Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Formulär för anhållan om talare

Formulär för anhållan om talare

 

Letar ditt distrikt eller multipeldistrikt efter en talare för ert evenemang eller möte? Du kan skicka in en ansökan om en officiell talare från Lions här. Läs igenom nedanstående överväganden innan du fyller i formuläret. Om du har frågor, kan du skicka e-post till oss på speakerrequests@lionsclubs.org 

Saker att tänka på

  • Varje distrikt (enkel-, del- och multipel-) har rätt till en officiell talare vid dess distriktsmöte eller liknande distriktsevenemang varje verksamhetsår från dess konstitutionella område.
  • Det officiella talaruppdraget måste vara ett evenemang för hela distriktet, vilket representerar hela distriktet och ett evenemang till vilket alla klubbar i distriktet har inbjudits till att delta.
  • Värddistriktet (enkel-, del- och multipel-) ansvarar för alla lokala kostnader för godkända talare, inklusive boende, måltider och lokala transporter.  Om ett distrikt underlåter att uppfylla detta krav får distriktet inte ha en talare vid framtida evenemang förrän skulden är betalad.
  • Detta formulär måste fyllas i av distriktsguvernören, gällande evenemang i enkeldistrikt eller deldistrikt, eller av guvernörsrådsordföranden, gällande evenemang i multipeldistrikt, samt måste vara insända till Travel Department minst sextio (60) dagar innan evenemanget kommer att genomföras.
  • Kravet på sextio (60) dagar kan endast bortses från i händelse av oförutsedd händelse, då en ersättningstalare sätts in eller i de fall en andra eller tredje vicepresident eller en förstaårsdirektor bokas till ett godkänt möte som ska äga rum i juli, augusti eller september.
  • Information om och foto av talaren kan laddas hem från vår webbplats.
  • En bekräftelse på att vi har mottagit formuläret kommer att skickas till distriktsguvernören eller guvernörsrådsordföranden inom 48 timmar.

Fyll i formuläret