Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Typer av anslag Katastrofanslag

Katastrofanslag

När katastrofer inträffar är Lions bland de första att erbjuda hjälp. Tack vare katastrofanslag kan de göra ännu mer för att hjälpa samhällen som har ödelagts av orkaner, översvämningar, bränder och andra stora katastrofer. Stiftelsen är stolt över att kunna erbjuda flera olika typer av anslag, för att stödja olika steg avseende katastrofhjälp.

Anslag för katastrofberedskap

Stödjer distrikt som är intresserade av att samarbeta med lokala myndigheter och andra hjälporganisationer, för att planera och förbereda inför hjälpinsatser vid framtida katastrofer. Lions distriktsguvernörer kan ansöka om anslag för katastrofberedskap. Anslag kan beviljas upp till USD 10 000.

Nödfallsanslag

Kan bevilja upp till USD 10 000 till distrikt som har drabbats av en naturkatastrof. Lions distriktsguvernörer kan ansöka om nödfallsanslag, för att tillgodose omedelbara behov såsom mat, vatten, kläder och läkemedel. LCIF beviljar nära USD 2 miljoner i nödfallsanslag varje år.

Anslag för samhällsåteruppbyggnad

Kan hjälpa distrikt som är intresserade av att stödja kortsiktiga insatser om städning och reparationer där andra organisationer redan har avhjälpt omedelbara behov. Lions distriktsguvernörer kan ansöka om anslag för samhällsåteruppbyggnad. Anslag kan beviljas upp till USD 20 000.

Större katastrofanslag

Kan beviljas till långsiktiga återuppbyggnadsprojekt efter katastrofer i stor skala. Större katastrofanslag beviljas endast av den internationella presidenten tillsammans med LCIF:s ordförande och kan inte sökas av distrikten. Dessa anslag tillhandahåller betydande belopp för att hjälpa till efter katastrofer med stor påverkan, till exempel efter jordbävningarna i Mexiko, jordbävningen i Italien 2016 och orkanen Harvey i USA.

Lär dig mer

Intresserad av att lära dig mer om LCIF:s katastrofanslag? Faktabladet om katastrofanslag har sammanställts för att ge dig all den information du behöver om katastrofanslag, vad anslaget kan finansiera, om ansökan och sista dag att skicka in den.