Hem Hungersnöd

Hungersnöd

Lions och Leos deltar i hjälpinsatser för att förbättra livet för mänskligheten och vi ser hur global hungersnöd och näringsbrist drabbar lokala samhällen. Vi anser att förbättringar i samhället är beroende av att dess människor blomstrar.

Lära

Fakta om hungersnöd

  • 815 miljoner människor påverkade av hungersnöd under 2016: 11 % av den globala populationen
  • 155 miljoner barn under fem års ålder hämmas i sin tillväxt på grund av kronisk undernäring
  • En tredjedel av den årliga matproduktionen förloras eller kastas under produktionskedjan
  • 33 % av kvinnor i reproduktiv ålder lider av blodbrist
Upptäck

Vi har en plan

Lions och Leos deltar i hjälpinsatser för att förbättra livet för mänskligheten och vi ser hur global hungersnöd och näringsbrist drabbar lokala samhällen. Vi anser att förbättringar i samhället är beroende av att dess människor blomstrar.

Vårt strategiska mål

Säkerställa att alla människor i samhället har tillgång till näringsriktig mat.

 

Vi fortsätter framåt

Fokuserade program och verktyg utrustar Lions och Leos att hjälpa människor som lider av hungersnöd eller undernäring. Vårt program om matdistribution fokuserar på utveckling av projekt som förbättrar befintliga kanaler för distribution av näringsriktig mat och skapar nya plattformar för distribution vid behov.

Agera

Utforska projektvägledningar och andra resurser som kan hjälpa dig och din klubb att bli involverade i arbetet mot hungersnöd i ditt samhälle.
Fira

Vår berättelse inger hopp

Lions och Leos hjälpinsatser gör skillnad i samhällen runtom i världen.