Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Vastuullisuus + Yksityisyys

Vastuullisuus ja yksityisyys

Rehellisyys on yksi perusarvoistamme. Tämän vuoksi taloudellinen vastuullisuus ohjaa kaikkia tekemiämme päätöksiä. Kaikki LCIF:lle tehdyt lahjoitukset käytetään maailmanlaajuisiin ohjelmiin ja aloitteisiin — kaikkien tavoitteena on lisätä lionien kykyä palvella.

Positiivista vaikutusta jo yli 50 vuoden ajalta

Vuodesta 1968 lähtien olemme auttaneet lioneita vahvistamaan heidän palveluaan. Olemme myöntäneet US$1,1 miljardia yli 16 000 apurahan kautta. Alla on tarkemmat numerot saavutuksistamme.

  • 9,3 miljoonaa kaihileikkausta
  • Lions Quest -ohjelmaa on toteutettu yli 105 maassa
  • US$140 miljoonaa katastrofiapuun
  • Yli 100 miljoonaa lasta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan

Voit valita useista eri lahjoitustavoista – olemme erittäin kiitollisia hyväsydämisyydestäsi ja tuestasi. Kaikki lahjoitukset ovat erittäin tärkeitä maailmanlaajuiselle humanitaariselle palvelutyöllemme. Kiitos!

Lahjoitusten hoitaminen vastuullisesti

Saavutukset

 

Viimeisen toimivuoden aikana LCIF myönsi 1 360 apurahaa, yhteensä yli 41 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

2019-2020 Vuosikertomus

NÄKÖKYVYN
säilyttäminen

 

Myönnetty $11 761 024 näkökykyyn liittyvien apurahojen kautta lioneille, jotta he pystyvät tarjoamaan näköhuollon palveluja maailman syrjäisimmilläkin alueilla. Lue lisää työstämme näkökyvyn suojelemiseksi.

NUORISON
tukeminen

 

Myönnetty US$6 021 546 apurahoina tukemaan oppilaiden taitoja vastustaa huumeita ja alkoholia sekä tukemaan positiivista käyttäytymistä ja estämään kiusaamista. Lue lisää työstämme nuorten tukemiseksi.

Kohteena
DIABETES

 

Myönnetty US$2 679 731 Diabetesapurahoina, jotka ovat tukeneet lioneita lisäämään diabetestiedotusta, koulutusta ja hoitoja alueilla, joilla sairaus ymmärretään väärin ja sitä esiintyy runsaasti. Lue lisää diabetekseen liittyvästä työstämme.

Annamme
HÄTÄ-
APUA

 

Myönnetty US$8 253 110 hätäapuun apurahoina lioneille, jotta he pystyvät antamaan välitöntä ja pitkän aikavälin apua tulvien, maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien jälkeen. Lue lisää työstämme luonnonkatastrofien uhrien auttamiseksi.

Tuemme
HUMANITAARISIA
ALOITTEITA

 

Myönnetty US$12 370 645 apurahoina tukemaan lionien humanitaarisia aloitteita,* joiden kautta lionit pystyvät vahvistamaan paikkakuntia tarjoamalla apua tarpeen mukaan. Lue lisää humanitaarisista aloitteista.*Humanitaarisiin aloitteisiin kuuluvat lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja ympäristön suojeleminen.

LCIF suhtautuu vakavasti henkilötietojesi yksityisyyden suojelemiseen. Voit tarkistaa miten me keräämme tietoja ja käsittelemme henkilötietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. LCIF Lahjoittajapalvelut käyttää tiettyjä lahjoittajien henkilötietoja tunnustusten antamiseksi, sekä tehtyihin lahjoituksiin ja myönnettyihin tunnustuksiin liittyvien tilastotietojen keräämiseksi. Lisätietoja siitä, kuinka tietyt sovellukset käyttävät jäsenten, lahjoittajien, asiakkaiden ja vapaaehtoisten tietoja, löytyy virallisista julkaisuista.

Charity Navigatorin mielestä järjestömme on poikkeuksellinen