Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Syn SightFirst
Vi bryr oss. Vi hjälper. Vi åstadkommer.

SightFirst fyller 30 år!

Sedan 1990 har finansiellt stöd från SightFirst gjort det möjligt för Lions medlemmar, sjukvårdspersonal och partnerorganisationer att bekämpa de största orsakerna till blindhet som kan förhindras samt tillhandahålla hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn. Mer än 30 miljoner människor har påverkats under de senaste 30 åren. Miljontals fler behöver fortfarande vår hjälp.


Syn till alla

 

Specialty Clubs Program Infographic

Sedan 1990 har SightFirst spelat en viktig roll i insatserna att hjälpa till att återställa och förbättra synen för miljoner människor i världen.

 • Mer än USD 371 miljoner har beviljats till över 1 389 projekt i 112 länder.
 • 9,3 miljoner gråstarroperationer har genomförts för att återställa syn.
 • 1 351 ögoncenter och utbildningsinstitut har byggts, expanderat eller utrustats.
 • 2,3 miljoner ögonläkare och annan hälsovårdspersonal har deltagit i utbildning.
 • 188 miljoner doser av Zithromax® har distribuerats för att behandla trakom.
 • 310,3 miljoner doser av Mectizan® har distribuerats för att stoppa spridningen av flodblindhet.

 

Vår uppgift

Att stärka ögonvård i områden där detta behövs, vilket gör det möjligt att bekämpa blindhet och synnedsättning samt ge stöd till dem som är blinda eller har nedsatt syn.

Vår strategi

 

Lions genomför SightFirst-projekt i samarbete med lokala myndigheter, hälsovårdspersonal och andra frivilligorganisationer. Lions är aktivt involverade i projektledning, penninginsamling, information, samordning av uppsökande verksamhet och PR. SightFirst-projekten använder en eller fler av följande strategier:

 • Tillhandahåller ögonvård
 • Utbildar vårdpersonal och arbetsledning
 • Uppgraderar infrastrukturen i befintliga ögonvårdssystem
 • Ökar tillgången till utbildning och rehabilitering för personer som är blinda eller har nedsatt syn
 • Informerar allmänheten om betydelse av god ögonhälsa

Våra värderingar

 

SightFirst stödjer utvecklingen av omfattande ögonvårdssystem som tillhandahåller preventiv och undersökande vård samt behandling för alla relevanta ögonsjukdomar och även rehabilitering för dem som är blinda eller har nedsatt syn.

 • SightFirst prioriterar att hjälpa särskilda grupper som inte har tillgång till ögonvård och/eller rehabilitering på grund av ekonomiska, sociala eller geografiska barriärer.
 • SightFirst levererar ögonvård och rehabilitering av stort värde och hög kvalitet.
 • SightFirst skapar bärkraftiga ögonvårdssystem, genom att förbättra befintlig infrastruktur och utbilda lokal personal att tillhandahålla kostnadseffektiv vård.
 • SightFirst drivs av information som avgör projektets möjliga genomförande, genom analys av enkäter och bedömningar av projektets integritet genom regelbunden uppföljning och utvärdering.

Our Focus

 • Comprehensive Eye Care
 • Eye Health Education
 • Childhood Blindness
 • Diabetic Retinopathy
 • Cataract
 • Trachoma
 • Low Vision
 • Uncorrected Refractive Error

SightFirst gör enastående framsteg i Kina

Lions gör insatser mot grå starr i Kina och når stora resultat. 

Bli involverad

Om du vill hjälpa Lions att fortsätta det historiska åtagandet att bevara synens gåva uppmuntrar vi dig att göra en donation redan i dag.