Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Zon och regionutmärkelser

Zon- och regionutmärkelser


Kriterier för presidentens utmärkelse till zon- och regionordförande

Som zon- eller regionordförande har du en viktig roll och en fantastisk möjlighet att hjälpa klubbarna i ditt område att förbättra sina hjälpinsatser, öka antalet medlemmar och uppnå sina mål. Presidentens utmärkelse till zon- och regionordförande utvecklades för att stödja dina insatser!

Utmärkelsen är mer än erkänsla för din insats... den är skapad för att hjälpa alla att nå framgång.

Genom att följa stegen som anges i utmärkelsekriterierna kommer du att lära dig mer om de program som finns, hjälpa klubbarna att nå sina mål och delta i aktiviteter som kommer att förbättra dina färdigheter som lionledare.

Zone and Region Chairperson Pins

Planering är allt!

Kraven har schemalagts på ett sätt som optimerar de resurser som nämns. Börja planera tidigt och uppnå kraven som föreslås under året så att varje dag räknas!

För att kvalificera

Zon- eller regionordförande som har rapporterats via MyLCI och uppfyllt uppsatta kriterier måste genomföra följande steg: