Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Lions Clubs International Sekretesspolicy

Lions Clubs International Sekretesspolicy

Uppdaterad den 5 januari 2021

Denna Sekretesspolicy gäller för information som The International Association of Lions Clubs (”LCI,” ”vår,” ”vi” eller ”oss”) samlar in på MyLion™ mobilapplikation (”MyLion App”), mylci.lionsclubs.org och andra anslutna applikationer, webbplatser och tjänster till vilka denna Sekretesspolicy är kopplad (gemensamt ”Tjänsterna”).  

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS.  VÄNLIGEN LÄS DENNA SEKRETESSPOLICY OM VILKA UPPGIFTER LCI SAMLAR IN OM FRÅN DIG OCH HUR LCI ANVÄNDER UPPGIFTERNA.

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA GODKÄNNER DU INSAMLING, ANVÄNDNING OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER ENLIGT BESKRIVNING I DENNA SEKRETESSPOLICY.  ANVÄND INTE TJÄNSTERNA OM DU INTE GODKÄNNER DENNA DEL AV SEKRETESSPOLICYN.

1. OMFATTNING

Denna sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter LCI samlar in (direkt eller indirekt) genom tjänsterna, varför vi samlar in dem, vad vi gör med uppgifterna som vi samlar in och hur vi kan hantera dina Personuppgifter (definieras nedan).  Denna Sekretesspolicy gäller inte för någon applikation, webbsajt eller annan ansluten tjänst som inte visar eller länkar till denna Sekretesspolicy.

Denna Sekretesspolicy    är      införlivad      i och utgör en del av LCI:s Användarvillkor. Om du inte redan har gjort det så ska du också gå igenom Användarvillkoren.  

2.  UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt identifierar dig, exempelvis ditt namn, din e-post-adress, födelsedatum och telefonnummer.

Andra uppgifter är uppgifter som i sig själva inte identifierar dig, exempelvis webbläsartyp, operativsystem, vilka webbplatser du besöker och hur länge du använder dem.  

LCI behandlar i allmänhet inte Andra uppgifter som Personuppgifter om inte detta krävs enligt gällande lag.  Om LCI kombinerar olika typer av Andra uppgifter eller Andra uppgifter och Personuppgifter, behandlar LCI de kombinerade uppgifterna som Personuppgifter när de direkt eller indirekt identifierar dig eller annan person.

3. HUR VI SAMLAR IN UPPGIFTER

Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till LCI.  Om du väljer att inte lämna in dina Personuppgifter kanske du inte kommer att kunna åtnjuta Tjänsterna i full omfattning.

LCI samlar in uppgifter:

När du registrerar dig för Tjänsterna:  När du registrerar dig för Tjänsterna samlar vi in dina Personuppgifter inklusive namn, e-post-adress, mobiltelefonnummer, födelsedatum och lösenord.  Om du är medlem i LCI samlar vi även in ditt medlemsnummer som enligt vissa lagar kan utgöra Personuppgift.  

När du använder Tjänsterna:  Samlar vi in information om Tjänsterna som du använder och hur du använder dem. Vi kan också efterfråga information av vilken en del är Personuppgift för att vi ska kunna informera dig om LCI, förse dig med information om kommande evenemang inom ditt område eller informera dig om tillfällen då du kan stödja LCI:s verksamhet. 

Vi tillhandahåller platser i Tjänsterna där registrerade användare kan anslå information (t.ex. anslutningar, aktiviteter och emblem) skicka in recensioner, kommunicera med andra användare eller ladda upp innehåll (t.ex. fotografier) (gemensamt ”Inlägg”).  Om du väljer att lämna ett inlägg, kan det visas på andra webbplatser eller när en sökning görs på ämnet för ditt inlägg.   När du frivilligt lämnar ut Personuppgifter i dina inlägg kan andra samla in och använda dem.  Exempelvis om du anslår din e-post-adress kan du få ta emot oönskade e-post-meddelanden.  Vi uppmanar dig att iaktta försiktighet eftersom vi inte kan kontrollera hur andra användare kan använda informationen i dina inlägg.  Se våra Användarvillkor för ytterligare villkor som gäller dina inlägg.

Från din enhet: Vi samlar in information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon (”Enhet”), t.ex. modell, version på operativsystem, information om mobilt nätverk, telefonnummer, Internetoperatör och liknande identifierare.  LCI kan koppla information om din enhet till ditt LCI-konto.  Vi kan samla in och förvara information (inklusive din Personuppgift) på din enhet genom webbläsare och data cacher i webbapplikationen.

Vi samlar också in uppgifter om din geografiska plats (”Platsuppgifter”) från din mobiloperatör via en bärbar enhet eller annan enhet som du har anslutit (t.ex. trådlöst) till våra Tjänster och/eller direkt från din Enhet som använder våra Tjänster.

Om du har åtkomst till Tjänsterna genom vår MyLion-App, kommer LCI:s sätt att samla in platsuppgifter att vara annorlunda beroende på operativsystemet i din Enhet. Vi samlar inte in Platsuppgifter om du inte har ”tillåtit” insamling i inställningarna i operativsystemet i din Enhet.  Om du avböjt insamling av Platsuppgift i appen kommer vi inte att samla in din Platsuppgifter om du inte anger dem manuellt.

LCI kan samla in uppgifter från sensorer som förser LCI med uppgifterna på närliggande enheter, inklusive Bluetooth-adress, Wi-Fi åtkomstpunkter och uppgifter som gjorts tillgänglig av dig eller andra som anger din nuvarande eller tidigare plats.

Genom Datainsamlingsteknik: Vi använder cookie-filer och liknande teknik (”Datainsamlingsteknik”) för att automatiskt samla in uppgifter (inklusive Andra uppgifter) om dig när du använder Tjänsterna.  Läs nedan om hur LCI använder Datainsamlingsteknik.  

Genom serverloggar: En serverlogg är en förteckning över aktiviteter som en server utför.  LCI:s servrar samlar automatiskt in och lagrar i serverloggar sökningar, hårddiskinställning, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och referens URL och vissa cookie-filer som identifierar din webbläsare eller LCI-konto.  En del av denna information samlas in genom Datainsamlingsteknik.

4. DATAINSAMLINGSTEKNIK

Datainsamlingsteknik samlar in alla sorters uppgifter, t.ex. tex. hur länge du använder Tjänsterna på en server, innehållet som du granskar, dina sökfrågor, fel och prestandarapporter tillsammans med Enhetsidentifierare eller IP-adress, webbläsartyp, tidszon och språkinställningar och operativsystem.

Datainsamlingstekniken som används genom Tjänsterna inkluderar cookie-filer.

Cookie-filer: Cookies är små textfiler som skickas till eller som ges åtkomst av din webbläsare eller hårddisken i din dator. En cookiefil innehåller vanligtvis namnet på den domän (internetplats) varifrån den kommer, livslängden hos en cookie-fil (t.ex. när den upphör) och ett slumpmässigt genererat unikt nummer eller liknande identifierare. En cookie kan också innehålla information om din Enhet. t.ex. användarinställningar, webbläsarhistorik och aktiviteter som utförts under tiden Tjänsterna använts.

Tjänsterna använder följande cookie-filer:

 • Strikt nödvändiga cookies, som krävs för driften av Tjänsterna.  Utan dessa cookies skulle du t.ex. inte kunna registrera eller logga in på Tjänsterna som LCI tillhandahåller.
 • Analys- och prestanda-cookies som gör att LCI kan känna igen och räkna antalet besökare, lära sig hur besökarna navigerar på Tjänsterna och förbättra Tjänsterna.
 • Funktionella cookies som LCI använder för att känna igen dig när du återvänder till Tjänsterna.

För att lära dig mer om cookies, besök www.allaboutcookies.org.

LCI använder också analytiska tjänster, exempelvis Google Analytics för att samla in uppgifter.  Vanligtvis identifierar inte analytiska tjänster enskilda användare.  Många analytiska tjänster tillåter dig att välja bort uppgiftsinsamling. 

Du kan tex. lära mer om Google Analytics praxis och hur man väljer bort genom att besökawww.google.com/settings/ads eller genom att ladda ner Google Analytics webbläsartillägg för avböjande på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Hur LCI använder Datainsamlingstekniken: Viss Datainsamlingsteknik används av LCI när du besöker Tjänsterna. Annan Datainsamlingsteknik används av tredje parter med vilka LCI samarbetar för att tillhandahålla Tjänsterna.

Datainsamlingstekniken hjälper oss att förbättra din upplevelse av Tjänsterna genom att sammanställa statistik om användningen av Tjänsterna och för att hjälpa oss att analysera teknisk och navigeringsbaserad information om Tjänsterna.

Vi kan också använda Datainsamlingsteknik för att samla in information från Enheten som du använder för att få åtkomst till Tjänsterna, exempelvis typ av operativsystem, domän och andra systeminställningar tillsammans med systemspråk som du använder och i vilket land och vilken tidszon din Enhet befinner sig.

Din kontroll av Cookies: Vissa webbläsare (inklusive vissa mobila webbläsare) och Enhetens operativsystem lämnar ifrån sig inställningar som gör det möjligt för dig att kontrollera eller avvisa cookies eller för att varna dig när en cookie håller på att placera sig på din Enhet.  Du måste inte acceptera cookie-filer eller Enhetsidentifierare, men om du blockerar eller avvisar dem får du eventuellt inte åtkomst till alla tillgängliga funktioner via Tjänsterna.  Denna Sekretesspolicy täcker enbart in användningen av cookies av LCI och täcker inte in användningen av cookies av en tredje part.

Spåra inte: Vissa webbläsare (inklusive Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har en inbyggd funktion ”Do not track” (”DNT”) (”Spåra inte”) eller liknande som signalerar till webbplatsen att användaren inte vill att hans/hennes nätaktiviteter eller beteende spåras.  Om en webbsajt, som reagerar på en specifik DNT signal, tar emot en DNT signal, kan webbläsaren blockera den webbsajten från att samla in viss information om den webbläsarens användare.  Alla webbläsare erbjuder inte detta DNT alternativ och DNT signalerna är ännu inte uniforma.  Av denna anledning reagerar många webbplatsoperatörer, inklusive LCI, inte på DNT signaler.

5. HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

I denna Sekretesspolicy betyder ”behandla” Personuppgift att utföra en åtgärd på Personuppgift, oavsett om detta sker automatiskt eller inte, exempelvis insamlande, registrering, organiserande, förvaring, anpassning, användande, utlämnande, kombinerande, raderande eller förstörande.

LCI behandlar Personuppgifter för:

 • att öppna och underhålla din registrering och ditt konto för Tjänsterna,
 • att kommunicera med dig,
 • att förse dig med relevant innehåll, 
 • att tillhandahålla funktioner genom Tjänsterna, t.ex. sociala nätverksalternativ, 
 • att förhindra och utreda bedrägerier och annat missbruk av Tjänsterna,
 • att skydda våra rättigheter och vår egendom,
 • att driva, hantera och förbättra Tjänsterna och 
 • att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i Tjänsterna.

LCI behandlar Andra uppgifter för:

 • att administrera och förbättra Tjänsterna och din upplevelse av dem,
 • att statistiskt övervaka och sammanställa bred aggregerad demografisk information, 
 • att statistiskt övervaka hur många personer som använder Tjänsterna eller öppnar våra e-post-meddelanden,
 • att utveckla, förbättra och skydda Tjänsterna,
 • att utföra publik forskning,
 • att granska och analysera Tjänsterna och
 • att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i Tjänsterna.

6. HUR VI LÄMNAR UT UPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina Personuppgifter som vi har samlat in via Tjänsterna enligt följande:

 • LCI:s Tjänsteleverantörer: LCI lämnar ut uppgifter till sina tredje parts tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. event-registrering, webbhotell eller datalagring.  Dessa tredje parter kan använda dina kontaktuppgifter för kommunikations- och marknadsföringsändamål som stödjer vår verksamhet och våra aktiviteter. Dessa tredje parter är skyldiga att använda dina Personuppgifter enbart för det ändamål som de har tillhandahållits och måste acceptera att skydda dem i huvudsak på samma sätt som LCI har beskrivit i denna Sekretesspolicy och i enlighet med gällande lag. 
 • I samband med en affärstransaktion.  LCI kan lämna ut dina Personuppgifter om LCI är involverade i en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, konkurs eller annat ägarbyte eller kontroll (helt eller delvis). LCI kräver att utlämnade Personuppgifter fortfarande omfattas av de löften som avgivits i den då gällande Sekretesspolicyn såvida du inte och tills dess godkänner de nya sekretessvillkoren.
 • För att skydda lagliga rättigheter.  Tillämpliga lagar kan kräva att LCI lämnar ut dina Personuppgifter om: (i) Det rimligen är nödvändigt för att uppfylla juridiska processer (som en domstolsorder, stämning eller husrannsakningsorder) eller andra rättsliga krav, (ii) utlämnande skulle lindra LCI:s ansvar i en aktuell eller hotande rättegång, (iii) det är nödvändig för att skydda LCI:s eller dess användares, kunders, affärspartners eller andra intressenters rättigheter eller (iv) nödvändigt för att förhindra eller detektera brott (i varje fall i enlighet med gällande lag).

LCI kan aggregera uppgifter som har samlats in genom Tjänsterna och ta bort identifierare så att uppgifterna inte längre identifierar eller kan användas för att identifiera en enskild person (”Anonymiserad Information”).  LCI lämnar ut Anonymiserad Information till tredje parter och begränsar inte tredje parter från att använda Anonymiserade uppgifter då dessa inte längre utgör en Personuppgifter. LCI delar eller säljer aldrig dina Personuppgifter till en orelaterad tredje part, detta omfattar, men är inte begränsat till information som samlas in från donatorer online och offline.

7. SEKRETESS FÖR BARN

Tjänsterna riktar sig inte till och är inte avsedda för barn under 13 år (”Minderåriga”).  Enligt krav i gällande lag, om det kommer till vår kännedom att vi har mottagit uppgifter direkt från en minderårig utan hans/hennes föräldrars bekräftade medgivande, använder vi uppgifterna endast för att direkt svara denna minderårige (eller hans/hennes föräldrar eller vårdnadshavare) att han/hon inte kan använda Tjänsterna och att vi därför raderar uppgifterna ifråga.

Barn under 16 år: För att barn under 16 år ska kunna använda Tjänsterna måste medgivande lämnas av de som innehar vårdnadsansvaret för barnet ifråga. Vi vidtar rimliga åtgärder för att i sådana fall bekräfta att medgivande har lämnats av de som har vårdnadsansvaret för barnet ifråga.

Lagen ”Shine Light” i Kalifornien:  Civil Code Section 1798.83 i Kalifornien tillåter användare bosatta i Kalifornien att en gång om året, utan kostnad från vår sida inhämta en förteckning över tredje parter till vilka vi har lämnat ut personuppgifter (om sådana finns) för direktmarknadsföringsändamål under föregående kalenderår.  Om du är bosatt i Kalifornien och önskar göra en sådan förfrågan, kan du skicka ett e-postmeddelande med ”California Privacy Rights” på ämnesraden till privacy@lionsclubs.org eller skriv till oss på: Lions Clubs International, Inc., Attention: Legal, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842.

Minderåriga i Kalifornien:  Då Tjänsten inte är avsedd för någon under 18 år: om du är bosatt i Kalifornien och under 18 år och inte kan ta bort offentligt tillgängligt innehåll som du har skickat in till oss, kan du begära borttagning genom att kontakta oss på: privacy@lionsclubs.org. Då du begär borttagning måste du vara specifik när det gäller vilka uppgifter du vill ta bort och ge oss specifik information, t.ex. URL för varje sida som uppgifterna angavs på så att vi kan hitta dem.  Vi behöver inte ta bort något innehåll eller uppgifter: (1) som federal eller delstatslag kräver att vi eller tredje part behåller, (2) som inte har anslagits av dig, (3) som är anonymiserad så att du inte kan identifieras, (4) för vilka du inte följt våra instruktioner för borttagning eller begäran om borttagning, eller (5) för vilka du har tagit emot ersättning eller annan motprestation för att lämna.  Borttagning av ditt innehåll eller dina uppgifter från Tjänsten säkerställer inte komplett eller fullständig borttagning av innehållet eller uppgifterna från våra system eller från våra tjänsteleverantörers system. Vi är inte skyldiga att ta bort innehåll eller uppgifter som lagts upp av dig. Våra skyldigheter enligt Kalifornisk lag är begränsade till att vi anonymiserar innehåll eller uppgifter och gör den osynlig för andra användare och allmänheten.

8. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

LCI vidtar försiktighetsåtgärder avsedda att hjälpa till att skydda informationen som vi behandlar men inget system eller elektroniska transfereringar av data är helt säkra.  Alla transfereringar av Personuppgifter sker på din egen risk och vi förväntar oss att du använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter.

Du har ansvar för att upprätthålla säkerheten i dina kontouppgifter för Tjänsterna.  LCI kommer att behandla åtkomst till Tjänsterna med hjälp av dina kontouppgifter, godkända av dig.  Obehörig åtkomst till lösenordskyddade eller säkra områden är förbjuden och kan leda till straffrättsligt åtal.  Vi kan upphäva din användning av alla eller delar av Tjänsterna utan förvarning eller om vi misstänker eller upptäcker brott mot säkerheten.  Om du tror att uppgifter som du lämnat till oss inte längre är säkra, meddela oss då omedelbart och använd nedanstående kontaktuppgifter.

Om vi blir medvetna om ett brott, som påverkar säkerheten i dina Personuppgifter, kommer vi att meddela dig i enlighet med gällande lagstiftning. I den omfattning som tillåts enligt gällande lag, kommer LCI att tillhandahålla sådant meddelande, som LCI måste tillhandahålla, till den e-post-adress som återfinns i ditt konto. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att bli meddelad elektroniskt. 

9. KVARHÅLLANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

LCI kvarhåller Personuppgift i identifierbar form bara så längs som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet för vilket Personuppgiften inhämtades av LCI eller om längre tid (i) för att uppfylla förordningar (ii) för att upptäcka och förebygga bedrägeri (iii) lösa tvister, (iv) fullfölja avtal (v) vidta åtgärder som vi bedömer nödvändiga för att skydda Tjänstens integritet eller våra användares, och (vi) liknande väsentliga juridiska ändamål.

Om du har ett webbkonto hos oss, kan du när som helst avsluta detta genom att kontakta mylionsupport@lionsclubs.org.  När du har avslutat ditt konto kommer du inte längre att ha åtkomst till Tjänsterna eller åtkomst till några Personuppgifter.  Du kan öppna ett nytt konto när som helst eller på nytt aktivera det föregående kontot med hjälp av följande instruktioner som vi ger dig när du avslutar ditt konto.  Om du avslutar ditt konto kommer vi att behålla viss information i samband med ditt konto av analytiska skäl och för registerhållning, i enlighet med vad lagen tillåter. Dessutom, om viss information redan har lämnats till tredje parter enligt beskrivning i Sekretesspolicyn, kommer kvarhållning av sådan information att vara föremål för dessa tredje parters sekretesspolicyer. 

10. DINA VAL NÄR DET GÄLLER DINA PERSONUPPGIFTER

 • Dina sekretesspreferenser.  När du registrerar dig för Tjänsterna, godkänner du att ta emot e-post-meddelanden från oss. Du kan ändra på detta godkännande senare genom att göra det i dina kontoinställningar.  Du kan också välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på begäran om avbeställning. (Det kan ta upp emot 10 dagar för oss att behandla din begäran om att avstå) Du kan inte avstå från att få transaktionsmeddelanden, t.ex. tjänstemeddelanden, administrativa meddelanden och enkäter.   

  LCI kan också skicka leveransmeddelanden till din Enhet. Du kan inaktivera vissa av dessa meddelanden genom operativsystemet på din Enhet. Detta gör du i systeminställningarna eller genom att inaktivera relevant Tjänst.

  Ändra information på ditt konto eller på annat sätt avbeställa kampanj e-post-meddelanden kommer bara att påverka kommande aktiviteter eller kommunikationer från LCI.  Om LCI redan lämnat din information till en tredje part (som tex. en tjänsteleverantör) innan du har ändrat dina kontoinställningar eller uppdaterat din information kan du behöva ändra dina preferenser direkt med denna tredje part.
   
 • Din rättighet att granska dina Personuppgifter: Om du skulle vilja granska dina Personuppgifter som LCI hanterar, ber vi dig att skriftligen ta kontakt med oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Om du är en registrerad användare, kan du granska dina Personuppgifter, som du lämnat till LCI, genom att logga in på ditt konto.  Om du inte är en registrerad användare kan LCI vidta rimliga steg för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till Personuppgifter. Förfrågningar för att granska personuppgifter kan skickas till LCI via e-post privacy@lionsclubs.org.  
   
 • Din rätt att korrigera eller radera dina Personuppgifter: Det lättaste sättet att korrigera eller radera Personuppgifter som du har lämnat till Tjänsterna är att logga in på ditt konto och göra nödvändiga ändringar i din användarprofil.  Om du har ytterligare frågor beträffande korrigering eller raderande av dina Personuppgifter, ber vi dig ta kontakt med privacy@lionsclubs.org

LCI granskar din begäran men kommer kanske inte att kunna medge åtkomst till eller ändring eller radering av vissa delar av dina Personuppgifter.  Vi kommer att besvara din begäran inom den tid som tillämpliga dataskyddslagar tillåter och kommer att vidta alla ansträngningar för att svara så korrekt och fullständigt som möjligt.  Om LCI inte kan bevilja åtkomst till eller korrigering/radering av dina Personuppgifter kommer LCI att meddela dig inom 30 dagar.

11. VIDARE ÖVERFÖRING OCH MEDGIVANDE AV BEHANDLING I ANNAT LAND

LCI har behandlingspraxis av Personuppgifter som är utformade för att säkerställa att informationen är skyddad på lämpligt sätt.  LCI:s primära datacentra är belägna i Förenta Staterna men LCI kan transferera Personuppgifter eller annan information till våra kontor eller dotterverksamheter (enkla, sub- eller multipla distrikt) utanför Förenta Staterna. LCI kan också anlita tjänsteleverantörer för att utföra funktioner för vår räkning. Om LCI lämnar ut Personuppgifter till tredje part utanför Förenta Staterna, kommer vi att försäkra oss om att alla Personuppgifter, som vi tillhandahåller, skyddas i enlighet med denna Sekretesspolicy och kraven i tillämpliga sekretesslagar.

Om du är en besökare från EU eller andra regioner med lagar som styr insamling och användning av data ber vi dig notera att du godkänner till transfer av dina Personuppgifter genom LCI från din region till länder i vilka sekretesslagarna kanske inte ger samma skyddsnivå. Genom att tillhandahålla dina Personuppgifter godkänner du all transferering och behandling i enlighet med denna Policy.

12. KLAGOMÅL PÅ LCI:s BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om du har några klagomål på hur LCI behandlar dina Personuppgifter ber vi dig ta kontakt med LCI på privacy@lionsclubs.org med en detaljerad beskrivning av klagomål. LCI besvarar klagomål så snart som det är praktiskt möjligt och i alla händelser inom den lagstadgade tiden.

13. ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN

Om vi gör ändringar i denna Sekretesspolicy kommer vi att anslå den uppdaterade Sekretesspolicyn, och datum från vilket den gäller, på denna sajt.  Om LCI gör några viktiga ändringar, som minskar sekretessrättigheterna, kommer LCI att meddela dig i förväg genom ett e-post-meddelande och/eller genom att anslå ett meddelande i Tjänsterna. 

14.  GÄLLANDE LAG

Dessa villkor regleras av lagarna i delstaten Illinois, utan hänvisning till deras motstridighet mot lagbestämmelserna och eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med denna Sekretesspolicy eller din användning av Tjänsterna styrs exklusivt av federala eller delstatliga domstolar i DuPage County, Illinois, förutom för åtgärder för att verkställa någon order eller dom som sådana domstolar har fattat.   Hänvisning till Tjänstevillkoren för mer information. Denna Sekretesspolicy tillför inte rättigheter som kan verkställas av tredje parter eller som kräver utlämning av några Personuppgifter om någon specifik användare.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har några frågor, kommentarer, eller problem som berör vår hantering av dina Personuppgifter, ber vi dig ta kontakt med oss på:

Telefon: +1 630-571-5466, ext. 3847

E-post: privacy@lionsclubs.org 

Postadress: 

Lions Clubs International
Attention: Legal
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842

15. EG Sekretessmeddelande

För bosatta inom EU och EEG, (European Economic Area), vars information medvetet har insamlats in av LCI, gäller följande information för dig:

1 Inledning

Detta EU sekretessmeddelande (”EU Sekretessmeddelande”) ska läsas tillsammans med LCI:s Sekretessmeddelande och tillhandahåller ytterligare information som krävs i enlighet med EU:s Dataskyddslag avseende hur vi hanterar processen med personuppgifter som vi samlar in och vem som vi kan lämna ut dem till.

Om du är bosatt inom EU eller EEG och LCI medvetet samlar in dina personliga uppgifter (också benämnt "personuppgifter") gör vi detta i enlighet med tillämpliga lagar som reglerar dataskydd och sekretess. Detta omfattar, utan begränsning, EU: allmänna dataskyddsdirektiv (General Data Protection Regulation (2016/679), ”GDPR”) och lagarna i EU:s medlemsländer som implementerar eller reglerar insamling, behandling och sekretess för dina personuppgifter (gemensamt ”EU:s Dataskyddslag”).

Detta sekretessmeddelande ger också information om dina lagliga rättigheter enligt EU:s Dataskyddslag och hur du utövar dem.

När personuppgifter samlas in

När du registrerar dig för Tjänsterna,går med i en Lions klubb eller gör en donation, samlar vi in dina Personuppgifter inklusive ditt namn, e-post-adress, mobiltelefonnummer, födelsedatum och lösenord.  Om du är medlem i LCI samlar vi även in ditt medlemsnummer som enligt vissa lagar kan utgöra Personuppgifter.

På grund av vår organisations globala natur och dess struktur med klubbar, och många distrikt, kan LCI behålla och behandla dina personuppgifter, som är insamlade från klubbar, distrikt och partnerorganisationer runt om i världen inklusive inom EU/EEG.

Detta innebär också att om du är medlem eller enskild kontakt i detta nätverk och bosatt inom EU/EEG kan dina personuppgifter transfereras från EU/EEG till LCI:s huvudkontor i Förenta Staterna.

Förenta Staternas sekretesslagar anses för närvarande inte hålla samma nivå för skydd av personuppgifter som de som är utformade enligt i EU:s Dataskyddslag. För att skydda personuppgifter som tas emot från EU/EEG tillåter vi emellertid enbart sådan överföring av personuppgifter till Förenta Staterna eller andra tredje länder enligt ett godkänt avtal eller annan tillämplig mekanism som är juridiskt godkänd enligt EU:s Dataskyddslag.

Detta säkerställer att de personuppgifter som LCI tar emot och behandlar (så länge det gäller personer som är bosatta inom EU/EEG) är säkert skyddade i enlighet med motsvarande juridiska sekretesstandard som du åtnjuter enligt EU:s Dataskyddslag.

Lagliga skäl för vår insamling och behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för ovanstående ändamål med utgångspunkt från en eller flera av följande lagliga grunder enligt EU:s Dataskyddslag:

(a) Där du har lämnat ditt specifika, informerade och entydiga medgivande till att LCI behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål:

(b) Där vi är överens om att tillhandahålla tjänster till dig som en medlem av en Lions Club, donator eller annat lagligt ändamål i avsikt att upprätta och utföra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig och/eller för att genomdriva våra rättigheter:

(c) Där vi behöver behandla och använda dina personuppgifter i anslutning till våra legitima intressen som ett globalt nätverk och för att kunna effektivt hantera och driva vår organisation på ett konsekvent sätt över alla territorier. Vi kommer alltid att försöka fullfölja dessa legitima intressen på ett sätt som inte otillbörligt kränker dina legala rättigheter och frihet och, särskilt, din rätt till sekretess: och/eller

(d) Där vi tvingas uppfylla legala skyldigheter eller för att vi ska kunna etablera, utöva och försvara legala krav.

Vänligen observera att några av de personuppgifter som vi får oavsiktligt och kan inkluderas i vad som är känt som "känsliga" eller "speciella" personuppgifter om dig, t.ex. uppgifter om ditt etniska ursprung eller politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser. Detta är inte den typ av uppgifter som LCI eller Chartered Lion Clubs rutinmässigt samlar in men om vi behandlar sådana känsliga eller speciella kategorier av personuppgifter kommer vi enbart att göra detta i specifika situationer om:

(a) du har försett oss detta med ditt uttryckliga medgivande för att vi ska använda den: eller,

(b) det finns en legal skyldighet för oss att behandla sådan personuppgift i enlighet med EU:s Dataskyddslag,

(c) det behövs för att skydda dina vitala intressen (eller någon annans) som t.ex. i en medicinskt nödsituation,

(d) du tydligt har valt att offentliggöra sådan information eller

(e) det behövs i anslutning till ett legalt anspråk som vi har eller kan bli föremål för.

Direktmarknadsföring

Om LCI tillhandahåller direktmarknasföringskommunikationer till enskilda personer inom EU/EEG beträffande tjänster och/eller evenemang som kan vara av intresse, kommer detta att ske i enlighet med EU:s Dataskyddslag och särskilt där vi tar kontakt med enskilda för direktmarknadsföringsändmål genom SMS, e-post, fax, sociala media och/eller andra elektroniska kommunikationskanaler, kommer detta att ske enbart med den enskildes uttryckliga medgivande eller i förhållande till liknande tjänster för tjänster som den enskilde har köpt (eller framfört direkt förfrågan om att köpa) tidigare från LCI.

Enskilda personer kan också när som helst motsätta sig eller när som helst ta tillbaka medgivande om att ta emot direktmarknadsföring från oss på privacy@lionsclubs.org eller genom att välja "unsubscribe" längst ner i ett e-post-meddelande rörande direktmarknadsföring. 

Utlämning av dina personuppgifter till tredje parter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till en viss tredje partsorganisation som behandlar personuppgifter enbart i överensstämmelse med våra instruktioner (benämnda datahandläggare) som exempelvis företag och/eller organisationer som stödjer vår verksamhet (exempelvis leverantörer av webbtjänster eller databashantering, IT-support, betalningshantering, eventorganisatörer, agenter som vi använder oss av för bedrägeribekämpning eller e-posthantering, tjänsteleverantörer) samt professionella enheter som advokater, försäkringsbolag, revisorer eller redovisningsbolag. Vi använder enbart dessa datahandläggare som kan garantera oss att adekvat skydd finns tillgängligt hos dem för att skydda de personuppgifter som de behandlar för vår räkning.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som själva avgör hur de behandlar dina personuppgifter och för vilket ändamål (kallas för "uppgiftskontrollanter"). Extern tredje parts kontrollanter identifierade ovan kan hantera dina personuppgifter i enlighet med sina egna valda rutiner och du bör kontrollera relevanta sekretesspolicyer som dessa företag eller organisationer har för att förstå hur de kan använda dina personuppgifter.

På annat sätt än vad som beskrivs ovan kommer vi att behandla dina personuppgifter som privata och inte rutinmässigt lämna ut dem till tredje parter utan din vetskap. Undantagen uppstår i samband med rättsliga förfaranden eller där vi är lagligt skyldiga att göra det och inte kan underrätta dig (t.ex. i brottsutredningar). Vi strävar alltid efter att säkerställa att dina personuppgifter enbart används av tredje part, som vi har att göra med, för lagliga ändamål och som följer principerna i EG:s Dataskyddslag.

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter

I enlighet med dina juridiska rättigheter enligt EU:s Dataskyddslag har du rätt till åtkomst till dina personuppgifter enligt vilka du kan begära information om de personuppgifter som vi har om dig, vad vi använder dem för och till vem vi kan lämna ut dem samt vissa annan information.

Vanligtvis har vi en månad på oss för att besvara en begäran om ämnesåtkomst. Vi förbehåller oss emellertid rätten att verifiera din identitet och vi kan, i händelse av en komplex begäran, kräva ytterligare två månader för att svara. Vi kan också debitera en kostnad för adiministrativ tid för hanteringen av uppenbart orimliga eller överdrivna förfrågningar. Vi kan också begära ytterligare information för att söka upp specifik information som du söker och vissa legala undantag enligt EU:s Dataskyddslag kan gälla när vi besvarar din begäran om ämnesåtkomst.

Enligt EU:s Dataskyddslag. Personer bosatta inom EU/EEG har också följande rättigheter, som kan verkställas genom att göra en skriftlig förfrågan:

(a) att vi korrigerar personuppgift som vi har om dig och som är inkorrekt eller ej komplett,

(b) att vi tar bort din personuppgift utan onödig dröjsmål om vi inte längre behöver den eller behandla den,

(c) att invända mot en automatiserad behandling (om tillämpligt) som vi utför  avseende dina personuppgifter, t.ex. om vi utför en automatisk kreditvärdighetsundersökning,

(d) att invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål,

(e) att invända mot och/eller begränsa användningen av dina personuppgifter för andra ändamål än de som angivits ovan om vi inte har tvingande legala orsaker eller

(f) att vi transfererar personuppgift till annan tredje part där personuppgift har samlats in med ditt medgivande eller används för att genomföra avtal med dig och som behandlas automatiskt.

Så att vi helt kan följa, vänligen notera att dessa förfrågningar också kan vidarebefordras till tredje parts datahandläggare som är involverade i behandlingen av dina personuppgifter för vår räkning.

Om du skulle vilja utöva några av dina rättigheter enligt ovan ber vi dig ta kontakt med oss på nedanstående adress.

Om du framför en förfrågan och inte är nöjd med vårt svar eller tycker att vi olagligt behandlar dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till Informationskommissionärens kontor i Storbritannien.

Hur länge kvarhåller vi dina personuppgifter

LCI behåller dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt under omständigheterna - t.ex. så länge som du är medlem i en klubb eller har en relation med vårt nätverk, för en rimlig tid för att kunna skicka marknadsföringserbjudanden har vi regelbunden kontakt med dig eller som kan behövas för att upprätthålla eller försvara anspråk enligt avtal eller som krävs enligt tillämplig lag.

LCI kvarhåller Personuppgift i identifierbar form bara så längs som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet för vilket Personuppgiften inhämtades av LCI eller om längre tid (i) för att uppfylla förordningar (ii) för att upptäcka och förebygga bedrägeri (iii) lösa tvister, (iv) fullfölja avtal (v) vidta åtgärder som vi bedömer nödvändiga för att skydda Tjänstens integritet eller våra användares, och (vi) liknande väsentliga juridiska ändamål. Detta kriterium tar hänsyn till rimliga förväntningar hos dem vars personuppgifter vi samlar in under dessa omständigheter i beaktande av olika lagstiftningskrav och riktlinjer som utfärdats av EU:s regulatoriska myndigheter.

I enlighet med ovanstående retentionspolicy kommer personuppgifter som vi inte längre behöver att avyttras och/eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras genom dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om LCI:s praxis när det gäller sekretesskydd eller du tror att vi inte har följt denna policy ber vi dig att ta kontakt med oss på privacy@lionsclubs.org.