Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Starta en ny klubb

Starta en ny klubb

 

Att starta en ny lionklubb ger dig möjlighet att skapa den klubb du vill se i ditt samhälle och du kan arbeta med de frågor du brinner för tillsammans med de serviceintresserade människor du bryr dig allra mest om.

 

Främja hemorten

 

Genom att introducera hjälpprojekt och erbjuda samhällets invånare möjligheten att hjälpa gör du en insats när du startar en ny klubb.

Att starta en ny klubb är också till fördel för ditt distrikt. Du kommer att sprida Lions Clubs Internationals insatser i ditt område och uppmuntra till medlemstillväxt. En ny klubb skapar potential — potentiella ledare, potentiella hjälpinsatser och potentiell rekrytering — i ditt distrikt.

start a new club

Klicka på länken nedan, för att lära dig mer om de olika typer av klubbar som finns i Lions.

Lionklubbar och medlemstyper  Starta en leoklubb (för medlemmar 12-30 år)   Starta en klubbfilial   Beställ klubbmaterial och ansökningar

Hur startar jag en ny klubb?

 

Det finns 10 enkla steg att starta en ny klubb. Klicka på länkarna nedan, för att lära dig mer om dessa steg och att genomföra ett möte.

 

PowerPoint med vägledning till möte om att bilda nya klubbar

 

Denna PowerPoint följer processen i 10 steg om hur man bildar en ny klubb.

Ladda ner

Vägledning om att bilda nya klubbar

 

Denna vägledning följer processen i 10 steg om hur man bildar en ny klubb.

Ladda ner

Handbok för bildande av nya klubbar

 

Denna handbok beskriver krav och ansvar för klubbar som önskar stå fadder för en ny lionklubb.

Ladda ner

Betydelsen av tillväxt

 

Lär dig mer om viktiga anledningar till att starta en ny klubb.

Titta

Mötets verktyg

 

Länkarna nedan innehåller allt det du behöver för att starta en ny klubb eller en ny klubbfilial.

 

Snabbvägledning om MyLCI

 

Vägledning till processen om ansökan för ny klubb PDF

Ladda ner

Bedömning av samhällsbehov för nya klubbar PDF

 

Innan ett beslut tas att en specifik ort vore en bra plats för en ny klubb bör man genomföra en bedömning av samhällsbehov, för att finna vilka behov klubben kan tillgodose där.

Ladda ner

PowerPoint om informationsmöte

 

Denna PowerPoint om informationsmötet belyser vad det innebär att vara medlem i Lions och den kan anpassas, för att tillgodose behov på respektive ort.

Ladda ner

Seminarium om att bilda nya klubbar PDF

 

Detta dokument tillhandahåller en beskrivning av ämnen och dagordning vid genomförande av ett seminarium om att bilda nya klubbar.

Ladda ner

 

PowerPoint om organisationsmöte

 

Organisationsmötet genomförs efter informationsmötet.  Det är vid detta möte klubbmedlemmarna väljer tjänstemän, fastställer klubbens namn och börjar planera det första serviceprojektet.  Denna PowerPoint kan anpassas, för att tillgodose behov i varje ny klubb.

Ladda ner

PowerPoint om att ansöka om klubbfilial i MyLCI

 

Klubbarna kan nu hantera klubbfilialer i MyLCI. Denna vägledning tillhandahåller instruktioner om hela processen.

Ladda ner

Planeringsguide för charterfest PDF

 

Charterfesten är ett speciellt evenemang som firar starten av den nya klubben. Informationen i denna vägledning ger förslag på att hjälpa dig planera en meningsfylld och framgångsrik charterfest.

Ladda ner

Ansökningshandlingar

 

Länkarna nedan innehåller ansökningar för nya klubbar och nya medlemmar, vilka kan skrivas ut.

 

Arbetsblad till charteransökan för lionklubb

 

Använd detta arbetsblad till charteransökan för att inhämta all information och därmed kunna fylla i charteransökan i MyLCI.

Ladda ner

Ansökan om chartermedlemskap

 

Använd detta formulär för att dela ut till potentiella chartermedlemmar.

Ladda ner

Checklista för charteransökan

 

Denna checklista ger instruktioner steg för steg om hur man chartrar en ny klubb.

Ladda ner

Arbetsblad för att inrapportera chartermedlemmar

 

Använd detta formulär för att samla in medlemsinformation och inrapportera i MyLCI.

Ladda ner

Transferansökan för chartermedlem

 

Använd det här formuläret för att transferera en medlem från en existerande klubb till att bli chartermedlem i en ny klubb.

Ladda ner

Rekryteringsverktyg

 

Länken nedan innehåller material och broschyrer, vilka hjälper dig att rekrytera till och marknadsföra den nya klubben.

 

Bara fråga!

 

En handbok som hjälper klubbar förbereda kampanjer om att rekrytera medlemmar.

Ladda ner

30 marknadsföringsidéer

 

Här finner du 30 marknadsföringsidéer i kategorier från utställningar till direktreklam och de är utformade att hjälpa dig bjuda in nya medlemmar och att marknadsföra din klubb.

Ladda ner

Ny broschyr

 

Denna broschyr kan skrivas ut och den berättar om fördelarna med att vara medlem i Lions och om vår uppgift.

Ladda ner

Ny rekryteringsaffisch

 

Denna affisch kan skrivas ut och sättas upp runtom på orten, för att hjälpa till med rekryteringsprocessen.

Ladda ner

Utmärkelser vid bildande av nya klubbar

Att starta en ny klubb bidrar till Lions Clubs Internationals tillväxt och som ett resultat av det kan du komma att kvalificera till särskilda utmärkelser! Distriktsguvernörens extensionsutmärkelse och ett tygmärke till fadderklubben är exempel på utmärkelser och erkänsla som kan delas ut.