Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Det globala arbetsteamet (GAT)

Det globala arbetsteamet (GAT)

GAT är en kraftfull bro mellan Lions medlemmar och den internationella organisationen. Det är ett fältteam utformat för att sätta klubbar, distrikt och ledare i kontakt med verktyg och resurser som är framtagna för att förbättra hjälpinsatsernas påverkan.

Lär känna GAT

GAT är en fortlöpande cirkel av resurser och återkoppling. Från ett programs början tills att det når klubbarna är teamet flexibelt, och organisationen har möjlighet att tillhandahålla expertis samtidigt som nödvändiga ändringar genomförs enligt instruktioner från medlemmar. Det är på detta sätt som vi tillsammans säkerställer att allt levereras på bästa sätt.

Dela med er av er framgång

GAT har stärkt medlemmar, klubbar och distrikt runt om i världen att hjälpa sina samhällen. Berätta hur ledarskap, medlemskap och hjälpinsatser tillsammans har skapat något fantastiskt i ditt samhälle.