Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Världshälsoorganisationen

Världshälsoorganisationen


LCIF:s och Världshälsoorganisationen (WHO) har samarbetat i över 30 år för att förhindra blindhet. LCIF och WHO har en överenskommelse som innehåller ett ramverk om gemensamma insatser för att förhindra blindhet och nedsatt syn samt insatser inom diabetesområdet med ett särskilt fokus på ögonsjukdomar orsakade av diabetes.
 

Förebyggande och kontroll av diabetes samt synnedsättning

Det finns cirka 457 miljoner människor i världen som har diabetes, vilket gör sjukdomen till ett av de största hoten mot allmänhetens hälsa. WHO uppskattar att diabetes kommer att vara den sjunde största orsaken till dödsfall år 2030. Diabetisk retinopati är ett resultat av långvarig diabetes och den är en av de fem största orsakerna till nedsatt syn och den fjärde största orsaken till blindhet i världen. Samarbete mellan dem som ansvarar för globala diabetesinsatser och dem som kan drabbas av diabetisk retinopati är oerhört viktigt, för korrekt hantering av diabetes och möjligheter att förhindra permanent blindhet.

SightFirsts rådgivande kommitté beviljade i april 2012 ett anslag på USD 400 000, för att utveckla ett analysverktyg för diabetes och diabetisk retinopati. Detta verktyg används för att bedöma tillgången till vård för diabetes och diabetisk retinopati, uppskatta samarbetsnivån inom dessa två hälsovårdsområden samt bedöma finansiell risk för patienterna. Verktyget innehåller 46 frågor som gör det möjligt att genomföra en situationsanalys, definiera servicenivåer och identifiera prioriteringar där brister finns, vilka måste hanteras för att säkerställa global tillgång till vård av diabetes och diabetisk retinopati.

Verktyget har sedan det lanserades använts i mer än 30 länder och det fortsätter att tillhandahålla viktig information om hur tillgång till vård kan förbättras för dem som lider av diabetes och diabetisk retinopati.

 

Eliminering av blindhet bland barn

Blindhet bland barn är fortfarande ett betydande globalt problem, särskilt i utvecklingsländer. När ögonsjukdomar och besvär som inträffar i tidig barndom lämnas obehandlade kan de leda till synnedsättning eller blindhet. De främsta orsakerna varierar och avgörs i allmänhet av socioekonomisk status och tillgång till primärvård och synvård.

Sedan 2001 har LCIF och WHO samarbetat i en gemensam insats vid namn Lions WHO projekt för att eliminera blindhet bland barn. LCIF har beviljat nära USD 7 miljoner i anslag till detta projekt, för att komma igång med ögonvårdscenter för barn i sex stycken WHO-regioner. Hittills har 46 center i 30 länder öppnats.