Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Distriktets mål
Stärka klubbar genom handling
 

Distriktets mål

Lions Clubs International har blivit världens största humanitära organisation, genom att sätta upp realistiska mål samt genom att utveckla och genomföra rätt planer att uppnå dem. Distriktets mål är avgörande i vägledningen av denna process och de hjälper att stärka vår globala påverkan.

 

Ta nästa steg

 

Distriktets målprocess ger distriktets inkommande team möjligheten att utveckla mål och handlingsplaner som stödjer distriktets behov och förenar teamets vision om ett framgångsrikt kommande år. Som resultat kommer teamen att ha ett år fokuserat på att stärka, bygga upp och förnya våra distrikt genom fler hjälpinsatser, medlemstillväxt, ledarutveckling och stöd till vår stiftelse Lions Clubs International Foundation.

Vare sig du är inkommande distriktsguvernör eller redan har skickat in distriktets mål för det nuvarande verksamhetsåret för Lions, kan du hitta bra information nedan om målsättning och planering. Du kan också se vilka distrikt som fått erkännande för att ha uppnått eller överträffat sina mål!

1VDG/DG resurser   Mål för innevarande verksamhetsår   Erkännande för distriktsmål

Stödjande resurser

 

Nedan finns ytterligare resurser för att hjälpa dig uppfylla dina mål och få bättre förståelse för det globala arbetsteamet.

Frågor? Kontakta det globala arbetsteamets personal