Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Tidigare distriktsguvernörer

Tidigare distriktsguvernörer

Tidigare distriktsguvernörer, den här webbsidan är gjord för er! Ni har en enorm mängd kunskap och erfarenhet av att hjälpa klubbar, distrikt och organisationen vidare framåt. Den här sidan håller er informerade, så att ni kan fortsätta engagera er och utveckla era ledarfärdigheter!

Information

Vid den internationella kongressen godkändes en resolution att ändra kvalifikationerna för distriktsguvernörer och vice distriktsguvernörer, vilken trädde i kraft den 1 juli 2022. Medlemmar som tidigare varit distriktsguvernörer är inte kvalificerade att väljas till posten som distriktsguvernör eller vice distriktsguvernör. Om du vill veta mer skickar du e-post till oss på adress districtadministration@lionsclubs.org.

Från och med den 14 september 2022 har behörighet i MyLCI för tidigare distriktsguvernörer uppdaterats, så att ni nu har läsbehörighet och kan se:

 • Multipeldistriktets tjänstemän och ordförande
 • Lionklubbarnas kontoutdrag/medlemsavgifter
 • Lionklubbarnas rapporter
 • Lionklubbarnas tjänstemän
 • Lionklubbarnas medlemsinformation
 • Lionklubbarnas mötesinformation
 • Ansökningar om nya lionklubbar
 • Distriktens rapporter
 • Distriktens regioner och zoner
 • Distriktens tjänstemän och ordförande
 • Distriktens medlemmar
 • Ansökningar om nya klubbar i distriktet
 • Distriktsmöten
 • Distriktens klubbar

Din behörighet ger dig även möjlighet att se avsnittet Medlemsrapporter och Support samt en lista över rapporter under rubriken Registerrapporter.

Inspelningar

Successionsplanering , webbseminarium (Endast på engelska)

Håll dig informerad

Som ledare behöver du hålla dig uppdaterad. Länkarna nedan innehåller de senaste nyheterna och den senaste informationen!

Håll dig engagerad

Håll dig engagerad och dela med dig av dina kunskaper genom att bli mentor!

 • Mentorprogram – Information om hur man är mentor för nya ledare och fortsätter Lions tradition av hjälpinsatser.
 • Konfliktlösningsförfarande – Ett värdefullt verktyg för att lösa konflikter och missförstånd.

Förfina dina färdigheter och uppmuntra andras utveckling!

Att utveckla ledare samt att förbättra medlemmarnas trivsel och tillväxt är nyckeln till Lions Internationals framgångar. För att uppnå detta mål erbjuds ett brett utbud av möjligheter till utbildning och utveckling.