Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Vastuullisuus + Yksityisyys

Vastuullisuus ja yksityisyys

Rehellisyys on yksi perusarvoistamme. Tämän vuoksi taloudellinen vastuullisuus ohjaa kaikkia tekemiämme päätöksiä. Kaikki LCIF:lle tehdyt lahjoitukset käytetään maailmanlaajuisiin ohjelmiin ja aloitteisiin — kaikkien tavoitteena on lisätä lionien kykyä palvella.

Positiivista vaikutusta jo yli 50 vuoden ajalta

Vuodesta 1968 lähtien olemme auttaneet lioneita vahvistamaan heidän palveluaan. Olemme myöntäneet US$1,1 miljardia yli 15 000 apurahan kautta. Alla on tarkemmat numerot saavutuksistamme.

  • 9,1 miljoonaa kaihileikkausta
  • Lions Quest -ohjelmaa on toteutettu yli 105 maassa
  • US$134 miljoonaa katastrofiapuun
  • Yli 100 miljoonaa lasta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan

Saavutukset

 

Viimeisen toimivuoden aikana LCIF myönsi 798 apurahaa, yhteensä yli 40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

2018-2019 Vuosikertomus

NÄKÖKYVYN
säilyttäminen

 

Myönnetty $14 252 317 näkökykyyn liittyvien apurahojen kautta lioneille, jotta he pystyvät tarjoamaan näköhuollon palveluja maailman syrjäisimmilläkin alueilla. Lue lisää työstämme näkökyvyn suojelemiseksi.

NUORISON
tukeminen

 

Myönnetty US$3 955 265 apurahoina tukemaan oppilaiden taitoja vastustaa huumeita ja alkoholia sekä tukemaan positiivista käyttäytymistä ja estämään kiusaamista. Lue lisää työstämme nuorten tukemiseksi.

Kohteena
DIABETES

 

Myönnetty US$2 293 573 Diabetesapurahoina, jotka ovat tukeneet lioneita lisäämään diabetestiedotusta, koulutusta ja hoitoja alueilla, joilla sairaus ymmärretään väärin ja sitä esiintyy runsaasti. Lue lisää diabetekseen liittyvästä työstämme.

Annamme
HÄTÄ-
APUA

 

Myönnetty US$4 714 790 hätäapuun apurahoina lioneille, jotta he pystyvät antamaan välitöntä ja pitkän aikavälin apua tulvien, maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien jälkeen. Lue lisää työstämme luonnonkatastrofien uhrien auttamiseksi.

Tuemme
HUMANITAARISIA
ALOITTEITA

 

Myönnetty US$14 929 955 apurahoina tukemaan lionien humanitaarisia aloitteita,* joiden kautta lionit pystyvät vahvistamaan paikkakuntia tarjoamalla apua tarpeen mukaan. Lue lisää humanitaarisista aloitteista.*Humanitaarisiin aloitteisiin kuuluvat lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja ympäristön suojeleminen.

LCIF suhtautuu vakavasti henkilötietojesi yksityisyyden suojelemiseen. Voit tarkistaa miten me keräämme tietoja ja käsittelemme henkilötietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. LCIF Lahjoittajapalvelut käyttää tiettyjä lahjoittajien henkilötietoja tunnustusten antamiseksi, sekä tehtyihin lahjoituksiin ja myönnettyihin tunnustuksiin liittyvien tilastotietojen keräämiseksi. Lisätietoja siitä, kuinka tietyt sovellukset käyttävät jäsenten, lahjoittajien, asiakkaiden ja vapaaehtoisten tietoja, löytyy virallisista julkaisuista.

Charity Navigatorin mielestä järjestömme on poikkeuksellinen

Kahdeksan peräkkäisen vuoden ajan meillä on ollut kunnia saada Charity Navigator -järjestön korkein arvosana: neljä tähteä.