Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Om Leos

Varhelst det finns ett behov, finns det en leomedlem

 

”Ledarskap, Erfarenhet, Omtanke.” Det kännetecknar en Leo. Medlemmar i leoklubbar har många av de bästa egenskaperna i vår otroliga organisation. De är hängivna unga människor som inser kraften i handling. Leos och Lions bildar tillsammans ett kraftfullt partnerskap med ömsesidig respekt där Lions lär sig av Leos innovativa kunskaper och där Leos får tillgång till de beprövade strategier som Lions har använt på ett framgångsrikt sätt under årtionden. 

Leos får saker gjorda

 

>7 400
klubbar i världen

>160 000
Leos

>150
länder och områden

40 000
serviceprojekt 2021-2022

Varför välja Leos?

Det finns många sätt på vilka människor kan ge tillbaka, men att vara leomedlem är så mycket mer än bara hjälpinsatser. Att välja att bli Leo kommer hjälpa dig att växa som person och som ledare, för du blir medlem i en global familj av unga människor som gör världen till en bättre plats. Titta på vinnarna i vår årliga videotävling, Leo Club El Kantoui, där de berättar varför de blev leomedlemmar. Om du är intresserad av att bli medlem i en leoklubb använder du verktyget Hitta en klubb för att finna en leoklubb nära dig.

Starta en leoklubb

Att sponsra en leoklubb ger Lions möjlighet att vara mentorer och att stärka unga ledare samt skapar engagemang för hjälpinsatser, samtidigt som det skapar ny energi bland klubbmedlemmarna att vara involverade!

Besök sidan Starta en leoklubb för att ta stegen att bilda en ny leoklubb på din hemort.

Utveckla ledare

Leomedlemmar har många möjligheter att vara ledare, såsom att vara tjänstemän i sina klubbar, distrikt och multipeldistrikt genom årliga val. Lions Clubs International erbjuder resurser för leomedlemmar som vill öka sin påverkan som projektledare, motiverande förebilder och ledare för sina kamrater, vilka finns på sidan för klubbtjänstemän eller på sidan för ledare i distrikt och multipeldistrikt. Det finns även lokal utbildning, ledarskapsinstitut och kurser på webbplatsen i Lions utbildningscenter, vilka leomedlemmarna har tillgång till. Besök avsnittet Learn på ditt Lion Account för mer information.

Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté

Leos och Lions kan även dela sina idéer och representera Leos i det konstitutionella området (KO) genom Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté. Representanterna består av två Lions och två Leos från varje KO, vilka deltar i månatliga webbmöten med Lions Clubs Internationals personal och skapar resurser i kommittéer. Dessa hängivna Lions och Leos hjälper till att forma framtiden för programmet och skapa resurser utformade att öka påverkan för leoklubbprogrammet. Besök sidan om Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté för att finna din representant. 

Användbara resurser

Resurser om leoklubbprogrammet kan hjälpa dig att stärka både dig själv och din leoklubb. Besök avsnittet Leo i vårt Resurscenter för att utforska material om Leo, till exempel Leo rekryteringsbroschyr, Vägledning för nya medlemmar, Leoklubbprogrammets handbok, Vägledning steg för steg om att inrapportera och mycket mer!

Använd våra Canva-mallar för att skapa digitalt Leo marknadsföringsmaterial.

Utmärkelser och anslag för leomedlemmar

Lions Clubs International har ett antal utmärkelser som uppmärksammar leomedlemmar och leoklubbar för deras ledarskap och hjälpinsatser. Besök sidan om leoutmärkelser för att lära dig mer om de olika utmärkelserna och deras respektive kriterier. 

Leomedlemmarna kan även ansöka om anslag från Lions Clubs International att användas till hjälpinsatser och ledarutbildning. Lär dig mer på sidan leoanslag.

 

Leos videotävling

Varje år uppmärksammar vi leomedlemmarnas hjälpinsatser i Leos videotävling. I år har vi frågat Leos världen över om deras bestående projekt och vilken samhällspåverkan deras klubbar har. Klicka här för att titta på den vinnande videon från Tema Supreme Leo Club i Ghana. 

Fortsätta som leo-Lion

Leomedlemmar som har kommit upp i åren har utmärkta möjligheter att fortsätta sin resa i hjälpinsatser som lionmedlemmar. Nuvarande och tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 35 års ålder kan dra nytta av rabatter och förmåner i programmet för Leo-Lions. 

Foto: Lion Othmar Fetz, The LEO Book