Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Kursplan till Lions regionala ledarskapsinstitut

Kursplan till Lions regionala ledarskapsinstitut


 

Information om anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut

För att inrapportera lokalt genomförda och finansierade Lions regionala ledarskapsinstitut skickar du e-post till leadershipdevelopment@lionsclubs.org

Lions regionala ledarskapsinstitut - Planeringsvägledning

Denna sida tillhandahåller länkar till instruktörens material och deltagarnas material samt material att dela ut, för att utbildningen ska bli lyckad. Vänligen tillhandahåll instruktörens planeringsvägledning till instruktörerna innan de återvänder till denna sida för att nå materialet till varje utbildningssession.

Instruktörens förberedelsehandbok

Denna del innehåller det material som behövs för att genomföra utbildning som är utformad att utveckla medlemmarnas ledaregenskaper.
 

Sessionens material

Öppningssession
Mångfald
Lions grundstenar
Lokala problem och möjligheter
Motivera klubbmedlemmar
Personlig målbeskrivning
Tala inför grupp
Sätta upp och nå klubbens mål
Tidsplanering
Arbeta i team

Öppningssession
Öppningssessionen innehåller ett flertal gruppaktiviteter och kontaktskapande övningar som ska hjälpa instruktören att skapa en god kontakt och en positiv vuxen inlärningsmiljö.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok

Mångfald
Denna session tar upp mångfaldens dimensioner och hur det kan gagna klubben. Deltagarna kommer att få lära sig strategier för att överbygga utmaningar och olika sätt att skapa ett klimat som stödjer mångfald.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder

Lions grundstenar
Denna session ger deltagarna en förståelse för organisationens historia, principer och struktur samtidigt som den utforskar fördelarna med att vara medlem i Lions.

Hemuppgift
Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder
Material att dela ut

Lokala problem och möjligheter
Denna session ger möjlighet till en formell träningssession eller en ämnesspecifik diskussion som baseras på deltagarnas behov och/eller intresse.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok

Motivera klubbmedlemmar
Denna session utforskar begreppen personliga behov och personlig motivering samt ger exempel på hur man skapar eller förhindrar motivation.

Hemuppgift
Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder
Material att dela ut

Personlig målbeskrivning
Denna session leder deltagarna igenom en serie aktiviteter som kommer att hjälpa dem att skapa sina egna målformuleringar.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder

Tala inför grupp
Denna session ger lionledaren ett ramverk för att förbereda tal och några riktlinjer för att leverera ett tal på ett effektivt sätt.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder
Material att dela ut

Sätta upp och nå klubbens mål
Den här sessionen betonar värdet av att fastställa mål som leder till handling och ger ett system för att planera hur man ska nå de fastställda målen.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder

Tidsplanering
Den här sessionen går igenom vikten av tidsplanering, några av de hinder som kan försvåra tidsplanering och identifierar strategier som hjälper deltagare att övervinna dessa hinner.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder

Arbeta i team
Denna session är utformad för att göra deltagarna bekanta med egenskaper i ett team och hur effektiva team tar form.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder