Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Ansvar + personlig information

Ansvar och personlig information

Integritet är ett av våra kärnvärden. Det är därför finansiellt ansvar ligger bakom varje beslut vi fattar. Varje donation som görs till LCIF används i våra globala program och initiativ, vilka alla har som mål att stärka Lions medlemmar i sina insatser runtom i världen.

Mer än 50 år av positiv påverkan

Sedan 1968 har vi hjälpt Lions medlemmar att förbättra sina hjälpinsatser. USD 1,1 miljard har beviljats genom mer än 15 000 anslag. Här är siffrorna från dessa insatser.

  • 9,1 miljoner gråstarroperationer
  • Lions Quest används i mer än 105 länder
  • USD 134 miljoner i katastrofhjälp
  • Mer än 100 miljoner barn har vaccinerats mot mässling

Insatser

 

Förra verksamhetsåret beviljade LCIF 798 anslag på totalt mer än USD 40 miljoner.

Årsrapport 2018-2019

Bevarar
SYN

 

USD 14 252 317 i synrelaterade anslag har stärkt Lions medlemmar att nå ut till avlägsna områden runtom i världen, för att leverera angelägen ögonvård. Lär dig mer om våra syninsatser.

Inspirerar
UNGDOMAR

 

USD 3 955 265 i ungdomsrelaterade anslag ger ungdomar färdigheter de behöver, för att kunna säga nej till droger och alkohol, uppvisa positiva beteenden och sluta med mobbning. Lär dig mer om våra ungdomsinsatser.

Bekämpar
DIABETES

 

USD 2 293 573 i diabetesanslag har stärkt Lions medlemmar att öka information, utbildning och behandling av diabetes i områden av världen där sjukdomen är missförstådd och vanligt förekommande. Lär dig mer om våra diabetesinsatser.

Levererar
KATASTROFHJÄLP

 

USD 4 714 790 i anslag till katastrofhjälp har stärkt Lions medlemmar att tillhandahålla både kortsiktig och långsiktig hjälp efter översvämningar, jordbävningar och andra katastrofer. Lär dig mer om våra katastrofhjälpinsatser.

Stödjer
HUMANITÄRA INSATSER

 

USD 14 929 955 i anslag till humanitära insatser* har stärkt Lions medlemmar att förbättra lokala samhällen, genom att leverera specialiserad vård där den behövs allra mest. Lär dig mer om våra humanitära insatser.*Humanitära insatser omfattar barncancer, hungersnöd och miljön.

LCIF är noga med hur dina personuppgifter hanteras. Du kan se hur vi samlar in information och behandlar personuppgifter i vår policy om personlig information. LCIF Donor Services använder viss information om donatorer i syfte att distribuera erkänsla och utmärkelser samt för statistisk dokumentation om donationer och erkänsla. För mer information om hur specifika applikationer använder viss information från medlemmar, donatorer och partner och frivilliga läser du våra upplysningar.

Charity Navigator anser att vi är ”Exceptionella”

För åttonde året i rad har Charity Navigator hedrat oss med deras högsta betyg på fyra stjärnor.