelse, för den är bevis för att er klubb är STARK!

Återuppbyggnad av klubb

 

Återuppbyggnad av klubb ger distriktsguvernörer mer flexibilitet vad gäller att stödja svaga klubbar, speciellt eftersom det inte längre finns någon begränsning för antal klubbesök.  Återuppbyggnad av klubb hjälper klubbarna inom områdena återuppbyggnad, rekrytering av nya medlemmar, utbildning av tjänstemän och genomförande av meningsfulla hjälpprojekt. Fyll i ansökan om återuppbyggnad av klubb och inhämta lämpliga namnteckningar för klubbar som behöver hjälp. 

En Guiding Lion kommer att utses till klubben som en del av klubbens återuppbyggnadsprogram, denna individ kommer att vara klubbens mentor. En Guiding Lion hjälper inom de områden klubben kan behöva hjälp.  

Efter en avslutad ämbetsperiod på två år kan en Guiding Lion komma att kvalificera till en Guiding Lion utmärkelse. Kraven för utmärkelsen anges nedan:

Specialty Clubs Program Infographic

Klubb

 1. Har fullgjort sina skyldigheter gentemot Lions Clubs International. 
 2. Hade en netto medlemstillväxt och minst 20 medlemmar vid slutet av Guiding Lions ämbetsperiod. 
 3. Inrapporterade nya service- och insamlingsprojekt och uppmuntrades att donera till LCIF. 
 4. Deltog i distriktets aktiviteter (inklusive zonmöten). 
 5. Klubbens tjänstemän bekräftar att Guiding Lions stöttade klubben utveckling (underteckna slutrapporten). 

Guiding Lion

 1. Skickade in kvartalsrapporter till Lions Clubs International och till distriktsguvernören under två år. 
 2. Slutförde kursen Certified Guiding Lion före slutet av den tvååriga perioden.
 3. Deltog i en majoritet av klubbens medlemsmöten och styrelsemöten.
 4. Skickade in en slutrapport till Lions Clubs International och distriktsguvernören.

Om du har frågor om att återuppbygga eller reaktivera klubbar är du välkommen att kontakta oss via e-post clubstatus@lionsclubs.org eller telefon 630-468-7084, 630-468-6890.