Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Mentorprogram

Mentorprogram

Syftet med Lions mentorprogram är att hjälpa alla medlemmar att uppnå målet att göra bättre hjälpinsatser i sitt samhälle. Detta uppnås genom ett program med personlig utveckling som hjälper medlemmar att uppnå den potential som deras unika kunskaper möjliggör. Lions mentorprogram förbereder dem att bli ledare i klubben, i organisationen och i deras privatliv. För Lions Clubs International betyder detta fler som hjälper till och bättre service till dem som bäst behöver det.

Lions mentorprogram genomförs i två delar, en grundläggande och en avancerad del. Varje del genomförs på två nivåer.

Grundläggande mentorprogram

Målen för Lions grundläggande mentorprogram är att bli ansvarsfull och bygga upp relationer. Det grundläggande mentorprogrammet kan ses som ett första steg till en ledarroll.

  • Nivå ett, en lionmedlems ansvar: Det grundläggande mentorprogrammets första nivå ägnas åt att utveckla en förståelse för vilka Lions är, deras vision om humanitär service, traditioner, organisationsstruktur och en lionmedlems ansvar. Det bör vara varje klubbs mål att alla nya lionmedlemmar genomgår nivå ett under de första tre månaderna som medlem.

  • Nivå två, relationer: Det grundläggande mentorprogrammets andra nivå ska utveckla relationer och organisationsfärdigheter som förberedelse för ledarskap på klubbnivå. Nivå två bör genomföras under de första sex månaderna som medlem.

Avancerat mentorprogram

  • Nivå ett, resultat: Betoningen på den här nivån ligger på att utveckla ansvar för resultat genom att fokusera på samhällsprojekt och program som ger användbar och behövd humanitär service. Den här nivån lägger grunden till att få och ta emot en ledarroll inom klubben. 

  • Nivå två, gensvar: Den här nivån fokuserar på adeptens roll i att utveckla andra för ledarskap inom organisationen och för humanitär service. Den säkerställer långsiktig tillväxt och kan utgöra en grund för ledarskap i distriktsstrukturen. Den här fasen kan förstärkas med ytterligare utbildning på distriktsnivå och vid area forum.

Så här kan man delta

  1. Kontakta din klubbpresident för att uttrycka ditt intresse för mentorprogrammet. Han/hon kommer hjälpa dig att finna en mentor eller en adept.

  2. Ladda ner Grundläggande mentorhandbok eller Avancerad mentorhandbok. Dessa handböcker kan också beställas från Membership and New Club Operations Department.

  3. Genomför de mentorprogramnivåer du har valt.

  4. Skicka in Framgångsformulären längst bak i handböckerna till Membership Operations. Efter genomfört Grundläggande mentorprogram får både mentor och adept ett framgångsdiplom. Mentorer och adepter som genomför Avancerat mentorprogram får en kavajslagsnål.

Ytterligare mentorresurser

För mer information, kontakta Membership Operations.