Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Utmärkelse för zonordförande och regionordförande
Club Excellence Award
Vägen till framgång
 

Utmärkelse för zonordförande och regionordförande

Som zonordförande eller regionordförande har du en viktig roll och en fantastisk möjlighet att hjälpa klubbarna i ditt område att förbättra sina hjälpinsatser, öka antalet medlemmar och uppnå sina mål. Presidentens utmärkelse till zonordförande och regionordförande skapades för att stödja dina insatser!

Utmärkelsen är mer än erkänsla för din insats. Den är utformad att hjälpa alla att nå framgång.

Ansökningsprocess

 

Genom att följa stegen som anges i utmärkelsens kriterier kommer du lära dig mer om de program som finns, hjälpa klubbarna att nå sina mål och delta i aktiviteter som kommer att förbättra dina färdigheter som ledare i Lions.

Ansökan måste vara undertecknad av distriktsguvernören. Om ansökan skickas in från distriktsguvernörens inrapporterade e-postadress kvalificerar den som distriktsguvernörens namnteckning.

2022-2023 Oss tillhanda senast: 31 augusti 2023

Skicka till: zoneandregion@lionsclubs.org eller faxa till 630-468-6776

2022-2023 Utmärkelsen skickas till: Distriktsguvernör 2023-2024

För frågor eller för att skicka in ansökan om utmärkelse till zonordförande/regionordförande kontaktar du oss via e-post zoneandregion@lionsclubs.org eller via fax 630-468-6776.

 

Planering är allt

 

Kraven för utmärkelse till zonordförande och regionordförande är fastlagda på ett sätt som optimerar de resurser som nämns nedan. Börja planera tidigt och uppnå kraven på det sätt som föreslås under året, så att varje dag räknas!

Club Excellence Award

De första 90 dagarna

 

Det rekommenderas att nedanstående genomförs inom 90 dagar efter den internationella kongressen eller i enlighet med distriktets stadgar och arbetsordning.

 • Bekräfta att alla klubbar har planerat minst tre stabila och meningsfulla serviceprojekt för verksamhetsåret. 
 • Marknadsför klubbens excellensutmärkelse och de verktyg som finns tillgängliga att stödja starka klubbar.
 

Under året

 
 • Uppmuntra alla klubbar att rekrytera medlemmar aktivt.
 • Besök ett ordinarie klubbmöte i alla klubbar i zonen samt rapportera resultat och förslag om framtida åtgärder till distriktsguvernören.
 • Genomför tre möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté (zonmöten).
 • Främja deltagande i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongressen under zonmötet, via e-post eller under klubbesök. 
 • Främja kurser om ledarutveckling på LCI:s webbplats bland alla klubbmedlemmar under zonmötet, via e-post eller under klubbesök. 
Verktyg för framgång

 

Innan verksamhetsårets slut

 
 • Träffa din efterträdare för att delge information om zonens status och framtida handlingsplaner. 
 • Genomför antingen utbildning för zonordförande eller kursen Certified Guiding Lion under verksamhetsåret 2021-2022 eller 2022-2023. 
 • Genomfört ett framgångsrikt zonmöte 
Verktyg för framgång
MyLCI logo

Vid verksamhetsårets slut

 
 • Säkerställ att alla klubbar är i aktiv status samt att zonens alla klubbar har valt tjänstemän och att de har inrapporterats till LCI.
 • Minst 25 % av klubbarna i zonen kvalificerar till klubbens excellensutmärkelse.
Verktyg för framgång