Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Ansvar + personlig information

Ansvar och personlig information

Integritet är ett av våra kärnvärden. Det är därför finansiellt ansvar ligger bakom varje beslut vi fattar. Varje donation som görs till LCIF används i våra globala program och initiativ, vilka alla har som mål att stärka Lions medlemmar i sina insatser runtom i världen.

Mer än 50 år av positiv påverkan

Sedan 1968 har vi hjälpt Lions medlemmar att förbättra sina hjälpinsatser. USD 1,1 miljard har beviljats genom mer än 16 000 anslag. Här är siffrorna från dessa insatser.

  • 9,3 miljoner gråstarroperationer
  • Lions Quest används i mer än 105 länder
  • USD 140 miljoner i katastrofhjälp
  • Mer än 100 miljoner barn har vaccinerats mot mässling

Oavsett vilket sätt du donerar på är vi tacksamma för din vänlighet och ditt stöd. Varje donation är oerhört viktig för att uppfylla vår uppgift om global humanitär hjälp. Tack!

Förvaltar donationer ansvarsfullt

Insatser

 

Förra verksamhetsåret beviljade LCIF 1 360 anslag på totalt mer än USD 41 miljoner.

Årsrapport 2019-2020

Bevarar
SYN

 

USD 11 761 024 i synrelaterade anslag har stärkt Lions medlemmar att nå ut till avlägsna områden runtom i världen, för att leverera angelägen ögonvård. Lär dig mer om våra syninsatser.

Inspirerar
UNGDOMAR

 

USD 6 021 546 i ungdomsrelaterade anslag ger ungdomar färdigheter de behöver, för att kunna säga nej till droger och alkohol, uppvisa positiva beteenden och sluta med mobbning. Lär dig mer om våra ungdomsinsatser.

Bekämpar
DIABETES

 

USD 2 679 731 i diabetesanslag har stärkt Lions medlemmar att öka information, utbildning och behandling av diabetes i områden av världen där sjukdomen är missförstådd och vanligt förekommande. Lär dig mer om våra diabetesinsatser.

Levererar
KATASTROFHJÄLP

 

USD 8 253 110 i anslag till katastrofhjälp har stärkt Lions medlemmar att tillhandahålla både kortsiktig och långsiktig hjälp efter översvämningar, jordbävningar och andra katastrofer. Lär dig mer om våra katastrofhjälpinsatser.

Stödjer
HUMANITÄRA INSATSER

 

USD 12 370 645 i anslag till humanitära insatser* har stärkt Lions medlemmar att förbättra lokala samhällen, genom att leverera specialiserad vård där den behövs allra mest. Lär dig mer om våra humanitära insatser.*Humanitära insatser omfattar barncancer, hungersnöd och miljön.

LCIF är noga med hur dina personuppgifter hanteras. Du kan se hur vi samlar in information och behandlar personuppgifter i vår policy om personlig information. LCIF Donor Services använder viss information om donatorer i syfte att distribuera erkänsla och utmärkelser samt för statistisk dokumentation om donationer och erkänsla. För mer information om hur specifika applikationer använder viss information från medlemmar, donatorer och partner och frivilliga läser du våra upplysningar.

Charity Navigator anser att vi är ”Exceptionella”