Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut
Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut

Utveckla dina ledaregenskaper

Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelade områden kan ansöka om ett anslag för genomförande av Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI).*

*Om regionalt ledarskapsinstitut inte kan genomföras lokalt på grund av COVID-19 skickar du e-post till ledarutvecklingsavdelningen, för att diskutera möjliga alternativ.

Så vad är skillnaden mellan Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare och Lions regionala ledarskapsinstitut?

 

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI)
 • Förbereder medlemmar inför ledaransvar på klubbnivå (de som ännu inte har varit klubbpresident)
 • Speciella sessioner som endast erbjuds vid detta institut
  • Hantera förändring
  • Mentorskap
  • Kreativt tänkande
 • Strukturerad kursplan över 3 dagar

Kursplanen för detta institut kan laddas ner efter det att ansökan har godkänts.

 

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI)
 • Förbereder medlemmar som är intresserade av ledarpositioner på distriktsnivå
 • Kursplanen innehåller grundläggande ämnen om ledarskap, till exempel:
  • Tala inför grupp
  • Konflikthantering
  • Målsättning
 • Anpassningsbart format (flexibelt program på 1-3 dagar)

Läs kursplanen här

Tillgängliga anslag

USD 4 500

$1,800

$750

100%

Planera

Börja planera ditt institut! Ladda hem en planeringsvägledning för att komma igång.

Ansök

Ansökningsformulär finns tillgängliga för alla kvalificerade multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelade områden från juni till och med den 31 augusti.

Ersättning

 

Ersättning kommer att betalas ut till respektive multipeldistrikt, enkeldistrikt eller ej distriktsindelade område. Ersättningsyrkanden och stödjande dokumentation måste skickas in inom 60 dagar efter institutet. Ansök om ersättning: Skicka in ett yrkande efter utbildningen!

Ersättningspaket

Har du frågor om anslagsprogrammet för ledarutvecklingsinstitut? Skicka e-post till divisionen för ledarutveckling på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org.