Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Diabetes Program för diabetesläger

Program för diabetesläger

 

Över 1,1 miljoner barn och unga vuxna lever med typ 1-diabetes.  Lions och Leos kan hjälpa barn och unga vuxna som lever med diabetes genom roliga och interaktiva diabetesläger.

Programmet för diabetesläger är utformat för att förbättra livskvaliteten för ungdomar som lever med diabetes. Programmet främjar relationer som kommer att hjälpa deltagarna att lära sig mer och förbättra sina färdigheter att hantera sjukdomen.

Vad är diabetesläger?

Ett läger är en plats där ungdomar kan samlas för att få stöd av jämnåriga. Lägret hjälper deltagarna att förbättra sin hantering av sjukdomen genom utbildning och fysiska aktiviteter.

Det finns många olika läger, såsom dagsläger, övernattningsläger och internationella läger. Vissa klubbar hjälper till som frivilliga vid diabetesläger, erbjuder stipendier och insamlingar eller planerar och genomför läger.

Visste du att Lions och Leos inrapporterade 403 serviceaktiviteter inom området diabetesläger under 2019?

Resurser om diabetesläger

Oavsett om ni vill starta upp ett program för diabetesläger för första gången, försöka förbättra ert program eller starta upp ett läger efter en lång paus kan handboken om diabetesläger hjälpa er att lyckas. Handboken tillhandahåller information om att hitta rätt lokaler, diabeteshantering under lägret och mycket mer! Du kommer också att finna användbara evenemangsidéer i projektplaneraren för diabetesevenemang för familjer.

Vitsord om diabetesläger

"Handboken om diabetesläger är inte bara användbar för Lions medlemmar utan även för allmänheten som lever med diabetes och de som önskar lära sig mer om diabetes."
Lion Mirian Tombini
Brasilien, distrikt LD7
"På vägnar av Camp Sweet Life vi vill tacka LCIF för att ni stödjer vårt läger för barn med diabetes typ 1 i Minnesota! Vår uppgift är att skapa kontakt, stärka och förvandla barn med diabetes typ 1."
Lion Rene Maes
Minnesota, USA, distrikt 5M2
"Tack för att ni berättade om handboken om diabetesläger! Det är en genomtänkt och omfattande resurs som säkerställer lägerdeltagarnas säkerhet och välmående."
Lion Eteri Suladze
Georgien, ej distriktsindelat

Inrapportera serviceaktiviteter vid diabetesläger

Har du tillhandahållit hjälpinsatser i samband med ett diabetesläger? Inrapportera dina hjälpinsatser i MyLion eller ert regionala rapporteringssystem.   Rapporterna hjälper oss att stödja er på ett bättre sätt!