Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Återuppbyggnad och reaktivering av klubbar

Återuppbyggnad och reaktivering av klubbar

Att återuppbygga klubbar är en viktig process, men med dessa resurser kommer din klubb bli framgångsrik!

 

Återuppbyggnad av klubb

 

Använd följande steg för att hjälpa klubbar som kämpar: 

Steg 1:

Gå igenom rapporten Bedömning av klubbstatus för att se aktuell status (status quo nedlagda klubbar), medlemsminskning och skuld på klubbkontot äldre än 90 dagar.   Varje klubb bör se till att medlemslistan är uppdaterad och avregistrera medlemmar som har lämnat klubben, så att den inte debiteras för dessa.

 
 

Steg 2:

Fastställ strategi

 • Om klubben är liten men har fullgjort sina skyldigheter kan du överväga återuppbyggnad av klubb. Efterfråga hjälp från Guiding Lions eller uppmuntra zonordförande att vara mentor till klubben avseende rekrytering av medlemmar, utbildning av tjänstemän och genomförande av meningsfulla hjälpinsatser.  För klubbar som behöver stöd fyller du i Ansökan om återuppbyggnad av klubb och inhämtar de namnteckningar som krävs.
 • Om klubben befinner sig i status quo bör distriktet samarbeta med klubben, för att bringa den tillbaka till fullgod status. Se rapporten Bedömning av klubbstatus för att se orsaken till att klubben placerades i status quo. När du är redo fyller du i formuläret Reorganiseringsrapport.  För att klubbar som befinner sig i status quo på grund av finansiell avstängning måste hela skulden på klubbkontot betalas, för att klubben ska återfå fullgod status. Denna information kan inhämtas på kontoutdraget i MyLCI eller genom att kontakta avdelningen Accounts Receivable & Club Account Services Department via e-post membershipbilling@lionsclubs.org.
 • Om klubben har avregistrerats:
  • Nedläggning: Distriktet har 12 månader från datum för avregistrering av klubben att reaktivera den.  Minst 10 medlemmar krävs och hela utestående skuld till LCI måste inbetalas.  Se formuläret Reorganiseringsrapport för mer information.  
  • Finansiell avstängning: För att återfå fullgod status måste hela utestående skuld till LCI inbetalas.  Denna information kan inhämtas på kontoutdraget i MyLCI eller genom att kontakta avdelningen Accounts Receivable & Club Account Services Department via e-post membershipbilling@lionsclubs.org. Om klubben reaktiveras måste den betala in hela utestående skuld och erhålla godkännande från distriktsguvernören.  Se formuläret Reorganiseringsrapport - Finansiell avstängning för mer information.
 
 

Steg 3:

Uppmuntra zonordföranden att hjälpa till och utse även en Guiding Lion vid behov. Formulär att utse Guiding Lion. Besök webbsidan om Guiding Lions för mer information.

Använd resurserna nedan, för att hjälpa klubben till framgång.

Klubbens medlemsordförande

 

Besök webbsidan för klubbens medlemsordförande för att finna ytterligare resurser som stödjer medlemstillväxt i klubbarna. 

Stärka klubbens ledare

 

E-böcker och webbsidor för klubbtjänstemän

E-böcker och webbsidor för klubbtjänstemän innehåller viktig information samt verktyg och resurser, från att planera ämbetsperiod till effektiv klubbverksamhet och detta är viktig information du behöver för att kunna utföra uppgifterna på din post som klubbtjänsteman.

 

Utbildning

Besök Lions utbildningscenter under fliken Learn på Medlemsportalen. I kurskatalogen finns fyra kurser tillgängliga för utbildning av klubbtjänstemän.

Utbildning för klubbtjänstemän
Klubbpresidentens ansvar
Klubbsekreterarens ansvar
Klubbkassörens ansvar

Utmärkelser

 
Club Excellence Award Patch

Klubbens excellensutmärkelse

Kommer din klubb att avsluta året med positiv medlemstillväxt och delta i minst tre serviceprojekt? Marknadsför ni klubbens evenemang och aktiviteter i samhället? Om du har svarat ja kan din klubb vara kvalificerad till klubbens excellensutmärkelse.

Klubbens excellensutmärkelse är mer än en utmärkelse. Den är även ett bevis för att din klubb är STARK! 

Specialty Clubs Program Infographic

Utmärkelse till Certified Guiding Lion

Som en del i programmet för återuppbyggnad av klubb utses en Guiding Lion till klubben, vilken fungerar som en mentor.  Utsedd Guiding Lion hjälper klubben inom de områden där hjälp behövs.

Efter slutförande av den tvååriga ämbetsperioden kan Guiding Lion kvalificera till Guiding Lion-utmärkelsen.  Kraven på en Guiding Lion att kvalificera till utmärkelsen anges nedan, fördelat på klubben respektive Guiding Lion:

Klubben:

 • Har fullgjort sina skyldigheter gentemot Lions Clubs International. 
 • Har uppvisat en nettoökning av antal medlemmar och har minst 20 medlemmar vid slutet av den tvååriga ämbetsperioden för Guiding Lion. 
 • Inrapporterade nya serviceprojekt och insamlingar samt uppmuntrades att donera till LCIF. 
 • Har deltagit i distriktets aktiviteter, till exempel zonmöten. 
 • Klubbens tjänstemän intygar att Guiding Lion har stöttat klubbens utveckling, genom att underteckna slutrapporten. 

Guiding Lion:    

 • Har skickat in kvartalsrapporter till Lions Clubs International och till distriktsguvernören under två år. 
 • Har slutfört kursen Certified Guiding Lion före slutet av den tvååriga perioden.
 • Har deltagit i en majoritet av klubbens medlemsmöten och styrelsemöten.
 • Har skickat in sin slutrapport till Lions Clubs International och till sin distriktsguvernör.

För mer information eller om du har frågor om återuppbygga och reaktivera klubbar kontaktar du oss via e-post Eurafrican@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6948.