Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Diabetes Lions insatser för diabetesinformation

Lions insatser för diabetesinformation

 

Denna typ av aktivitet är ett trevligt och engagerande sätt för Lions och Leos i hela världen att sprida information om diabetes samt att hjälpa människor att förhindra eller försena uppkomst av diabetes typ 2.

Specialty Clubs Program Infographic

Hur genomförs denna typ av evenemang?

Denna typ av evenemang kan vara en fysisk aktivitet, från en joggingtävling till en danstävling! Var kreativ när det gäller evenemanget samt använd positivitet och motion för att öppna dörrar till diabetesinformation och att informera om betydelsen av daglig fysisk aktivitet, för att kunna hantera diabetes typ 1 och typ 2.

Evenemangets planeringspaket

 

Det finns många resurser tillgängliga som hjälper din klubb eller ditt distrikt att främja diabetesinformation och utbildning på din hemort. Lions och Leos kan använda planeringspaketet, vilket innehåller viktiga resurser, mallar som kan anpassas, evenemangets bokmärke och dekaler, för att utforma materialet. Ladda ner en mindre version eller köp hela paketet i Lions butik.

Butik

Användbara resurser

 

Fler resurser kan laddas ner, för att hjälpa dig till ett framgångsrikt evenemang.

Vittnesmål från diabetesinformation

"Vårt evenemang om diabetesinformation gav oss en unik möjlighet att diskutera diabetes och betydelsen av att förbättra vår hälsa, genom att motionera och äta rätt, samtidigt som vi också skapade gemenskap i klubben."
Lion Kathy Norwood
La Grange Noon Lions Club, Texas, USA, distrikt 2-S5
"Som en del av vår halvårskonferens 2018 genomförde vi diabetesinformation med Zumba, vilket deltagarna verkligen tyckte om. Det är härligt att kunna lära sig mer om betydelsen av god hälsa samtidigt som man har roligt när man gör det."
Lion Lisa Atwater
San Fernando Lions Club, Trinidad och Tobago, MD 60, distrikt 60-A
"Våra evenemang “Lions går runt kartan” har varit populära i samhället samt har varit utmärkta att informera om hälsosam livsstil och om medvetenhet kring diabetes. Vi har även nått målet att gå runt Australien sju gånger om!"
PDG Pat Mills
Box Hill Lions Club, Australien, distrikt 201-V5

Inrapportera ert evenemang!

Efter det att ert evenemang har genomförts är det viktigt att du inrapporterar det i MyLion®. Inrapportering av hjälpinsatser tillhandahåller vår organisation med viktig information om hur Lions medlemmar genomför hjälpinsatser och det hjälper oss att genomföra så bra hjälpinsatser som möjligt.