Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Distriktets excellensutmärkelse
District Excellence Award Pin
Vägen till framgång
 

Distriktets excellensutmärkelse

Under det att Lions och Leos söker efter möjligheter att lära, leda och växa erbjuder Lions Clubs International resurser som stödjer medlemmarna i deras insatser att nå sina mål under sin resa i ledarskap.

Distriktet spelar en viktig roll vad gäller medlemsutveckling och ledarutveckling bland medlemmarna. Distriktets excellensutmärkelse är en utmärkelse inte endast till distriktet, utan även till klubbarna som distriktet stödjer. Den stärker våra hjälpinsatser, vår medlemstillväxt och vår ledarutveckling. Den är en teamskapande metod som stärker vår tradition av hjälpinsatser och vår effektivitet som ledare. För det första bidrar den till bättre hjälpinsatser på alla nivåer och för det andra till bättre upplevelser för alla medlemmar. Gör det till distriktets tradition att erhålla excellensutmärkelsen varje år!

Ansökningsprocess

 

Använd de kvalifikationer som beskrivs i ansökan om distriktets excellensutmärkelse, för att staka ut vägen till utmärkt verksamhet.

Ansökan måste undertecknas av nuvarande distriktsguvernör. Om ansökan skickas in från distriktsguvernörens inrapporterade e-postadress kvalificerar den som distriktsguvernörens namnteckning.

Ladda ner ansökan (2021-2022)

Ladda ner ansökan (2022-2023)

Ansökan 2021-2022 oss tillhanda senast: 31 augusti 2022

Ansökan 2022-2023 oss tillhanda senast: 31 augusti 2023

Skicka till: districtexcellenceaward@lionsclubs.org

Utmärkelsen 2021-2022 skickas till: Distriktsguvernör 2022-2023

Utmärkelsen 2022-2023 skickas till: Distriktsguvernör 2023-2024

För frågor eller för att skicka in ansökan om distriktets excellensutmärkelse kontaktar du oss via e-post districtexcellenceaward@lionsclubs.org eller via fax 630-468-6828.

 

Utmärkelsens kvalifikationer

 

För att kvalificera till distriktets excellensutmärkelse måste klubbarna uppfylla specifika krav i fyra kategorier: Medlemskap, Hjälpinsatser, Ledarskap och utmärkt verksamhet samt Marknadsföring och kommunikation.

*Se nedan för ytterligare krav

Lions holding letter signs

Medlemskap

 
Krav
  • Uppnå nettotillväxt eller chartra en ny lionklubb, leoklubb eller klubbfilial under innevarande verksamhetsår

  • Genomfört ett informationsmöte för nya medlemmar

Verktyg för framgång
Lions posing after service project

Hjälpinsatser

 
Krav
  • 90 % av klubbarna genomförde serviceprojekt som hade en positiv påverkan i deras samhälle
  • Ökade andelen klubbar som inrapporterade i MyLion eller lokalt rapporteringssystem jämfört med föregående år
  • Stod värd för och inrapporterade ett av distriktets serviceprojekt i MyLion eller lokalt rapporteringssystem
Verktyg för framgång
Professional presenting to group.

Ledarskap och utmärkt verksamhet

 
Krav
  • 90 % av klubbarna har fullgjort sina skyldigheter (inte i status quo eller finansiell avstängning, distriktets avgifter betalda samt ingen obetald skuld hos LCI större än USD 50 äldre än 90 dagar eller mer)
  • 90 % av klubbarna har inrapporterat klubbtjänstemän
  • Genomfört och inrapporterat utbildning för nuvarande och potentiella klubbtjänstemän
Verktyg för framgång
Typing on laptop.

Marknadsföring och kommunikation

 
Krav
  • Främjat distriktets evenemang, serviceaktiviteter, årsmöten och möjligheter till ledarutbildning 
Verktyg för framgång
Resurser om varumärket finns tillgängliga för att hjälpa er att skapa marknadsföring och bästa arbetssätt om att använda sociala medier.