Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Hem Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut

Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut

För att bättre utrusta och förbereda våra framtida ledare erbjuds institutets anslagsprogram i alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelade områden. Medel finns tillgängliga för Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI). Följande är högsta anslagsbelopp, vilket ej kan överstiga faktiska kostnader:

        Tillgängliga medel

USD 4 500

USD 1 200

USD 500

100%

 

Fördelar

 
  • Utbildning som kan användas både i yrkeslivet och privatlivet
  • Stärker självförtroendet hos Lions medlemmar i ledarroller
  • Inspirerar Lions medlemmar att aktivt delta lionupplevelsen
  • Genomförs lokalt, vilket minskar resekostnader

 

 

Kursplan

 
  • Kursplanen för ELLI finns att ladda ned efter att ansökan har godkänts.
  • Kursplan för RLLI

Marknadsföra

Att dela information om programmet är enkelt — ladda ner en broschyr för att hjälpa medlemmar att lära sig mer om detta program!

Planera

Börja planera ditt institut! Ladda hem en planeringsvägledning för att komma igång.

Ansök

Ansökningsformulär finns tillgängliga för alla kvalificerade multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelade områden mellan den maj augusti 2019.

 

Ersättning

 

Ersättning kommer att betalas ut till respektive multipeldistrikt, enkeldistrikt eller ej distriktsindelade område. Ersättningsyrkanden och stödjande handlingar måste sickas in inom 60 dagar efter institutet. Ansök om ersättning: Skicka in ett yrkande efter utbildningen!


Material för ersättningsyrkande

 

Har du frågor om anslagsprogrammet för ledarutvecklingsinstitut? Kontakta divisionen för ledarutveckling via e-post leadershipdevelopment@lionsclubs.org.