Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Klubbens ordförande för marknadskommunikation Lions Clubs Internationals marknadsföringsutmärkelse

Tidsplan

 

Nedan finns en beskrivning när respektive steg i processen för marknadsföringsutmärkelsen kommer att börja. Vänligen notera att den marknadsföringskampanj som skickas in för övervägande måste ha genomförts mellan juli 2022 och december 2022.

Juli-december 2022: Klubbarna ansöker
  • Klubbens marknadsföringsordförande eller klubbens president skickar in ansökan på webbplatsen till sitt distrikt senast den 31 december.
Januari 2023: Distriktets bedömning
  • Klubbarnas ansökningar bedöms, distriktsguvernören utser en ansökan att gå vidare till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande.
Februari 2023: Multipeldistriktets bedömning
  • Distriktsfinalisterna bedöms, multipeldistriktets guvernörsrådsordförande utser en ansökan att gå vidare till final.
April 2023: Marknadsföringskommittén utser vinnare
  • Kommittén för marknadskommunikation granskar finalisterna och väljer vinnarna, en från varje konstitutionellt område.
Maj 2023: Vinnande klubbar underrättas

Komma igång

 

Det finns ett antal överväganden att hålla i minnet innan ni ansöker om marknadsföringsutmärkelsen. Nedan har vi beskrivit de steg ni kan ta, för att säkerställa en smidig ansökningsprocess. Vänligen notera att ansökningar måste vara oss tillhanda senast den 31 december.

Steg 1: Läs igenom de officiella reglerna

 

Läs igenom regler och villkor för att säkerställa att ert marknadsföringsmaterial uppfyller kraven för utmärkelsen.

Steg 2: Läs igenom frågor och svar

 

Läs igenom marknadsföringsutmärkelsens frågor och svar. Här finner du svar på vanliga frågor om utmärkelsen och ansökan.

Steg 3: Planera er kampanj

 

Använd ansökans arbetsblad för att planera och samla in alla detaljer om er kampanj. När ni har samlat in allt material skickar ni in er officiella ansökan på webbplatsen via knappen nedan.

Redo att ansöka?

Ni har läst igenom alla handlingar ovan och samlat ihop allt nödvändigt material, så nu är det dags att visa vad er marknadsföringskampanj går för och tävla om första pris, genom att skicka in er ansökan. Lycka till!