Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Hungersnöd

Hungersnöd

Hungersnöd är ett problem utan gränser. Vi erbjuder anslag, program och initiativ, för att hjälpa Lions medlemmar att göra stora framsteg gällande att tillhandahålla måltider och näring till människor i nöd, med förhoppningen om att en dag kommer inget barn behöva leva utan att veta när nästa måltid kommer. 

 

Global statistik

 

1 av 9 är kroniskt hungriga.

Risken för brist på mat är cirka 10 % högre för kvinnor.

Minst 50 % av barnen under 5 år har dold hungersnöd--brist på väsentliga näringsämnen.

2 miljarder människor saknar regelbunden tillgång till näringsriktig och tillräcklig mat.

25 % av barnen är hämmade i sin tillväxt, på grund av brist på näringsriktig mat.

Källor: Världshälsoorganisationen, WhyHunger, UNICEF, Förenta Nationerna

 

Fokuserade på hungersnöd

Beviljade LCIF-anslag

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF beviljat 9 anslag relaterade till hungersnöd på totalt USD 339 957. Se de anslag som stärker Lions medlemmar att stödja skolbaserade matprogram, matbanker, soppkök och liknande som tillhandahåller mat till människor när de behöver den som allra mest.

Anslag om hungersnöd

LCIF erbjuder anslag till Lions distrikt på belopp från USD 10 000 till USD 100 000. Målet för LCIF:s program för anslag till hungersnöd är att hjälpa Lions medlemmar att stödja skolbaserade matprogram, matbanker, matcenter och liknande inrättningar som tillhandahåller mat till människor när de behöver den allra mest.

Hunger Hungersnöd – Flygblad


 

Du kan bidra med mat till världen

Att besegra hungersnöd är en oerhört stor uppgift. Det kommer kräva insatser av alla, överallt och av alla medlemmar i Lions. För att börja göra skillnad kan du göra en donation i dag.