Hem Privacy Policy

Lions Clubs Internationals policy om personlig information

Gäller från den: 31 mars 2018

Denna policy om personlig information gäller för information som Lions Clubs International, Inc. (”LCI,” ”vår” ”vi” eller ”oss”) samlar in på MyLion™ mobila applikation (”MyLion App”), mylci.lionsclubs.org och andra anslutna applikationer, webbsajter och tjänster till vilka denna Sekretesspolicy är kopplad (tillsammans benämnda ”Tjänster”).

DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS. VAR VÄNLIG OCH LÄS DENNA POLICY FÖR ATT LÄSA OM INFORMATIONEN SOM LCI SAMLAR INOM FRÅN DIG OCH HYR LCI ANVÄNDER INFORMATIONEN.

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA INSTÄMMER DU I INSAMLINGEN, ANVÄNDNING OCH TRANSFERERING AV DINA
PERSONUPPGIFTER ENLIGT BESKRIVNINGEN I DENNA POLICY. OM DU INTE SAMTYCKER MED DENNA DEL AV POLICYN OM PERSONLIG INFORMATION SKA DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

1. OMFATTNING

Denna policy beskriver informationen som LCI samlar in (direkt eller indirekt) genom tjänsterna, varför vi samlar in den, vad vi gör med informationen som vi samlar in och hur vi kan hantera dina personuppgifter (definieras nedan). Denna policy gäller inte gäller inte för någon applikation, webbsajt eller annan ansluten tjänst som inte visar eller länkar till denna policy.

Denna policy är infogad i och utgör en del av LCI:s användarvillkor [http://www.lionsclubs.org/SW/terms-of-use.php]. Om du inte redan har gjort det så ska du också läsa användarvillkoren.

2. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Personuppgift är information som direkt eller indirekt identifierar dig som ditt namn, din e-post-adress, födelsedatum och telefonnummer.

Annan information är information som, i sig själv inte identifierar dig som tex. webbläsartyp, operativsystem, webbsajter som du besöker och hur länge du tittar på dem.
LCI behandlar i allmänhet inte Annan Information som Personuppgift om inte detta krävs enligt tillämplig lag. Om LCI länkar samman olika typer av Annan Information eller länkar Annan Information till Personuppgift, behandlar LCI länkad information som Personuppgift när den direkt eller indirekt identifierar dig eller annan person.

3. HUR VI SAMLAR IN INFORMATION

Du kan välja att inte förse LCI med dina Personuppgifter. Om du väljer att inte lämna in dina Personuppgifter kanske du inte kommer att kunna åtnjuta Tjänsterna i full omfattning.

LCI samlar in information:

När du registrerar dig för Tjänsterna: När du registrerar dig för Tjänsterna samlar vi in dina Personuppgifter inklusive ditt namn, e-post-adress, mobiltelefonnummer, födelsedatum och lösenord. Om du är medlem i LCI samlar vi även in ditt medlems ID som enligt vissa lagar kan vara Personuppgift.

När du använder Tjänsterna: Samlar vi in information om Tjänsterna som du använder och hur du använder dem. Vi ber dig också om information av vilket en del är Personuppgift så att vi kan hålla dig informerad om LCI, förse dig med information om kommande events inom ditt område eller informerar dig om tillfällen då du kan stödja LCI:s mission.

Vi tillhandahåller platser i Tjänsterna där registrerade användare kan anslå information (som tex. Anslutningar, Aktiviteter och Banderoller) skicka in recensioner, kommunicera med andra användare eller ladda upp innehåll (som tex. fotografier) (sammantaget benämnt dina ”Insändare”). Om du väljer att lämna in en Insändare, kan dina Insändare visas på andra webbsajter eller när en sökning görs på ämnet för din Insändare. När du frivilligt lämnar ut Personuppgifter i dina Insändare, kan andra samla in och använda dem. Exempelvis om du anslår din e-post-adress kan du få ta emot oönskade e-post-meddelanden. Vi uppmuntrar dig att iaktta försiktighet därför att vi inte kan kontrollera hur andra användare kan använda informationen i dina Insändare. Läs Användarvillkoren [http://www.lionsclubs.org/SW/terms-of-use.php] efter ytterligare villkor som är tillämpliga på dina Insändare.

Från din enhet: Vi samlar in information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon (”Enhet”), som tex. modell, version på operativsystem, information om mobilt nätverk, telefonnummer, tjänsteleverantör Internet och liknande identifierare. LCI kan associera information om din enhet med ditt LCI konto. Vi kan samla in och förvara information (inklusive din Personuppgift) på din enhet genom webbläsare och data cacher i webbapplikationen.

Vi samlar också in information om din geografiska plats (”Platsuppgift”) från din trådlösa operatör via en bärbar enhet eller annan enhet som du är ansluten till (tex. trådlöst) våra Tjänster med och/eller direkt från din Enhet som använder våra Tjänster.

Om du har åtkomst till Tjänsterna genom vår MyLion App, kommer LCI:s sätt att samla in platsuppgift att vara annorlunda beroende på operativsystemet i din Enhet. Vi samlar inte in Platsuppgift om du inte har ”tillåtit” insamling i inställningarna i operativsystemet i din Enhet. Om du avböjt tillstånd för insamling av Platsuppgift i din app kommer vi inte att samla in din Platsuppgift om du inte anger den manuellt.

LCI kan samla in informationen från sensorer som förser LCI med information från intilliggande enheter inklusive Bluetooth adress, Wi-Fi åtkomstpunkt och information som gjorts tillgänglig av dig eller andra som anger din nuvarande eller tidigare plats.

Genom Datainsamlingsteknik-: Vi använder cookies och liknande teknik (”Datainsamlingsteknik”) för att automatiskt samla in information (inklusive Annan Information) om dig när du använder Tjänsterna. Vi ber dig lära dig mer om hur LCI använder Datainsamlingsteknik.

Genom serverloggar: En serverlogg är en förteckning över aktiviteter som en server utför. LCI:s servrar samlar automatiskt in och förvarar i server loggar sökningar, hårddiskinställning, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågning och referens URL och vissa cookies som identifierar din webbläsare eller LCI konto. Viss del av denna information samlas in genom Datainsamlingsteknik.

4. DATAINSAMLINGSTEKNIK

Datainsamlingsteknik samlar in alla sorter av information som tex. hur länge du använder Tjänsterna på en server, innehållet som du granskar, dina sökfrågor, fel och prestandarapporter tillsammans med Enhetsidentifierare eller IP adress, webbläsartyp, tidszon och språkinställningar och operativsystem.

Datainsamlingstekniken som används genom Tjänsterna inkluderar cookies.

Cookies: Cookies är små textfiler som skickas till eller som ges åtkomst av din webbläsare eller hårddisken i din dator. En cookie innehåller vanligtvis namnet på en domän (internetplats) från vilken cookien kommer, livslängden hos en cookie (tex. när den upphör) och slumpmässigt genererat unikt nummer eller liknande identifierare. En cookie kan också innehålla information om din Enhet som tex. användarinställningar, webbläsarhistorik och aktiviteter som utförts under tiden Tjänsterna använts.
Tjänsterna använder följande cookies:

 • Strikt nödvändiga cookies, som krävs för driften av Tjänsterna. Utan dessa cookies skulle du tex. inte kunna registrera eller logga in på Tjänsterna som LCI tillhandahåller.
 • Analytiska/prestanda cookies som gör att LCI kan känna igen och räkna antalet besökare, lära sig hur besökarna navigerar Tjänsterna och förbättra Tjänsterna.
 • Funktionella cookies som LCI använder för att känna igen dig när du återvänder till Tjänsterna.

För att du ska kunna lära dig mer om cookies besök www.allaboutcookies.org.

LCI använder också analytiska tjänster som exempelvis Google Analytics för att samla in information. Vanligtvis identifierar inte analytiska tjänster enskilda användare. Många analytiska tjänster tillåter dig att välja bort uppgiftsinsamling. Du kan tex. lära mer om Google Analytics praxis och hur man väljer bort genom att besöka www.google.com/settings/ads eller genom att ladda ner Google Analytics webbläsar ”add-ons" och hur man väljer bort https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hur LCI använder Datainsamlingstekniken: Viss Datainsamlingsteknik används av LCI när du besöker Tjänsterna. Annan Datainsamlingsteknik används av tredje parter med vilka LCI samarbetar för att tillhandahålla Tjänsterna.

Datainsamlingstekniken hjälper oss att förbättra din upplevelse av Tjänsterna genom att sammanställa statistik om användningen av Tjänsterna och för att hjälpa oss att analysera teknisk och navigeringsinformation om Tjänsterna.

Vi kan också använda Datainsamlingsteknik för att samla in information från Enheten som du använder för att få åtkomst till Tjänsterna som exempelvis typen av ditt operativsystem, domän och andra systeminställningar tillsammans med systemspråket som du använder och landet och tidszonen som din Enhet är placerad i.

Din kontroll av Cookies: Vissa webbläsare (inklusive vissa mobila webbläsare) och Enhetens operativsystem lämnar ifrån sig inställningar som gör det möjligt för dig att kontrollera eller avvisa cookies eller för att varna dig när en cookie håller på att placera sig på din Enhet. Även om du inte måste acceptera cookies eller Enhetsidentifierare så kanske du inte får åtkomst till alla tillgängliga funktioner tillgängliga via Tjänsterna om du blockerar eller avvisare dem. Denna Sekretesspolicy täcker enbart in användningen av cookies av LCI och täcker inte in användningen av cookies av en tredje part.

Spåra inte: Vissa webbläsare (inklusive Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har en inbyggd funktion "Do not track" (”DNT”) ("Spåra inte") eller liknande som signalerar till webbläsare att en användare inte vill har hans/hennes aktiviteter eller beteende online spårade. Om en webbsajt, som reagerar på en specifik DNT signal, tar emot en DNT signal, kan webbläsaren blockera den webbsajten från att samla in viss information om den webbläsarens användare. Inte alla webbläsare erbjuder detta DNT alternativ och DNT signalerna är ännu inte uniforma. Av denna anledning reagerar många webbläsaroperatörer, inklusive LCI, inte på DNT signaler.

5. HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

I denna Sekretesspolicy betyder ”behandla” Personuppgift att utföra en behandling av Personuppgift avses, oavsett om detta sker automatiskt eller inte, insamling, registrering, organisering, förvaring, anpassning, användning, utlämning, kombinering, radering eller förstöring.

LCI behandlar Personuppgift:

 • Att inrätta och underhålla din registrering och konto i Tjänsterna;
 • Att kommunicera med dig;
 • Att förse dig med relevant innehåll;
 • Att tillhandahålla funktioner genom Tjänsterna som tex. sociala nätverksalternativ;
 • Att förhindra och undersöka bedrägerier och annat missbruk av Tjänsterna;
 • Att skydda våra rättigheter och egendomar;
 • Att bedriva, hantera och förbättra Tjänsterna; och
 • Att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i Tjänsterna.

LCI behandlar Annan Information:

 • Att administrera och förbättra Tjänsterna och din upplevelse av dem;
 • Att statistiskt övervaka och sammanställa bred aggregerad demografisk information;
 • Att statistiskt övervaka hur många personer som använder Tjänsterna eller öppnar våra e-post-meddelanden;
 • Att utveckla, förbättra och skydda Tjänsterna;
 • Att utföra publik forskning;
 • Att granska och analysera Tjänsterna; och
 • Att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i Tjänsterna.

6. HUR VI DELAR INFORMATION

Vi kan dela dina Personuppgifter som vi samlat in via Tjänsterna enligt följande:

 • LCI:s Tjänsteleverantörer: LCI delar information med LCI:s tredje parts tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning som tex. event-registrering, webbhotell eller datalagring. Dessa tredje parten kan använda din kontaktinformation för kommunikations och marknadsföringsändamål, som stödjer vår mission och våra aktiviteter. Dessa tredje parter är skyldiga att använda dina Personuppgifter enbart för det ändamål, som de har tillhandahållits, och måste acceptera att skydda dem i grunden på samma sätt vi LCI har beskrivit i denna Sekretesspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • I anslutning till en affärstransaktion. LCI kan dela dina Personuppgifter om LCI är involverade i en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, konkurs eller annat ägarbyte eller kontroll (helt eller delvis). LCI kräver att de delade Personuppgifterna fortfarande omfattas av de löften som avgivits i den då gällande Sekretesspolicyn såvida du inte och tills dess godkänner de nya sekretessvillkoren.
 • För att skydda juridiska rättigheter. Tillämpliga lagar kan kräva att LCI lämnar ut dina Personuppgifter om: (i) Rimligen nödvändigt för att uppfylla juridiska processer (som en domstolsorder, stämning eller husrannsakningsorder) eller andra juridiska krav; (ii) utlämning skulle lindra LCI:s ansvar i en aktuell eller hotande rättegång; (iii) nödvändig för att skydda LCI:s juridiska rättigheter eller användares, kunders, affärspartners eller andra intresserade parters; eller (iv) nödvändigt för att förhindra eller detektera brott (i varje fall i enlighet med gällande lag). För personer bosatta inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer LCI enbart att lämna ut Personuppgifter då detta är tillåtet enligt gällande lagar inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EU medlemsstaters nationella dataskyddslagar och förordningar.

LCI kan aggregera information som samlats in genom Tjänsterna och ta bort identifierare så att informationen inte längre identifierar eller kan användas för att identifiera en enskild person ("Anonymiserad Information"). LCI delar Anonymiserad Information med tredje parter och begränsar inte tredje parter från att använda den Anonymiserade Informationen då denna inte längre utgör en Personuppgift.

6. POLICY FÖR PERSONLIG INFORMATION OM BARN

Tjänsterna riktar sig inte mot eller är avsedda att användas av barn i en ålder under 13 år (”Minderåriga”). I överensstämmelse med kraven i gällande lag om det kommer till vår kännedom att vi har mottagit någon information direkt från en minderårig utan att hans/hennes föräldrars verifierade samtycke, använder vi denna information enbart för att direkt svara denna minderårige (eller hans/hennes föräldrar eller vårdnadshavare) att han/hon inte kan använda Tjänsterna och att vi följaktligen raderar informationen ifråga.
Barn under en ålder på 16 år: För att barn under en ålder på 16 år ska kunna använda Tjänsterna måste medgivande lämnas av de som innehar föräldraansvaret för barnet ifråga. Vi ska vidta rimliga ansträngningar för att i sådana fall vi ska verifiera att medgivande lämnats av de som innehar föräldraansvaret för barnet ifråga.

Shine Light lagen i Kalifornien: Civil Code Section 1798.83 i Kalifornien tillåter användare, som är bosatta i Kalifornien, att en gång om året, utan kostnad, från oss inhämta en förteckning över tredje parter till vilka vi har lämnat ut personuppgifter (om sådana finns) för direktmarknadsföringsändamål under föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och önskar göra en sådan förfrågan, skicka då e-postmeddelandet med ”California Privacy Rights” på ämnesraden till privacy@lionsclubs.org eller skriv till oss på: Lions Clubs International, Inc., Attention: Legal, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842.

Minderåriga i Kalifornien: Då Tjänsten inte är avsedd för någon under 18 års ålder, om du är bosatt i Kalifornien och är under 18 års ålder och du inte kan ta bort offentligt tillgängligt innehåll, som du har skickat in till oss, kan du begära borttagning genom att kontakta oss på: privacy@lionsclubs.org. Då du begär borttagning måste du vara specifik när det gäller informationen, som du vill ta bort, och ge oss specifik information som tex. URL för varje sida som informationen angavs på så att vi kan hitta den. Vi behöver inte ta bort något innehåll eller information som: (1) federal eller statlig lag kräver att vi eller tredje part behåller; (2) inte har anslagits av dig; (3) är anonymiserad så att du inte kan identifieras; (4) du inte följt våra instruktioner för borttagning eller begäran om borttagning; eller (5) du har tagit emot kompensation eller annan ersättning för att tillhandahålla. Borttagning av ditt innehåll eller information från Tjänsten säkerställer inte komplett eller omfattande borttagning av innehållet eller informationen från vårt system eller från våra tjänsteleverantörers system. Vi är inte skyldiga att ta bort innehållet eller informationen som lagts upp av dig; våra skyldigheter enligt lagen i Kalifornien nöjer sig med att vi anonymiserar innehållet eller informationen och gör den osynlig för andra användare och allmänheten.

7. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

LCI vidtar försiktighetsåtgärder avsedda att hjälpa till att skydda informationen som vi behandlar men inget system eller elektroniska transfereringar av data är helt säkra. Alla transfereringar av Personuppgifter sker på din egen risk och vi förväntar oss att du använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter.

Du har ansvar för att upprätthålla säkerheten i dina kontouppgifter för Tjänsterna. LCI kommer att behandla åtkomst till Tjänsterna med hjälp av dina kontouppgifter, godkända av dig. Obehörig åtkomst till lösenordskyddade eller säkra områden är förbjuden och kan leda till straffrättsligt åtal. Vi kan upphäva din användning av alla eller delar av Tjänsterna utan förvarning eller om vi misstänker eller upptäcker brott mot säkerheten. Om du tror att informationen som du lämnat till oss inte längre är säker, meddela oss då omedelbart och använd nedanstående kontaktinformation.

Om vi blir medvetna om ett brott, som påverkar säkerheten i dina Personuppgifter, kommer vi att meddela dig i enlighet med gällande lagstiftning. I den omfattning som tillåts enligt gällande lag, kommer LCI att tillhandahålla sådant meddelande, som LCI måste tillhandahålla, till den e-post-adress som återfinns i ditt konto. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att bli meddelad elektroniskt.

8. KVARHÅLLANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

LCI kvarhåller Personuppgift i identifierbar form bara så längs som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet för vilket Personuppgiften inhämtades av LCI eller om längre tid (i) för att uppfylla förordningar (ii) för att upptäcka och förebygga bedrägeri (iii) lösa tvister, (iv) fullfölja avtal (v) vidta åtgärder som vi bedömer nödvändiga för att skydda Tjänstens integritet eller våra användares, och (vi) liknande väsentliga juridiska ändamål.

Om du har ett online konto med oss, kan du när som helst avsluta detta genom att kontakta mylionsupport@lionsclubs.org. När du har avslutat ditt konto kommer du inte längre att ha åtkomst till Tjänsterna eller åtkomst till några Personuppgifter. Du kan öppna ett nytt konto när som helst eller på nytt aktivera det föregående kontot med hjälp av följande instruktioner som vi ger dig när du avslutar ditt konto. Om du avslutar ditt konto kommer vi att behålla viss information i samband med ditt konto av analytiska skäl och för registerhållning, i enlighet med vad lagen tillåter. Dessutom, om viss information redan har lämnats till tredje parter enligt beskrivning i Sekretesspolicyn, kommer kvarhållning av sådan information att vara föremål för dessa tredje parters sekretesspolicyer.

9. DINA VAL NÄR DET GÄLLER DINA PERSONUPPGIFTER

 • Dina sekretesspreferenser. När du registrerar dig för Tjänsterna, godkänner du att ta emot e-post-meddelanden från oss. Du kan ändra på detta godkännande senare genom att göra det i dina kontoinställningar. Du kan också välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på begäran om avbeställning. (Det kan ta upp emot 10 dagar för oss att behandla din avbeställningsbegäran) Du kan inte avbeställa transaktionsmeddelanden som tex. tjänstemeddelanden och administrativa meddelanden och enkäter.

  LCI kan också skicka leveransmeddelanden till din Enhet. Du kan inaktivera vissa av dessa meddelanden genom operativsystemet på din Enhet. Detta gör du i systeminställningarna eller genom att inaktivera relevant Tjänst.

  Ändra information på ditt konto eller på annat sätt avbeställa kampanj e-post-meddelanden kommer bara att påverka kommande aktiviteter eller kommunikationer från LCI. Om LCI redan lämnat din information till en tredje part (som tex. en tjänsteleverantör) innan du har ändrat dina kontoinställningar eller uppdaterat din information kan du behöva ändra dina preferenser direkt med denna tredje part.
 • Din rättighet att Granska dina Personuppgifter: Om du skulle vilja granska dina Personuppgifter, som LCI hanterar för dig, ber vi dig att skriftlig ta kontakt med oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Om du är en registrerad användare, kan du granska dina Personuppgifter, som du lämnat till LCI, genom att logga in på ditt konto. Om du inte är en registrerad användare kan LCI vidta rimliga steg för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till Personuppgifter. Förfrågningar för att granska personuppgifter kan skickas till LCI via e-postprivacy@lionsclubs.org.
 • Din rätt att korrigera eller radera dina Personuppgifter: Det lättaste sättet att korrigera eller radera Personuppgifter som du har lämnat till Tjänsterna är att logga in på ditt konto och göra nödvändiga ändringar i din användarprofil. Om du har ytterligare frågor beträffande korrigering eller radering av dina Personuppgifter, ber vi dig ta kontakt med privacy@lionsclubs.org.

LCI granskar din begäran men kommer kanske inte att kunna medge åtkomst till eller ändring eller radering av vissa delar av dina Personuppgifter. Vi kommer att besvara din begäran inom den tid som tillämpliga dataskyddslagar tillåter och kommer att vidta alla ansträngningar för att svara så korrekt och fullständigt som möjligt. Om LCI inte kan bevilja åtkomst till eller korrigering/radering av dina Personuppgifter kommer LCI att meddela dig inom 30 dagar.

10. VIDARE-TRANSFER OCH MEDGIVANDE FÖR INTERNATIONELL BEHANDLING

LCI har behandlingspraxis av Personuppgifter som är utformade för att säkerställa att informationen är skyddad på lämpligt sätt. LCI:s primära datacentra är belägna i Förenta Staterna men LCI kan transferera Personuppgifter eller annan information till våra kontor eller dotterverksamheter (enkla, sub- eller multipla distrikt) utanför Förenta Staterna. LCI kan också anlita tjänsteleverantörer för att utföra funktioner för vår räkning. Om LCI lämnar ut Personuppgifter till tredje part utanför Förenta Staterna, kommer vi att försäkra oss om att alla Personuppgifter, som vi tillhandahåller, skyddas i enlighet med denna Sekretesspolicy och kraven i tillämpliga sekretesslagar.

Om du är en besökare från EU eller andra regioner med lagar som styr insamling och användning av data ber vi dig notera att du godkänner till transfer av dina Personuppgifter genom LCI från din region till länder i vilka sekretesslagarna kanske inte ger samma skyddsnivå. Genom att tillhandahålla dina Personuppgifter godkänner du all transferering och behandling i enlighet med denna Policy.

11. KLAGOMÅL PÅ HUR LCI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Om du har några klagomål på hur LCI behandlar dina Personuppgifter ber vi dig ta kontakt med LCI på privacy@lionsclubs.org med en detaljerad beskrivning av klagomål. LCI besvarar klagomål så snart som det är praktiskt möjligt och i alla händelser inom den lagstadgade tiden.

12. ÄNDRINGAR I POLICY FÖR PERSONLIG INFORMATION

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att anslå den uppdaterade policyn, och datum från vilket den gäller, på denna sida. Om LCI gör några viktiga ändringar, som minskar rättigheterna till skydd av personlig information, kommer LCI att meddela dig i förväg genom ett e-post-meddelande och/eller genom att anslå ett meddelande i Tjänsterna.

13. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor regleras av lagarna i staten Illinois, utan hänvisning till dess konfliktlagstiftning och eventuella tvister som uppstår ur eller har samband med denna policy eller din användning av applikationen kommer att exklusivt omfattas av federala eller statliga domstolar i DuPage County, Illinois, förutom av åtgärder för att verkställa någon order eller dom som sådana domstolar har fattat. Hänvisning till Tjänstevillkoren [http://www.lionsclubs.org/SW/terms-of-use.php] för mer information. Denna policy tillför inte rättigheter som kan verkställas av tredje parter eller som kräver utlämning av några Personuppgifter om någon specifik användare.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har några frågor, kommentarer, eller problem som berör vår hantering av dina Personuppgifter, ber vi dig ta kontakt med oss på:

Telefon: (+1) 630-571-5466, ext. 3847

E-post: privacy@lionsclubs.org

Postadress:

Lions Clubs International
Attention: Legal
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842