Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut
Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut

Förfina dina ledaregenskaper

Bygg upp självförtroende och inspirera Lions medlemmar att inta ledarroller, genom att genomföra ett Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller ett Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) i ditt område. Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelade tillfälliga distrikt/regioner/zoner kan ansöka om ett anslag för genomförande av antingen ett ELLI eller RLLI. 

Går det inte att genomföra ett lokalt institut? Överväg att genomföra ett virtuellt RLLI! Dessutom kan ett virtuellt RLLI genomföras med hjälp av anslag till institut.

Tillgängliga anslag

USD 4 500

$1,800

$750

100%

Så vad är skillnaden mellan Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare och Lions regionala ledarskapsinstitut?

 

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI)
 • Förbereder medlemmar inför ledaransvar på klubbnivå (de som ännu inte har varit klubbpresident)
 • Speciella sessioner som endast erbjuds vid detta institut
  • Hantera förändring
  • Mentorskap
  • Kreativt tänkande
 • Strukturerad kursplan över 3 dagar

Kursplanen för detta institut kan laddas ner efter det att ansökan har godkänts.

 

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI)
 • Förbereder medlemmar som är intresserade av ledarpositioner på distriktsnivå
 • Kursplanen innehåller grundläggande ämnen om ledarskap, till exempel:
  • Tala inför grupp
  • Konflikthantering
  • Målsättning
 • Anpassningsbart format (flexibelt program på 1-3 dagar)

Läs kursplanen här

Process för virtuellt RLLI

Om det inte går att genomföra ett lokalt institut bör ni överväga att genomföra ett virtuellt RLLI. För ytterligare riktlinjer och detaljer om virtuellt RLLI läser du Ansökningsprocess för virtuellt Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI).

Checklista för virtuell utbildning
Process för virtuellt RLLI

Planera

Börja planera ert institut! Ladda ner en planeringsvägledning för att komma igång.

Institutets planeringsvägledning
Tillägg för ELLI
Tillägg för RLLI

Ansök

Ansökan för verksamhetsåret 2021-2022 kommer finnas tillgänglig från och med maj till och med den 31 augusti. 

Marknadsför

Att dela information om programmet är enkelt, så ladda ner en broschyr för att hjälpa medlemmar att lära sig mer om detta program!

Inrapportera och verifiera

Innan institutet laddar du ner dagligt närvaroformulär och institutets slutliga sammanfattning, vilka är några av kraven för att kunna bekräfta institutet. Dessa dokument måste tillhandahållas tillsammans mer ersättningsformuläret och kvitton, för att institutet ska kunna verifieras.

Dagligt närvaroformulär
Institutets slutliga sammanfattning

Dessutom, genom att ha denna information till hands kan du enkelt inrapportera i Learn, för att därmed kunna erhålla officiell bekräftelse av institutet.

Learn
Vägledning om inrapportering av lokal utbildning

Ersättning

 

Ersättning kommer att betalas ut till respektive multipeldistrikt, enkeldistrikt eller ej distriktsindelade område. Ersättningsyrkanden och stödjande dokumentation måste skickas in inom 60 dagar efter institutet. Ansök om ersättning: Skicka in ett yrkande efter utbildningen!

Ladda ner ersättningspaket

Har du frågor om anslagsprogrammet för ledarutvecklingsinstitut? Skicka e-post till divisionen för ledarutveckling på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org.