Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut

Bygg upp självförtroende och inspirera Lions medlemmar att inta ledarroller, genom att genomföra ett Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller ett Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) i ditt område. Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelade tillfälliga distrikt/regioner/zoner kan ansöka om ett anslag för genomförande av antingen ett ELLI eller RLLI.

Går det inte att genomföra ett lokalt institut? Överväg att genomföra ett virtuellt RLLI! Dessutom kan ett virtuellt RLLI genomföras med hjälp av anslag till institut.

Tillgängliga anslag

USD 4 500

USD 1 800

USD 750

100 %

Så vad är skillnaden mellan Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare och Lions regionala ledarskapsinstitut?

 

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI)
 • Förbereder medlemmar inför ledaransvar på klubbnivå (de som ännu inte har varit klubbpresident)
 • Speciella sessioner som endast erbjuds vid detta institut
  • Hantera förändring
  • Mentorskap
  • Kreativt tänkande
 • Strukturerad kursplan över 3 dagar

Kursplanen för detta institut kan laddas ner efter det att ansökan har godkänts.

ELLI

 

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI)
 • Förbereder medlemmar som är intresserade av ledarpositioner på distriktsnivå
 • Kursplanen innehåller grundläggande ämnen om ledarskap, till exempel:
  • Tala inför grupp
  • Konflikthantering
  • Målsättning
 • Anpassningsbart format (flexibelt program på 1-3 dagar)

Kursplanen för RLLI kan laddas ner efter det att ansökan har godkänts.

RLLI

Process för virtuellt RLLI

Om det inte går att genomföra ett lokalt institut bör ni överväga att genomföra ett virtuellt RLLI. För ytterligare riktlinjer och detaljer om virtuellt RLLI läser du Ansökningsprocess för virtuellt Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI).

Checklista för virtuell utbildning
Process för virtuellt RLLI

Planera

Börja planera ert institut! Ladda ner en planeringsvägledning för att komma igång.

Institutets planeringsvägledning
Tillägg för ELLI
Tillägg för RLLI

Ansök

Ansökningar kommer finnas tillgängliga från och med maj till och med den 15 oktober varje år.

Konstitutionellt område 5 kan inte använda Anslagsprogram till ledarutvecklingsinstitut i samband med Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI).

Marknadsför

Att dela information om programmet är enkelt, så ladda ner en broschyr för att hjälpa medlemmar att lära sig mer om detta program!

Inrapportera och verifiera

Innan institutet laddar du ner dagligt närvaroformulär och institutets slutliga sammanfattning, vilka är några av kraven för att kunna bekräfta institutet. Dessa dokument måste tillhandahållas tillsammans mer ersättningsformuläret och kvitton, för att institutet ska kunna verifieras.

Formulär för närvaro och medgivande vid institut
Institutets slutliga sammanfattning

 

Ersättning

 

Ersättning kommer att betalas ut till respektive multipeldistrikt, enkeldistrikt eller ej distriktsindelade område. Ersättningsyrkanden och stödjande dokumentation måste skickas in inom 60 dagar efter institutet. Ansök om ersättning: Skicka in ett yrkande efter utbildningen!

Ladda ner ersättningspaket

Har du frågor om anslagsprogrammet för ledarutvecklingsinstitut? Skicka e-post till divisionen för ledarutveckling på adress institutes@lionsclubs.org.